Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Brüsszel, 2010. november 11.

Halászat: tudományosan megalapozott, fenntartható halászati lehetőségeket javasol a Bizottság 2011-re

Elfogadta a 2011-es halászati lehetőségekre vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság. A javaslat meghatározza a teljes kifogható mennyiségeket (TAC) és a halászati erőkifejtésre vonatkozó lehetőségeket az Atlanti-óceánon, az Északi-tengeren, illetve a regionális halgazdálkodási szervezetek által szabályozott nemzetközi vizeken. A javaslat tudományos szakvéleményre támaszkodva állapítja meg a fenntartható halászat keretében kifogható halmennyiségeket. A Bizottság megvitatta munkamódszereit a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, és figyelembe vette javaslataikat, amennyiben azok összhangban voltak azzal a céllal, hogy a halászott mennyiségeknek 2015-ig a maximális fenntartható hozam szintjére kell beállniuk.

Maria Damanaki, az európai tengerügyért és halászatért felelős biztos a javaslatra vonatkozóan az alábbiakat jegyezte meg: Nem téveszthetjük szem elől az alapvető tényeket. A tengerben véges mennyiségű hal él, és az a halmennyiség, amely egy évben a halállományok jövőjének veszélyeztetése nélkül kifogható, szintén véges. Minden évben tudósokat kérünk fel a határértékek meghatározására. A Bizottság a tőlük kapott szakvéleményre alapozza javaslatát.” A biztos így folytatta: Kiemelten fontos számomra, hogy az Unió teljesítse a fenntartható fejlődéssel foglalkozó világszintű csúcstalálkozó keretében kitűzött célt, miszerint a halállományok kiaknázásának 2015-re összhangba kell kerülnie a maximális fenntartható hozam szintjével. A határidő már közeleg, úgyhogy cselekednünk kell. Egyértelmű, hogy csak tudományosan megalapozott döntések segítségével duzzaszthatjuk fel a halállományokat olyan szintre, amely tartósan biztosítja az uniós halászati ipar egészségét és jövedelmezőségét. Egyes kvótaszintek kapcsán sajnos fájdalmas híreket kell bejelentenünk, a múltbeli tapasztalatok azonban megmutatták, hogy aki a természettel akar alkudozni, annak a halászatban nincsen hosszú jövője.

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (STECF) szakértői a 2011-es évre vonatkozó tudományos ajánlásaikban ismét felhívták a figyelmet a az uniós vizek számos halászati erőforrásának rossz állapotára. Az európai halászat manapság jóval kisebb mértékben járul hozzá a gazdasághoz és az élelmiszerellátáshoz, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Az európai halállományok fenntartható szintre való duzzasztása lassan haladt, a halászflották ugyanis nem tudtak elég gyorsan alkalmazkodni a tudósok ajánlásaihoz. Az állományok közel 72%-ánál a túlhalászás már olyan mértéket ölt, hogy kevésbé intenzív halászattal több hal lenne fogható. A nyilvántartott állományoknak csupán kb. 40%-áról jelenthető ki biztosan, hogy a halászat fenntartható módon történik. Kedvező hír, hogy a tavalyi év óta – amikor is ezek a számok 86%-ot, illetve 31%-ot tettek ki – történt némi fejlődés, illetve hogy egyes fontos halállományok, például a szürke tőkehal és a közönséges nyelvhal esetében egyértelmű javulás tapasztalható.

A hosszú távú fenntarthatósági célok megvalósulása érdekében a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) javaslatokat fogalmazott meg a halászat és a maximális fenntartható hozam (MSY) 2015-re történő összehangolására irányuló bizottsági stratégiával kapcsolatban. Minden jelentősebb kereskedelmi halállomány vonatkozásában többéves gazdálkodási tervek kerülnek bevezetésre. A tervek a 2011-es teljes kifogható mennyiség 30%-át fedik le. Ha ehhez hozzáadjuk a Norvégiával közösen kezelt, szintén többéves gazdálkodás során karbantartott különböző halállományokat is, akkor – súlyban számítva – az uniós halászok által kifogott halak több mint 80%-ánál többéves gazdálkodás érvényesül. Az így kezelt halállományok általában sikeresebbek, mint azok, amelyekre rövid távú döntéshozatal vonatkozik. A gazdálkodási terveket azonban megfelelően kell megvalósítani, és különleges biztosítékokat kell kikötni arra az esetre, ha a helyszínen megfigyelt eredmények nem a terveknek megfelelően alakulnak.

Mindezek ellenére a Bizottságot továbbra is nagyfokú aggodalommal tölti el a tőkehalállomány alakulása, amelyre vonatkozóan 2004 óta gazdálkodási terv van érvényben. A Kattegatnál, az Ír-tengeren és Skócia nyugati partjainál a tőkehalállományok nem mutatnak javulást. A Bizottság ezért ezeknél az állományoknál a teljes kifogható mennyiség 50%-os csökkentését javasolja, és felkéri a tagállamokat, hogy vegyenek részt a tőkehal-gazdálkodás részletes felülvizsgálatában. A felülvizsgálat arra fog összpontosítani, hogy a többéves gazdálkodási tervben foglalt intézkedések miért nem hozták meg a várt eredményeket.

Az északi-tengeri tőkehal esetében a helyzet 2008-ban romlott, ekkor ugyanis az állomány nagyobb hányadát halászták le, mint az 1999-es év óta bármikor. A valós idejű területlezárások és a tőkehalfogás elkerülésére irányuló programok nem nyújtottak elégséges védelmet az állomány számára, és csekély hatást gyakoroltak a halászati módszerekre. Az északi-tengeri tőkehallal való gazdálkodás Norvégiával közösen történik, így tárgyalásokra lesz majd szükség a helyzet kezelése érdekében.

A 2011-es évre vonatkozó bizottsági javaslat 6 állománynál kvótanövelést, 64 állománynál kvótacsökkentést, 23 állománynál pedig a kvóták megtartását irányozza elő (a részleteket lásd a csatolt táblázatban). A változtatások összesen 89 400 tonnának, azaz 10%-nak megfelelő kvótacsökkenést eredményeznének. Ezek a számok nem tartalmazzák azokat az állományokat, amelyekről a tagállami halászati miniszterek decemberi tanácsüléséig még meg kell állapodni harmadik országokkal, például Norvégiával, illetve a regionális halgazdálkodási szervezetekkel. December 13–14-i ülésükön a halászati miniszterek a Bizottsággal együtt megvitatják a javaslatot, és döntenek a 2011. évi halászható mennyiségekről.

A mellékletben lévő táblázat: A Bizottság 2011-es javaslatainak áttekintése.

További információk és térképek a következő oldalon találhatók: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar