Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1495

Bruxelles, den 10. november 2010

Afrika-Europa: 80 lande og to kontinenter i partnerskab for en bedre fremtid

Forud for Afrika-EU-topmødet, der afholdes den 29. – 30. november i Libyen, fremlægger Kommissionen i dag sine forslag til en konsolidering af forbindelserne mellem Afrika og EU. Med udgangspunkt i den eksisterende fælles Afrika-EU-strategi, som blev lanceret i 2007, beskriver Kommissionen de fælles udfordringer, hvor der er sket fremskridt, men som stadig kræver en fælles indsats, såsom fattigdomsudryddelse, fred og sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder, global styring og klimaændringer. Selv om opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene fortsat vil være centrum for den fælles Afrika-EU-strategi, erkender Kommissionen, at det er nødvendigt at hjælpe Afrika med at styrke den politiske og økonomiske forvaltning for at gøre det muligt i højere grad at mobilisere kontinentets egne goder på bæredygtig vis. Derfor foreslår Kommissionen, at der fokuseres på initiativer, som kan bidrage til at skabe inklusiv og bæredygtig vækst på længere sigt. Forslagene vil bidrage til at forme handlingsplanen om gennemførelse af den fælles Afrika-EU-strategi, som vil blive vedtaget på topmødet.

Unionens højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Catherine Ashton, udtalte: "Det har høj prioritet at få styrket og uddybet forbindelserne mellem Afrika og EU i løbet af mit mandat. Afrika nyder ikke bare godt af EU, men er en vigtig partner på en række betydelige regionale og internationale områder af fælles interesse, såsom regional sikkerhed, hvor vi arbejder sammen om at bekæmpe sørøveri og om at skabe fred og stabilitet i regionen, og global styring såsom klimaændringer."

"Tre år efter lanceringen af et unikt partnerskab er det tid til at konsolidere EU's og Afrikas forbindelser og give udsigt til et bedre og mere gunstig fremtid for 1,5 milliarder mennesker i 80 lande", sagde Andris Piebalgs, EU-kommissær for udvikling. "For at sikre en mere langsigtet udvikling vil der blive set på, hvordan udviklingssamarbejdet kan bidrage til at skabe vilkår for inklusiv og bæredygtig vækst. Det skal hjælpe til at mindske fattigdommen og understrege Afrikas politiske og økonomiske dynamik på den internationale scene."

Den økonomiske krise, miljøkrisen, fødevarekrisen, nye donorer, men også EU's nye institutionelle ramme gør det nødvendigt at justere partnerskabet mellem EU og Afrika. Europa og Afrika vil tage udgangspunkt i resultaterne af den fælles strategi for at øge dens virkning på globalt, kontinentalt og regionalt plan.

EU-Afrika: Fælles problemer skal løses i fællesskab

Den særlige værdi af Afrika-EU-partnerskabet ligger i dets politiske natur, dets brede anvendelsesområde og dets evne til i fællesskab at afhjælpe globale problemer. Yderligere samarbejde vil ske inden for de forskellige tematiske partnerskaber, som sigter mod at opfylde millenniumudviklingsmålene, nemlig håndtering af trusler mod freden og sikkerheden, herunder en fælles indsats mod trusler såsom terrorisme, sørøveri eller forskellige former for ulovlig handel; fremme af god regeringsførelse, demokrati, retsstaten og menneskerettigheder; styrkelse af multilaterale institutioners legitimitet og effektivitet og bekæmpelse af klimaændringer og miljøforringelse.

EU-Afrika: et fremadrettet partnerskab

I betragtning af omfanget af de udfordringer, de to kontinenter står over for, er Kommissionen klar over, at EU-Afrika-partnerskabet må udvikles yderligere. Kommissionen foreslår at lade udviklingssamarbejdet fokusere på inklusiv og bæredygtig vækst i Afrika. Samarbejdet i det kommende tiår bør fokusere på aktiviteter med høj virkningsgrad, som kan fungere som løftestang for investeringer med det formål at realisere partnerskabets enorme potentiale.

Inklusiv vækst vedrører reduktion af fattigdom og uligheder. Udviklingssamarbejdet bør især koncentreres om at sikre en sund og veluddannet befolkning, bedre tjenesteydelser og infrastrukturer, færdigheder, innovation og iværksætteri og behandle emner såsom migration. Målet er at arbejde i partnerskab for at skabe vilkår, der fremmer investeringer, handel og jobskabelse.

Bæredygtig vækst vedrører udvikling af en effektiv, grøn og konkurrencedygtig økonomi. Afrika har et stort uudnyttet potentiale af vedvarende energi, som rækker fra vandkraft, solenergi, vindkraft, geotermisk energi til biomasse. Bæredygtig vækst omfatter også samarbejde om at styrke den regionale integration og handel i Afrika, samarbejde om støtte til en bæredygtig forvaltning af råmaterialer, hvor man i stedet for landbrugsstøtte yder støtte til småbrug med en miljøvenlig produktion, og samarbejde om gennemførelse af fælles programmer for at yde ren energi til alle indbyggere.

Næste skridt

Kommissionens meddelelse om konsolidering af EU-Afrika-forbindelserne vil bidrage til det forestående tredje topmøde mellem Afrika og EU. Det overordnede tema om "Vækst, investering og jobskabelse" vil være toneangivende for samarbejdet mellem de to kontinenter og give langsigtede retningslinjer på disse områder. Der vil blive vedtaget en fælles og realistisk handlingsplan, som giver prioritet til foranstaltninger, der har en tydelig regional, kontinental eller global dimension, en klar ekstra værdi og en påviselig kritisk masse.

Baggrund

På topmødet i Lissabon lancerede 80 stats- og regeringsledere fra Europa og Afrika det fælles strategiske Afrika-EU-partnerskab for sammen at forfølge fælles interesser og strategiske mål ud over de områder, som den traditionelle udviklingspolitik fokuserer på. EU-Afrika-partnerskabet er det eneste strategiske partnerskab mellem kontinenter, som EU har. Otte tematiske partnerskaber sikrer den operationelle opfølgning: fred og sikkerhed, demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder, handel, regional integration og infrastruktur, millenniumudviklingsmål, energi, klimaændringer, migration, mobilitet og beskæftigelse, videnskab, informationssamfundet og rummet.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/566

Se også IP/10/1494 og MEMO/10/565 om grønbogen: "EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling - Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik"

Webstedet om Afrika-EU-partnerskabet

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar