Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1493

Bryssel 16. marraskuuta 2010

Komissio ehdottaa Schengen-sääntöjen valvonnan tiukentamista varmistaakseen matkustamisen ilman rajatarkastuksia

EU:ssa voi Schengen-alueella matkustaa maasta toiseen ilman rajatarkastuksia. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan aina noudata Schengen-sääntöjä niin kuin pitäisi, vaan niiden välisillä rajoilla on edelleen liikennevirtoja hidastavia esteitä, jotka haittaavat vapaata liikkuvuutta. Tilanteen korjaamiseksi komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, jolla perustetaan arviointimekanismi Schengen-sääntöjen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arviointimekanismin nojalla komissio voi entistä paremmin tarkastaa sisärajoilla tehtävien rajatarkastusten poistamista koskevan kansallisen lainsäädännön ja valvoa sääntöjen noudattamista jäsenvaltioihin tehtävillä tarkastuskäynneillä.

”Ihmiset voivat matkustaa kaikkialla Schengenin alueella ilman rajatarkastuksia. Jotta järjestelmä toimisi, Schengen-sääntöjä on noudatettava säntillisesti niin että kaikkien toimijoiden kesken syntyy vankka keskinäinen luottamus”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström toteaa. ”EU:n kansalaiset saavat täyden hyödyn vapaasta liikkuvuudesta vain, jos jäsenmaat soveltavat Schengen-sääntöjä tehokkaasti, johdonmukaisesti ja avoimesti.”

Komission ehdottama arviointimekanismi vahvistaisi jäsenmaiden keskinäistä luottamusta ja parantaisi niiden valmiuksia soveltaa koko Schengenin säännöstöä tehokkaasti. Arvioinnissa kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, miten hyvin perusoikeuksia noudatetaan säännöstöä sovellettaessa. Ehdotus kattaa kaiken Schengen-maiden viranomaisten välisen yhteistyön. Erityisesti siinä käsitellään ulkoraja-, viisumi- ja poliisiyhteistyötä sekä kansallisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon käytettävää Schengenin tietojärjestelmää.

Nykyinen valvonta perustuu jäsenmaissa aika ajoin tehtäviin tarkastuksiin. Näiden lisäksi jäsenmaihin alettaisiin tehdä yllätyskäyntejä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat Schengenin säännöstöä virheettömästi ja johdonmukaisesti. Komissio ehdottaa monivuotisten ohjelmien perustamista näiden yllätyskäyntien arvioimiseksi. Ehdotuksessa esitetään myös selvät säännöt, jotka koskisivat arviointien tulosten perusteella toteutettavia toimia.

Arviointimekanismin uudistaminen on tarpeen, koska Schengen-sääntöjen oikeudellinen asema on muuttunut sen myötä, kun säännöt sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön ja Lissabonin sopimus tuli voimaan. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä komission ehdotuksen hyväksymisestä.

Taustaa

Schengen-alue, jolla ei ole sisärajoja, kehittyi hallitustenvälisen yhteistyön tuloksena 1990-luvun vaihteessa. Siihen osallistuivat ne jäsenmaat, jotka olivat valmiit luopumaan tarkastuksista sisärajoilla. Nämä maat halusivat toteuttaa myös ns. liitännäistoimia, joihin kuuluivat ulkorajatarkastuksiin sovellettavat yhteiset säännöt, yhteinen viisumipolitiikka, oikeudellinen ja poliisiyhteistyö sekä Schengenin tietojärjestelmä.

Nykyään Schengenin alue käsittää jo 25 maata. EU-maista siihen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Schengen-yhteistyöhön osallistuvat myös Islanti, Norja ja joulukuusta 2008 Sveitsi.

Schengen-alueen perustana on jäsenvaltioiden luottamus toistensa kykyyn toteuttaa liitännäistoimet, jotka mahdollistavat tarkastusten poistamisen sisärajoilta. Esimerkiksi ulkorajoilla tehtävät tarkastukset suojaavat sisääntulomaan lisäksi kaikkia muitakin jäsenmaita, joihin maahantulijat voivat matkustaa vapaasti Schengen-alueen ulkorajan ylitettyään.

Nykyinen arviointijärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 1999. Se ei enää täysin vastaa nykyistä EU-lainsäädäntöä, ja siinä on menetelmiin ja riskianalyysin käyttöön liittyviä puutteita.

Komissio esitti vuonna 2009 kaksi lainsäädäntöehdotusta arviointimekanismin tarkistamisesta (IP/09/359). Sen jälkeen EU:n institutionaalinen rakenne on muuttunut Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. Tarkistetussa ehdotuksessa otetaan huomioon Euroopan parlamentin aseman vahvistuminen sekä jäsenmaiden näkemykset aiemmista ehdotuksista. Ehdotuksessa keskitytään sen varmistamiseen, että Schengenin säännöstöä sovelletaan asianmukaisesti niissä jäsenmaissa, jotka jo kuuluvat Schengen-alueeseen. Schengen-alueeseen liittymisen edellytysten tarkistaminen jää edelleen neuvoston yksinomaiselle vastuulle. Ennen kuin neuvosto tekee päätöksensä, sen on kuultava Euroopan parlamenttia.

Lisätietoja

Sisäasiainkomissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/564


Side Bar