Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Bruksela, dnia 11 listopada 2010 r.

Rybołówstwo: na podstawie opinii naukowców Komisja proponuje zrównoważone uprawnienia do połowów na 2011 r.

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2011 r. Ustanowiono w nim poziomy całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) oraz nakładu połowowego na Atlantyku, Morzu Północnym i wodach międzynarodowych podlegających regulacji regionalnych organizacji ds. rybołówstwa. Wniosek ten sformułowano w oparciu o opinie naukowe dotyczące ilości ryb, których połów jest zgodny z zasadami zrównoważonego zarządzania połowami. Komisja omówiła swoje metody robocze z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami, a następnie uwzględniła ich opinie, mając jednocześnie na uwadze cel, który polega na osiągnięciu do 2015 r. maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, skomentowała wniosek: „Nie wolno nam zapominać o podstawowych faktach. Liczba ryb w morzu jest ograniczona – podobnie jak ilość ryb, którą można złowić w danym roku bez szkody dla przyszłości zasobów. Co roku zwracamy się do naukowców, aby przedstawili nam te ograniczenia. Komisja oparła swój wniosek na ich opiniach.” Komisarz Damanaki dodała również: „Bardzo zależy mi na tym, aby UE osiągnęła cel przyjęty na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju. Polega on na osiągnięciu do 2015 r. takiej eksploatacji zasobów ryb, która jest zgodna z maksymalnie podtrzymywalnym połowem. Wyznaczony termin jest coraz bliższy i musimy podjąć konkretne działania. Nie ulega wątpliwości, że decyzje oparte na ekspertyzach naukowych to jedyny sposób na odbudowę zasobów ryb do poziomów, które zapewnią zdrowy i rentowny sektor rybołówstwa w UE. Niestety, niektóre kwoty wzbudzą rozczarowanie, ale doświadczenie uczy, że próby negocjacji z przyrodą kończą się niedobrze dla przyszłości rybołówstwa.”

W opiniach naukowych na 2011 r. eksperci z Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) po raz kolejny podkreślili zły stan wielu zasobów ryb w wodach UE. Wkład europejskiego rybołówstwa w gospodarkę i podaż żywności jest dziś o wiele mniejszy niż zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Przywracanie wszystkich europejskich stad ryb do zrównoważonego poziomu trwa tak długo, ponieważ floty rybackie nie zdołały dostosować się wystarczająco szybko do zmian wynikających ze stosowania opinii naukowej. W przypadku ok. 72 proc. ocenionych stad przełowienie jest tak znaczące, że ograniczenie działalności połowowej pozwoliłoby na zwiększenie połowów. Jedynie ok. 40 proc. ocenianych zasobów poławia się w sposób zapewniający zrównoważenie. Z drugiej strony od ostatniego roku nastąpiła pewna poprawa, jako że powyższe dane wynosiły wtedy odpowiednio 86 proc. i 31 proc. Ponadto zauważono wyraźne polepszenie stanu niektórych ważnych stad, np. morszczuka i soli.

Aby osiągnąć długoterminowe zrównoważenie, Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) przedstawiła opinię na temat przyjętej przez Komisję strategii, której celem jest zapewnienie do 2015 r. eksploatacji zgodnej z maksymalnie zrównoważonym połowem (MSY). W przypadku wszystkich najważniejszych zasobów poławianych przemysłowo wprowadza się wieloletnie plany zarządzania. Plany te obejmują 30 proc. całkowitych połowów w 2011 r. Jeżeli dodać do tego różne stada zarządzane wspólnie z Norwegią, dla których również wprowadzono wieloletnie rozwiązania w zakresie zarządzania, to okaże się, że ponad 80 proc. – w ujęciu wagowym – ryb poławianych przez unijnych rybaków jest objętych wieloletnim zarządzaniem. Zarządzane w ten sposób stada są przeważnie w lepszym stanie niż stada podlegające decyzjom krótkoterminowym. Jednak plany zarządzania należy odpowiednio realizować, a ponadto – jeżeli odnotowane wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami – należy wprowadzić specjalne zabezpieczenia.

W tym kontekście Komisja nadal jest głęboko zaniepokojona ochroną dorsza, objętego planem zarządzania od 2004 r. Stada dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Irlandzkim i wodach na zachód od Szkocji nie wykazują oznak odbudowy. W związku z tym Komisja zaproponowała 50-procentowe zmniejszenie TAC dotyczących powyższych stad i zwróciła się do państw członkowskich o współpracę przy szczegółowym przeglądzie sposobów zarządzania zasobami dorsza. Przegląd będzie dotyczył zwłaszcza powodów, dla których środki uzgodnione w ramach wieloletnich planów zarządzania nie przyniosły oczekiwanej poprawy.

Sytuacja dorsza w Morzu Północnym pogorszyła się w 2008 r., kiedy to złowiona część stada była większa niż w innych latach po 1999 r. Doraźne zamykanie łowisk dorsza czy programy unikania jego połowów okazały się nieskuteczne jako środki ochrony stada i nie pomogły zmienić sposobów prowadzenia połowów. Zarządzanie zasobami dorsza w Morzu Północnym jest prowadzone wspólnie z Norwegią i z nią należy omówić rozwiązanie tego problemu.

We wniosku Komisji na 2011 r. zalecono zwiększenie kwot w przypadku 6 stad, zmniejszenie kwot dla 64 stad oraz utrzymanie niezmienionych kwot dla 23 stad (szczegółowe informacje zawarto w załączonej tabeli). Zmiany oznaczałyby zmniejszenie kwot ogółem o 89 400 ton, czyli o 10 proc. Powyższe dane nie obejmują stad, w przypadku których uprawnienia do połowów należy uzgodnić z państwami trzecimi, np. Norwegią, lub w ramach regionalnej organizacji ds. rybołówstwa, jeszcze przed grudniowym posiedzeniem Rady skupiającej ministrów ds. rybołówstwa z państw członkowskich. Na posiedzeniu tym, które odbędzie się w dniach 13-14 grudnia, ministrowie ds. rybołówstwa omówią wniosek i ustanowią poziomy połowów na 2011 r.

Tabela w załączeniu: przegląd propozycji Komisji na 2011 r.

Dalsze informacje i mapy znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar