Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Bruxelles, 10 noiembrie 2010

Comisia Europeană stabilește opțiuni cu privire la viitoarea politică de coeziune

Cel de-al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, elaborat de Comisia Europeană și publicat azi, arată că politica de coeziune a UE a contribuit în mod semnificativ la creșterea economică și la prosperitate, precum și la promovarea unei creșteri echilibrate în întreaga Uniune. Cu toate acestea, din perspectiva evoluțiilor economice și sociale semnificative petrecute în ultimii ani, de acum înainte politica de coeziune trebuie să facă față unor noi provocări. În contextul mai larg al revizuirii bugetului UE, raportul evidențiază faptul că viitoarele investiții din sfera politicii de coeziune trebuie să fie în concordanță cu obiectivele strategiei Europa 2020. De asemenea, raportul propune introducerea unor condiții mult mai stricte, precum și a unor stimulente, pentru asigurarea utilizării efective a fondurilor dedicate politicii de coeziune, precum și o mai mare concentrare pe obținerea de rezultate.

Cu ocazia prezentării raportului, comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a afirmat: „Acest raport arată modul în care politica de coeziune a avut un impact major asupra economiei europene, reducând diferențele de ordin economic și promovând dezvoltarea în domeniile social și ecologic. Pentru a asigura o mai bună valorificare a resurselor financiare, e nevoie să eficientizăm și mai mult politica de coeziune, prin obținerea unor rezultate concrete și măsurabile. E nevoie să cheltuim aceste resurse mai inteligent, să ne concentrăm pe prioritățile principale ale UE și să adăugăm o plus-valoare vizibilă la ceea ce autoritățile naționale și regionale întreprind deja. Constatările din acest raport și consultările care vor urma ne vor ajuta să pregătim o politică de coeziune mai bine adaptată la situația economică de azi.”

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a afirmat: „Politica de coeziune a jucat un rol crucial în combaterea efectelor crizei economice, iar Fondul social european a ajutat în mod deosebit la atenuarea impactului crizei asupra lucrătorilor și întreprinderilor mici.” El a adăugat: „Mai mult decât oricând în trecut, FSE trebuie pus în slujba inițiativei de creare de locuri de muncă în Europa, ajutând populația să găsească rapid un loc de muncă. Politica de coeziune va fi un instrument important pentru îndeplinirea obiectivelor UE în domeniile ocupării forței de muncă și social, ca parte a noii strategii Europa 2020”.

Raportul prezintă o evaluare pe larg a situației economice, sociale și de mediu, precum și a tendințelor la nivelul regiunilor UE și stabilește o serie de opțiuni diferite pentru adaptarea politicii după anul 2013. El arată modul în care politica de coeziune a adus beneficii tuturor regiunilor, atât prin investiții directe și beneficii comerciale indirecte, cât și prin sprijinirea priorităților cu impact asupra întregii UE, precum protecția mediului, cercetarea și inovarea.

Evaluările arată că, între 2000 și 2006, investițiile în cadrul politicii de coeziune:

  • au ajutat la crearea a aproximativ 1,4 milioane de noi locuri de muncă, au sprijinit întreprinderile mici și au stimulat cercetarea

  • au oferit oportunități importante de instruire pentru milioane de femei, de tineri, de persoane vulnerabile din punct de vedere social și de șomeri și au ajutat aproximativ 2 milioane de beneficiari de instruire per an să obțină un loc de muncă

  • au modernizat rețelele de transport, sprijinind construirea sau reabilitarea a mii de kilometri de șosea și cale ferată, precum și modernizarea unor porturi și aeroporturi

  • au îmbunătățit condițiile de mediu pentru milioane de europeni, aliniind la standardele UE calitatea apei potabile și tratamentele apelor reziduale.

Totuși, în pofida acestor realizări, între regiuni persistă mari diferențe de ordin economic. Raportul relevă diferențe regionale izbitoare în domenii precum productivitatea, ratele mortalității infantile și vulnerabilitatea la schimbările climatice. Luând în considerare lecțiile învățate în cursul actualei și precedentelor perioade de programare, precum și discuțiile cu o gamă largă de părți interesate, raportul conține o serie de propuneri de reformare a politicii de coeziune.

Criza financiară și economică a evidențiat necesitatea unei politici care să stimuleze investițiile în competitivitatea tuturor regiunilor și să continue sprijinirea dezvoltării celor rămase în urmă. Survenind concomitent cu examinarea detaliată a cheltuielilor totale ale UE, raportul evidențiază faptul că finanțările viitoare ar trebui să se concentreze pe un număr limitat de priorități, în acord cu obiectivele strategiei Europa 2020 de realizare a unei „creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii”. Evidențiind beneficiile ajustării finanțării la nevoile de dezvoltare naționale și regionale, raportul deschide o dezbatere cu privire la modul în care arhitectura generală a politicii de coeziune poate asigura ca fiecare fond să contribuie efectiv la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Raportul conține argumente potrivit cărora ciclurile de planificare și administrare a politicii de coeziune ar trebui revizuite pentru a se asigura transpunerea acestor obiective în priorități de investiții.

Pentru atingerea acestor obiective, Comisia propune stabilirea unui cadru general strategic cuprinzător care detaliază prioritățile, obiectivele și reformele necesare pentru a maximiza impactul investițiilor în cadrul politicii de coeziune. Un contract între statele membre și Comisie ar detalia modul în care s-ar îndeplini aceste obiective, prin dezvoltarea viitoarelor programe de reformă naționale elaborate la nivelul țărilor. Acesta ar include stabilirea de obiective clare și măsurabile și evidențiază importanța coordonării naționale a finanțărilor din diferite surse UE pentru a asigura rezultate efective și vizibile.

O altă idee înaintată este aceea de a oferi stimulente pentru a face ca implementarea programelor de coeziune să fie cât mai eficientă și mai ambițioasă posibil. Un procent din finanțarea în cadrul politicii de coeziune ar putea fi rezervat și pus la dispoziția autorităților naționale și regionale, în funcție de calitatea și progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor propuse. Raportul propune, de asemenea, idei de simplificare a procedurilor de finanțare prin reducerea birocrației, precum și prin îmbunătățirea evaluării, performanței și rezultatelor prin stabilirea mai eficientă a obiectivelor.

Informații generale

Publicarea acestui raport marchează lansarea unui proces de consultare a publicului care se va desfășura până la 31 ianuarie. Toate părțile interesate sunt invitate să transmită online opiniile lor cu privire la diversele aspecte din concluziile celui de-al 5-lea Raport privind coeziunea:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Pentru a consulta raportul complet vizitați pagina:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Cel de-al 5-lea Forum privind coeziunea, care se va desfășura în Bruxelles în zilele de 31 ianuarie și 1 februarie 2011, va oferi încă o oportunitate de a discuta orientările și opțiunile prezentate în raport. Comisia va prezenta propuneri legislative formale cu privire la viitoarea politică de coeziune până la vara anului 2011, după adoptarea propunerilor cu privire la noul buget al UE.

Pentru mai multe informații referitoare la politica regională vizitați pagina:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar