Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1492

Brüsszel, 2010. november 10.

Energiaügy: A Bizottság bemutatja új, 2020-ig szóló stratégiáját

A Bizottság a versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság hármas jelszavával ma közreadta új energiapolitikai stratégiáját. Az „Energia 2020” címet viselő közlemény meghatározza az energiapolitika következő tíz évének prioritásait, és kijelöli, hogy milyen lépésekre van szükség a takarékos energiafelhasználás, a versenyképes árak mellett működő, biztonságos energiaellátást ígérő piacok megteremtése, az Unió technológiai vezető szerepének megerősítése, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalások eredményessége területén előttünk álló kihívások megválaszolásához.

Günther Oettinger energiaügyi biztos a következőket mondta: „Az energiaügyi kihívások mindannyiunk számára hatalmas próbatételt jelentenek. Igaz ugyan, hogy energiarendszerünk új, fenntarthatóbb és biztonságosabb pályára állítása hosszabb időt igényel, az alapvető döntések meghozatala azonban nem halasztható tovább. A hatékony, versenyképes és kevés szén-dioxidot kibocsátó gazdaság megteremtéséhez európaivá kell tennünk energiapolitikánkat, és figyelmünk java részét arra a néhány területre kell összpontosítanunk, ahol a legsürgetőbb a fellépés.”

Ma elfogadott közleményében a Bizottság öt kiemelt célt jelöl meg. E célok, illetve a közleményben meghatározott teendők alapján a Bizottság a következő tizennyolc hónapban konkrét kezdeményezéseket fog tenni és konkrét jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni. A mai közlemény egyben az európai uniós állam- és kormányfők részvételével 2011. február 4-én sorra kerülő, a maga nemében mindeddig egyedülálló energiapolitikai csúcstalálkozó vitáinak napirendjét is meghatározza.

Energiatakarékosság

A Bizottság azt javasolja, hogy az EU kezdeményezései a legnagyobb energiamegtakarítást ígérő két szektorra: a közlekedésre és az épületekre összpontosuljanak. Annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosokat és a helyi szerveket segítse az ingatlanfelújítások és az energiamegtakarítást célzó intézkedések finanszírozásában, a Bizottság legkésőbb 2011 közepéig beruházásösztönző és innovatív pénzügyi eszközök létrehozását fogja javasolni. A Bizottság arra is törekedni fog, hogy a közszektor az építési beruházásai során, a szolgáltatások megrendelésekor és a termékbeszerzések alkalmával mindig figyelembe vegye az energiahatékonyság szempontjait is. Az iparban a kevesebb energiát fogyasztó technológiákra irányuló beruházások ösztönzésének egyik módja az energiahatékonysági tanúsítványok bevezetése lehet.

Integrált páneurópai energiapiac és a szükséges infrastruktúra

A Bizottság konkrét céldátumot jelöl meg, ameddig teljessé kell tenni a belső energiapiacot: 2015-ben már egyetlen tagállam piaca sem működhet a többiétől elszigetelve. A következő tíz év folyamán az EU-ban összesen ezermilliárd euró összegben lesz szükség infrastruktúra-fejlesztési beruházásokra. A legalapvetőbb, stratégiailag fontos uniós projektek felgyorsítása érdekében a Bizottság javasolja az építési engedélyezési eljárások egyszerűsítését és lerövidítését, valamint azt, hogy a végleges engedély kiadására és az uniós finanszírozásra kötelező határidők vonatkozzanak. Az is cél, hogy egy adott projekt esetében a megvalósításához szükséges összes engedélyt egyetlen helyen, „egyablakos” rendszerben lehessen beszerezni.

A huszonhét tagállam egységes globális fellépése az energiaügyben

A Bizottság azt javasolja, hogy az EU hangolja össze a harmadik országokkal – ezen belül is elsősorban a legfontosabbakkal – fennálló energiaügyi kapcsolatait. A szomszédságpolitika keretei között a Bizottság az EU energiapiacában való részvétel iránt érdeklődő országok további integrálása érdekében javasolja az Energiaközösséget létrehozó szerződés kiterjesztését és mélyítését. A közlemény az Afrikával való együttműködés fokozását is előirányozza azzal a végső céllal, hogy a földrész valamennyi lakója fenntartható módon juthasson energiához.

Európa vezető szerepe a technológia és az innováció területén

A közlemény négy nagyszabású, Európa versenyképessége szempontjából kulcsfontosságúnak számító projekt elindítását irányozza elő. Ezek a projektek az intelligens energiahálózatok és a villamosenergia-tárolás új technológiáira, a második generációs bioüzemanyagok kutatására, valamint a városi területek takarékosabb energiafelhasználását biztosítani hivatott ún. „intelligens városok” partnerségre irányulnak.

Biztonságos, kiszámítható és megfizethető energia, aktív fogyasztók

A Bizottság új intézkedéseket javasol az árak összehasonlíthatósága, a szolgáltatóváltás, valamint a világos, átlátható számlázás területén.

Háttér

Az Európai Unió energiapolitikai törekvései az Európai Tanács által 2010 júniusában „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” címmel közreadott dokumentumban is központi szerepet kaptak. Az EU az energiaügy és az éghajlatváltozás területén nagyra törő célokat tűzött maga elé: 2020-ig 20%-kal kívánja csökkenteni az üvegházhatást okozó gázkibocsátások mennyiségét, 20%-kal kívánja növelni a megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányát, és 20%-kal kívánja javítani az energiahatékonyságot.

További információk:

A 2020-ig szóló energiaügyi stratégiáról további információk a következő oldalon olvashatók: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

A 2020-ig szóló energiaügyi stratégia kapcsán tartott nyilvános konzultációról további tájékoztatás a következő oldalon található: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm


Side Bar