Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1499

Brüsszel, 2010. november 11.

Egy egész Európára kiterjedő felmérés szerint a közvélemény támogatja a felelősségteljes élettudományi és biotechnológiai innovációt

Az élettudomány és a biotechnológia tárgykörében nemrégiben végzett Eurobarométer-felmérés szerint az európai lakosság bizakodó a biotechnológiát illetően. A válaszadók 53%-a úgy véli, hogy a biotechnológia kedvezően fog hatni a jövőnkre, és mindössze 20% gondolja úgy, hogy hatása kedvezőtlen lesz. A felmérésből az is kiderül, hogy súlyos hiányosságok vannak az ismeretekben, vagyis több kommunikációra volna szükség: a válaszadók többsége sohasem hallott a felmérésben szereplő tudományterületek egy részéről, például a nanotechnológiáról (55% nem ismeri), a biobankokról (67% nem ismeri) és a szintetikus biológiáról (83% nem ismeri), míg egyes témák, köztük a géntechnológiával módosított élelmiszerek továbbra is kétkedést és aggodalmat váltanak ki. A 2010 februárjában végzett Eurobarométer-felmérés 1991 óta a hetedik, és 32 európai országból vett reprezentatív mintákon alapul.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következő nyilatkozatot tette: „Ez a felmérés három dologról árulkodik. Egyfelől az európaiak inkább bizakodóan tekintenek a biotechnológiára, noha annak egyes vetületei továbbra is nyugtalanítják őket. Másrészt sokan érzik úgy, hogy a biotechnológiát illetően fontos alapismereteknek nincsenek birtokában, vagyis jelentős kommunikációs kihívás előtt állunk. A kihívással szembe kívánok nézni, és minden érdekelt felet ugyanerre szólítok fel. Harmadrészt pedig minden, a biotechnológiára vonatkozó döntésnek szilárd tudományos alapon kell nyugodnia, és kellő figyelemmel kell lennie az etikai, egészségügyi és környezetvédelmi szempontokra: sem érzelmek, sem rövid távú kereskedelmi megfontolások nem vezérelhetnek minket.

A biotechnológia rendkívüli mértékben járulhat hozzá az Európa 2020 stratégiának a fenntartható növekedésre és a jobb egészségre és életminőségre vonatkozó célkitűzéseihez, ezért a jövőben is az uniós keretprogramok kulcsfontosságú kutatási területe lesz.”

A felmérés kérdőívének kidolgozása és eredményeinek elemzése – ahogy a biotechnológiával kapcsolatos korábbi Eurobarométer-felmérések esetében is – egy társadalomtudósokból álló független szakértői csoport feladata volt, és ezúttal a London School of Economics irányításával valósult meg. A szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy az innovációs lendületet nem fogadja elutasítás. Az európaiak általában pártolják a piacot kiegyensúlyozó megfelelő szabályozással egybekötött felelősségteljes innovációt, és igénylik a részvételt az új technológiákról szóló döntésekben, ha társadalmi értékek forognak kockán. Ugyanakkor 2005-höz képest jobban megbíznak abban, hogy a kulcsszereplők – például az orvosok, a tudósok, az Európai Unió, az országok kormányai és az iparág – többségükben jól látják el döntéshozatali feladatukat a biotechnológiákat illetően (lásd a jelentés 9. táblázatát). Az idő előrehaladtával egyre fontosabbak lettek a fenntarthatósági szempontok.

Míg összességében az Európai Unió lakosságának 53%-a bizakodó a biotechnológiát illetően (a jelentés 2. ábrája), egyes országokban különösen kedvező volt a fogadtatás: Észtországban 77%, Svédországban 72%, Finnországban pedig 69% volt az optimisták aránya. Ausztria az egyetlen olyan tagállam, ahol a biotechnológiáknak kedvezőtlen hatást tulajdonítók aránya meghaladta az optimistákét: az előbbi 41%, míg az utóbbi 35% volt.

Az Európai Unióban erős volt a bioüzemanyagok támogatottsága. A válaszadók 72%-a foglalt állást a növényalapú bioüzemanyagok mellett, és 83%‑uk helyeselte, hogy nem ehető alapanyagból állítsanak elő bioüzemanyagot (a jelentés 7. ábrája).

A közvélemény elsöprően támogatja a biotechnológia orvosi alkalmazásait, ha azok szigorú szabályok közé vannak szorítva (21. ábra). Az embrionális őssejtek kutatásával egyetértő válaszadók aránya 63%-ra nőtt a 2005. évi 59%-ról. Az egyéb őssejtkutatást bizonyos feltételekkel támogatók aránya 65%-ról 69%-ra, a génterápiát támogatóké pedig 54%-ról 63%-ra nőtt az elmúlt öt évben. További 15–18% vélte elfogadhatónak az említett alkalmazásokat különleges körülmények fennállása esetén. Ezen alkalmazásoknak a válaszadók körében mért támogatottsága az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Dániában volt a legnagyobb.

Az európai lakosságon belül nyilvánvaló többségben vannak a géntechnológiával módosított élelmiszerek ellenzői (arányuk jelenleg 61%, míg 2005-ben 57% volt) (13. ábra). Ennek okaként a válaszadók biztonsági aggályokat, az érzékelhető előnyök hiányát és általános nyugtalanságot említettek. A géntechnológia élelmiszeripari alkalmazásainak „technológiailag könnyített” nemzedéke – például a vadalma génjeinek az étkezési almába való átvitele – iránt azonban óvatos támogatás mutatkozik: ezeket a válaszadók 46%-a támogatja, míg 38%-a ellenzi (18. ábra).

Erős ellenállás mutatkozik az élelmiszeripari célú állatklónozással szemben: ennek támogatottsága mindössze 18%-os.

Az Eurobarométer-felmérés elemzése a Sensitive Technologies and European Public Ethics (STEPE – Érzékeny technológiák és etikai kérdések az európai társadalomban) elnevezésű, az Európai Unió hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjának „tudomány a társadalomban” programja finanszírozásában megvalósuló kutatási projekt keretében történt. A társadalomtudósok jelentésében kifejtett nézetek a szerzők saját nézetei, és nem tükrözik szükségképpen a Bizottság álláspontját.

A jelentés és annak összefoglalója, valamint az adatok és az országonkénti adatlapok az Eurobarométer honlapján, az alábbi internetcímen érhetők el:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341


Side Bar