Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1496

Bruxelles, den 10. november 2010

Klimaændringer: I 2009 er der sket det hidtil største fald i CO2–emissionerne fra nye biler

De gennemsnitlige CO2–emissioner fra nye biler solgt i EU faldt med 5 % sidste år. Dette er den hidtil største årlige nedgang, fremgår det af en rapport, Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag. Kommissionen har desuden vedtaget detaljerede regler med henblik på at harmonisere overvågningen af bilernes CO2-emissioner i EU. Connie Hedegaard vil orientere om udviklingen indenfor disse to områder på eftermiddagens møde i højniveau-gruppen CARS 21 (IP/10/1491)

Klimakommissær Connie Hedegaard sagde ved denne lejlighed: "Det vil i de kommende år fortsat være en vigtig opgave at reducere CO2-emissionerne fra vejtransporten. Af de seneste data fremgår det imidlertid, at bilindustrien nu er på rette vej til at nå 2015-målet, og flere af de store fabrikanter kan endog tænkes at nå målet vel inden fristens udløb. Da målene blev sat, var industrien ellers bange for, at de ikke kunne nås i tide. Jeg kan med glæde konstatere, at EU-lovgivningen om reduktion af CO2-emissionerne har vist sig at være en effektiv innovationsdrivkraft, som bidrager til at bevare EU-industriens plads blandt de mest konkurrencedygtige."

Årlig overvågningsrapport

Kommissionens rapport, der sammenfatter dataene om emissionerne fra nye personbiler for overvågningsåret 2009, viser et fald på 5,1 % i de gennemsnitlige CO2-emissioner i forhold til det foregående år – dvs. det største fald på årsbasis siden overvågningsordningens start i 2000.

Desuden gjorde den spæde nedgang i bilernes motorkraft, kapacitet og vægt, som første gang kunne iagttages i 2008, sig stærkere gældende sidste år. Dette skyldtes en kombination af den økonomiske krise, de skrotningsordninger, nogle af medlemsstaterne har indført, og en stigning i efterspørgslen efter og udviklingen af mere brændstofeffektive biler.

EU's CO2-emissionsmål på 130 g CO2/km, som skal nås i 2012 for 65 % af de mindst forurenende biler, blev nået sidste år. I betragtning af de forbedringer i brændstofeffektiviteten, der er opnået i de sidste syv år, ventes flere af de store fabrikanter allerede at nå 2015-målet et par år inden fristen, hvis denne udvikling fortsætter.

Overvågningsregler

Kommissionen har endvidere vedtaget detaljerede regler og retningslinjer med henblik på at harmonisere EU-ordningen for overvågning af CO2-emissionerne fra biler og sikre, at ordningen fungerer korrekt. Dette er et led i gennemførelsen af forordningen1 om CO2 fra biler. Reglerne indeholder retningslinjer rettet til medlemsstaterne og en tidsplan for dataindlevering rettet til bilindustrien.

Baggrunden

Grænsen på 130 gram pr. kilometer (g/km) CO2 for nye biler registreret i EU vil blive indført gradvist. I 2012 dækker det gennemsnitlige emissionsmål emissionerne fra de 65 % mindst forurenende biler. Fra 2015 medtages alle biler i beregningen af gennemsnittet.

Vejtransporten genererer ca. en femtedel af alle CO2-emissioner i EU, og bilerne tegner sig for over halvdelen af de samlede transportemissioner. CO2-emissionerne fra vejtransporten steg med 29 % mellem 1990 og 2007, især som følge af stigningen i såvel antallet af biler på vejene som i de årligt tilbagelagte afstande.

Yderligere oplysninger

Klimaændringer:http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_da.htm

Emissioner fra biler: http://ec.europa.eu/clima/policies/vehicules/index_en.htm

Se også IP/10/1491

1 :

Forordning (EF) nr. 443/2009.


Side Bar