Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Bruselj, 16. novembra 2010

Potovanja brez meja: Komisija predlaga strožje spremljanje, kako države članice upoštevajo schengenske predpise

Državljani lahko v EU na schengenskem območju potujejo brez nadzora na mejah. Vendar pa ovire prostega gibanja, kot so ohranjanje ovir tekočega pretoka prometa na cestnih mejnih prehodih na notranjih mejah, ostajajo, ker države članice schengenskih predpisov vedno ne izvajajo pravilno. Zato želi Komisija strožje preverjati, kako države članice upoštevajo schengenske predpise. V ta namen je danes sprejela nov predlog za okrepitev mehanizma za ocenjevanje pravilnega izvajanja schengenskih predpisov v državah članicah. Predlog bo Komisiji omogočil boljše preverjanje ustrezne zakonodaje o odpravi nadzora na notranjih mejah in učinkovitejše kontrole na nacionalnem ozemlju držav članic.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je poudarila: „Schengensko območje daje ljudem možnost potovati brez nadzora na mejah. Vendar pa sta za delovanje sistema nujna učinkovito izvajanje vseh schengenskih predpisov in visoka stopnja medsebojnega zaupanja akterjev. Le če države članice schengenske predpise izvajajo učinkovito, dosledno in pregledno, lahko evropski državljani v polnosti uresničujejo pravico do prostega gibanja.“

Posebni ocenjevalni mehanizem je potreben za zagotavljanje medsebojnega zaupanja držav članic in zmogljivosti za učinkovito izvajanje vseh schengenskih predpisov. Ocenjevalni mehanizem določa pregledna, učinkovita in jasna pravila o metodi, ki se bo uporabljala za ocenjevanje. V okviru ocenjevanja je treba pozornost posvetiti zlasti spoštovanju temeljnih pravic pri izvajanju schengenskega pravnega reda. Predlog zajema vse sestavne dele schengenskega sodelovanja, predvsem zunanje meje, vizumsko politiko, policijsko sodelovanje in schengenski informacijski sistem.

Novi mehanizem krepi veljavni sistem rednih inšpekcijskih pregledov na kraju samem v državah članicah in uvaja nenapovedane inšpekcijske preglede, da se zagotovi pravilno izvajanje schengenskih predpisov ob vsakem času. Predlog uvaja večletne programe ocenjevanja za inšpekcijske preglede na kraju samem in določa jasna pravila za ukrepanje na podlagi ugotovitev ocenjevanj.

Prenovljeni mehanizem odraža spremembe na pravnem področju po vključitvi schengenskih predpisov v okvir EU in začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Evropski parlament in Svet bosta skupaj odločala o tem predlogu.

Ozadje

Območje brez notranjih meja – schengensko območje – so v medvladnem okviru v poznih 80. letih in začetku 90. let prejšnjega stoletja razvile države članice, ki so hotele odpraviti nadzor na notranjih mejah. Države članice so hotele v ta namen izvajati tudi spremljevalne ukrepe, kot so skupna pravila o nadzoru na zunanjih mejah, skupna vizumska politika, policijsko in pravosodno sodelovanje ter vzpostavitev schengenskega informacijskega sistema (SIS).

V schengensko območje brez nadzora na notranjih mejah je trenutno vključenih 25 schengenskih držav, in sicer Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska, dve pridruženi državi, in sicer Islandija in Norveška, ter od decembra 2008 Švica.

Schengensko območje temelji na medsebojnem zaupanju držav članic v njihove sposobnosti, da v celoti izvajajo spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo nadzora na notranjih mejah. Države članice na primer izvajajo kontrole na zunanjih mejah ne le zaradi varovanja lastnih interesov, temveč tudi v imenu vseh drugih držav članic, v katere bi posamezniki lahko potovali po prehodu zunanjih meja schengenskega območja.

Veljavni sistem ocenjevanja se uporablja od leta 1999. Na trenutne razmere na pravnem področju se ne odziva v celoti, njegovi metodologija in uporaba analize tveganja pa sta pomanjkljivi.

Komisija je leta 2009 predstavila dva predloga za prenovitev ocenjevalnega mehanizma (IP/09/359). Od takrat se je institucionalni ustroj spremenil z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Ta prenovljeni predlog tako odraža okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta ob upoštevanju pogledov držav članic v zvezi z začetnim predlogom. Predlog zadeva le preverjanje, ali države članice, ki so že del schengenskega območja, pravilno izvajajo schengenski pravni red. Preverjanje pogojev za pridružitev države schengenskemu območju še naprej ostaja v izključni pristojnosti Sveta. Odločitev o pridružitvi države schengenskemu območju sprejme Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Dodatne informacije

Spletna stran komisarke EU za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm.

MEMO/10/564


Side Bar