Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Bryssel den 10 november 2010

Global insats för balanserad tillväxt: Ordförandena Barroso och Van Rompuy vid G20-mötet i Seoul 11-12 november

Aldrig tidigare har människor påverkats av andra länders ekonomiska beslut och utveckling så starkt som de gör idag. Den ekonomiska krisen har avslöjat hur beroende vi är av varandra och hur sårbara vi är. Europeiska unionen kommer under mötet i Seoul, ”det främsta forumet för internationellt ekonomiskt samarbete” att pressa G20-ledarna att komma överens om den samordning som världsekonomin behöver för en stark och balanserad tillväxt. Detta kommer att kräva samarbetsvilja från samtliga parter.

Europeiska kommissionens ordförande Barroso har gjort följande uttalande: ”Att säkra en hållbar återhämtning och lägga grunden för en stark och mer balanserad tillväxt förblir en viktig politisk utmaning. När vi nu går in i en ny ekonomisk fas finns det risk för att samarbetsviljan ska försvagas. Vi har lyckats med första fasen och har förhindrat att skutan gått under. Nu måste vi få den i hamn. Jag välkomnar i synnerhet det faktum att G20-mötet kommer att bidra med ytterligare utvecklingsfrågor till dagordningen och jag hoppas att toppmötet ska bli en tydlig vägvisare för Doha-utvecklingsrundan.”

Ordförande Van Rompuy har gjort följande uttalande:”G20 har skiftat fokus från omedelbar krishantering till långsiktigt globalt ekonomiskt samarbete. Med den ambitiösa dagordningen för toppmötet i Seoul sätts G20-länderna på prov och måste visa att de är det främsta globala forumet för internationellt ekonomiskt samarbete. Vi är övertygade om att G20 kan leda den globala ekonomin ut ur krisen och finna gemensamma lösningar på de senaste spänningarna. Insatserna i Seoul är höga – både för G20:s trovärdighet och för varje enskild medlem. Resultaten från Seoul kommer att lägga grunden för framtiden.”

De viktigaste frågorna för toppmötet i Seoul blir att genomföra regelverket för en stark, stabil och hållbar tillväxt, att godkänna och vidareutveckla IMF:s reformer, driva på reformeringen av regelverket på finansområdet samt att ge politiska impulser för ett skyndsamt genomförande av Doha-utvecklingsrundan och en framgångsrik klimatkonferens i Cancún. För första gången finns utveckling med som en punkt på G20:s dagordning och ambitionen är att underlätta handel och investeringar i utvecklingsländerna i en samarbetsanda bland avancerade ekonomier och tillväxtekonomier.

I sin gemensamma skrivelse av den 5 november till övriga G20-ledare lägger ordförandena Barroso och Van Rompuy fram sina synpunkter på dessa viktiga frågor i G20:s dagordning.

De båda ordförandena uppmanar G20 att ”inse att ekonomisk obalans är ett gemensamt problem och att alla stora ekonomier måste bidra med sin del för att balansen ska återställas.” De föreslår att man ”använder sig av obalanser i bytesbalansen som en indikator för att få igång en utvärdering av vilka orsaker som utgör hinder för justeringar” samtidigt som de hänvisar till EU:s interna varningsmekanism för spårning av ekonomisk obalans. De uppmanar också till ”tydligt politiskt engagemang för gemensamma och varaktiga lösningar på de aktuella spänningarna på valutamarknaderna och vill att växelkurserna ska anpassas till marknadskrafterna och att man avstår från att devalvera valutor i konkurrenssyfte. G20-medlemmar bör överväga möjliga effekter deras åtgärder får för deras partner och den globala ekonomin och avstå från åtgärder som kan ge upphov till negativa effekter i andra länder.”

Bakgrund

Vid G20-mötet representeras Europeiska unionen av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och rådets ordförande Herman Van Rompuy.

Europeiska unionen är fullvärdig medlem i G20 tillsammans med följande 19 länder: Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Förenta staterna, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexico, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och Tyskland.

Det koreanska ordförandeskapet för G20 har även bjudit in flera internationella organisationer och följande fem gästländer: Etiopien (ordförande för Nytt partnerskap för Afrikas utveckling, Nepad) Malawi (ordförande för Afrikanska unionen), Singapore (ordförande för den globala styrningsgruppen), Spanien och Vietnam (ordförande för Sydostasiatiska nationers förbund, Asean).

EU representerar 7 % av jordens befolkning och 30 % av världens BNP och är såväl världens största exportör som världens största importör av varor och tjänster.

Toppmötet inleds med en diskussion under middagen där man kommer att diskutera utsikterna för världsekonomin och regelverket för en stark, balanserad och varaktig tillväxt. Dessa diskussioner kommer att fortsättas i plenarmötets första morgonsammanträde påföljande dag. Därefter kommer man att ta upp reformen av de internationella finansinstituten och stärkandet av globala finansiella säkerhetsnät, samt i ett separat sammanträde den nya G20-utvecklingsagendan. Sedan följer diskussioner under lunchen, först om handel (Doha och protektionism) och sedan om klimatförändringar (Cancún och grön tillväxt). På eftermiddagen kommer ledarna att behandla reformeringen av regelverket på finansområdet och G20:s framtida agenda (energifrågor såsom subventioner till fossila bränslen, oljeprisets instabilitet, skyddet av den marina miljön och korruptionsbekämpning). Innan G20-mötet kommer ordförande Barroso att delta i näringslivstoppmötet där han som ordförande kommer att inleda rundabordsdiskussioner om företagens sociala ansvar.

För ytterligare information

Läs ordförandena Barroso och Van Rompuys gemensamma skrivelse till G-20 ledare av den 5 november 2010

Ordförande Barrosos hemsida

Följ ordförandens presstab på Twitter


Side Bar