Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1498

V Bruseli 10. novembra 2010

Európsky parlament a Komisia chcú spojenými silami zvýšiť transparentnosť

Skupina Európskeho parlamentu a Európskej komisie na vysokej úrovni dnes uzavrela diskusiu o tzv. spoločnom registri transparentnosti, keď dospela ku konsenzu o návrhu medziinštitucionálnej dohody o spoločnom registri organizácií a jednotlivcov zapojených do tvorby politík EÚ a ich vykonávania. Dohoda teraz musí prejsť formálnym schvaľovaním v oboch inštitúciách.

Podpredseda Šefčovič vyhlásil: „Som naozaj rád, že sme dnes dosiahli dohodu, ktorá predstavuje významný krok vpred v našom neustálom úsilí o zvýšenie transparentnosti v rozhodovaní EÚ. Transparentnosť berieme nesmierne vážne, pretože je zrejmé, že verejnosť potrebuje vedieť, kto sa v jej mene zapája do procesu a ovplyvňuje rozhodnutia. Spoločný register je konkrétnym príkladom vynikajúcej spolupráce medzi Komisiou a Parlamentom, preto by som sa rád poďakoval Diane Wallisovej a jej tímu za vynaložené úsilie.“

Diana Wallisová, podpredsedníčka Európskeho parlamentu zodpovedná za transparentnosť, povedala: „Výsledky našich diskusií ma veľmi potešili. Spoločný systém, na ktorom sme sa dohodli, poskytne viac informácií občanom, než je v súčasnosti k dispozícii v rámci našich oddelených systémov, a zabezpečí rovnaké podmienky všetkým subjektom zúčastňujúcim sa na rozhodovacích procesoch.“

Spoločný register bude sprístupnený on-line pravdepodobne v júni budúceho roka. Vychádzajúc zo súčasných systémov, ktoré zriadil Parlament v roku 1996 a Komisia v roku 2008, bude tento register predstavovať spoločné miesto na registráciu organizácií, ako aj na informovanie občanov, ktorí sa chcú dozvedieť, kto sa do takýchto činností zapája.

Okrem informácií, ktoré sú už sprístupnené v súčasných systémoch, sprostredkuje nový mechanizmus dodatočné údaje, ako napríklad počet jednotlivcov zapojených do činností, ktoré pokrýva register, či množstvo prostriedkov, ktoré zaregistrovaný subjekt získal od EÚ. Okrem toho poskytne jasné informácie o oprávnených činnostiach, ktoré spadajú do pôsobnosti registra, a postupoch spracovania sťažností. Spoločný register by mal zabezpečiť čo najširšiu účasť všetkých druhov prevádzkovateľov, a pritom rešpektovať ich rôznorodosť a špecifické vlastnosti. Cieľom je ponúknuť verejnosti úplný obraz širokého spektra zainteresovaných subjektov, ktoré prispievajú do diskusií v európskych rozhodovacích procesoch a do vykonávania politík.

Komisia už začala zlepšovať dostupné informácie prostredníctvom náhodných kontrol nových registrácií v súčasnom registri a čoskoro upriami pozornosť všetkých súčasných a nových zaregistrovaných subjektov na často opakované chyby, ku ktorým dochádza v registračnom procese. Tento týždeň stúpol počet zaregistrovaných organizácií na 3209.


Side Bar