Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/10/ 148

Bryssel den 10 februari 2010

Johannes Hahn deltar i toppmöte i Helsingfors om handlingsplanen för Östersjön

Idag kommer Johannes Hahn, ny ledamot i EU-kommissionen med ansvar för regionalpolitik, att tala vid ett toppmöte i Helsingfors om handlingsplanen för Östersjön. Mötet har organiserats av Finlands president Tarja Halonen, premiärminister Matti Vanhanen och organisationen Baltic Sea Action Group (BSAG). Flera stats- och regeringschefer från EU deltar, liksom Rysslands och Norges premiärministrar. Syftet är att uppmuntra huvudaktörerna – regeringar, företagsledare och icke-statliga organisationer – att göra konkreta åtaganden för att rädda Östersjön från att ytterligare nedsmutsning. I oktober 2009 kom EU:s medlemsstater överens om en omfattande europeisk strategi för Östersjöregionen för att bättre samordna sina insatser.

Vid mötet deltar även Sveriges kung Carl XVI Gustaf, Litauens president Dalia Grybauskait ė, Lettlands president Valdis Zatlers, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Estlands premiärminister Andrus Ansip, Rysslands premiärminister Vladimir Putin och Norges premiärminister Jens Stoltenberg.

Vi kan inte ta för givet att EU:s Östersjöstrategi blir en framgång. Det kommer att krävas hårt arbete och ett långsiktigt engagemang på alla nivåer i regionen. Vi förlitar oss på de lokala aktörerna för att öka regionens konkurrenskraft och för att tillsammans ta itu med utmaningarna på miljöområdet. Jag ser också fram emot att arbeta med våra ryska och norska samarbetspartner i frågor av gemensamt intresse, säger Johannes Hahn inför mötet.

Efter den stora utvidgningen 2004 är åtta av de nio länderna runt Östersjön medlemmar i EU, nämligen Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen. Det finns fyra huvudsakliga mål för Östersjöstrategin:

  • Att förbättra miljön i Östersjöregionen. Kvaliteten på Östersjöns vatten blir allt sämre på grund av de stora nitrat- och fosfatutsläppen, och den biologiska mångfalden är hotad.

  • Att öka välståndet genom en mer balanserad ekonomisk utveckling , t.ex. genom att främja den innovation som drivs av små och medelstora företag.

  • Att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv genom att förbättra transportsystem och trygga energiförsörjningen.

  • Öka tryggheten och säkerheten i regionen, t.ex. genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och förbättra övervakningen av sjöfarten.

Dags för handling

I oktober 2009 antog medlemsstaterna både EU:s Östersjöstrategi och en handlingsplan med 80 prioriterade projekt. För varje projekt har en huvudansvarig partner utsetts, och en tidsgräns satts upp för när projektet ska vara avslutat. Åtgärderna omfattar allt från att stoppa avloppsutsläppen från fartyg, att skapa skyddade havsområden, att inrätta en fond för innovation och forskning till att koppla samman Warszawa och Tallinn via järnvägsförbindelsen ”Rail Baltica”.

Deltagarna i toppmötet – företrädare från regeringar, regioner, kommuner, icke-statliga organisationer och företag – kommer att åta sig att genomföra olika åtgärder. Åtgärderna kan vara finansiella eller icke-finansiella, bara de bidrar till att förbättra läget i Östersjön. Hittills har 110 åtaganden gjorts, av bl.a. IBM, Lloyd's, Siemens, Sankt Petersburgs reningsverk, Sveriges Redareförening och hamnen i Klaipeda i Litauen.

Bakgrund

EU-kommissionen kommer varje år att organisera en konferens där man kan lägga fram och bedöma resultaten av EU:s strategi för Östersjöregionen och också diskutera nya idéer och behov. Nästa konferens äger rum i Tallinn den 14–15 oktober i år.

Mer information finns på följande adresser:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/

http://www.bsas.fi/


Side Bar