Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

V Bruseli 10. novembra 2010

Celosvetová iniciatíva zameraná na dosiahnutie vyváženého rastu: predseda Komisie Barroso a predseda Európskej rady Van Rompuy sa zúčastnia na samite G20, ktorý sa uskutoční v Soule v dňoch 11. a 12. novembra

Ešte nikdy ľudia nepociťovali vo svojich krajinách tak intenzívne účinky hospodárskych rozhodnutí, ktoré boli prijaté v iných krajinách, ani účinky ekonomického vývoja v zahraničí. Finančná a hospodárska kríza upozornila na vzájomnú závislosť, ako aj na zraniteľné miesta. Európska komisia bude na nadchádzajúcom samite v Souli, na ktorom sa stretnú čelní predstavitelia zoskupenia štátov G20 a ktorý je popredným fórom medzinárodnej hospodárskej spolupráce, presadzovať naplnenie cieľa koordinácie potrebnej na dosiahnutie silného a vyváženého rastu svetovej ekonomiky. To si vyžiada, aby sa do spolupráce zapojili všetky zainteresované strany.

Predseda Európskej komisie Barroso vyhlásil: „Udržanie procesu ozdravovania svetového hospodárstva a položenie základov pre silnejší a viac vyvážený rast je aj naďalej významnou výzvou v oblasti príslušných politík. Prechod do ďalšej hospodárskej fázy prináša riziko oslabenia hybnej sily poháňajúcej opatrenia zamerané na spoluprácu. Podarilo sa nám dosiahnuť úspech v prvej fáze, vďaka čomu nedošlo k potopeniu hospodárstva. Teraz však musíme hospodárstvo dopraviť do pomyselného prístavu. Vítam predovšetkým skutočnosť, že zoskupenie G20 do svojho programu zaradí rozvojové otázky, a zároveň dúfam, že samit poskytne jasné zameranie pre dauhaské kolo rokovaní o rozvoji.

Predseda Európskej rady Van Rompuy uviedol: „Predmetom pozornosti zoskupenia G20 už nie je bezprostredná reakcia na krízu, ale dlhodobá globálna ekonomická koordinácia. Soulský samit bude pre zoskupenie G20 pri takomto ambicióznom programe skutočnou skúškou schopnosti plniť úlohu popredného fóra medzinárodnej hospodárskej spolupráce. Veríme, že toto zoskupenie je schopné vyviesť svetové hospodárstvo z krízy a nájsť také riešenia momentálnych zdrojov napätí, ktoré sa budú opierať o spoluprácu. V Soule pôjde o veľa – a to z pohľadu dôveryhodnosti zoskupenia G20, ako aj z pohľadu jednotlivých jeho členov. To, na čom sa v Soule dohodneme, predurčí budúce smerovanie.“

Hlavnými otázkami, ktoré budú predmetom rokovaní na Soulskom samite, budú také témy, ako je realizácia rámca pre silný, udržateľný a vyvážený rast, podpora a ďalšie pokračovanie reformy Medzinárodného menového fondu, udržanie hybného momentu v rámci reformy regulačného rámca v oblasti financií, politický impulz pre urýchlené uzatvorenie dauhaského kola a úspešný priebeh kankúnskej konferencie o zmene klímy. Otázky rozvoja budú na programe samitu G20 po prvýkrát, pričom ide o uľahčenie obchodu s rozvojovými krajinami a investície v nich realizované v duchu spolupráce rozvinutých a rozvíjajúcich sa hospodárstiev.

Vo svojom spoločnom liste z 5. novembra adresovanom ostatným čelným predstaviteľom zoskupenia krajín G20 predseda Komisie Barroso a predseda Európskej rady Van Rompuy načrtli svoje názory na tieto kľúčové otázky, ktoré sú na programe zoskupenia G20.

Obaja predstavitelia vyzvali členské krajiny G20, aby uznali, že „ekonomické nerovnováhy vyvolávajú spoločné obavy a že všetky väčšie ekonomiky musia prispieť svojim dielom k opätovnému nastoleniu rovnováhy.“ Zároveň ich vyzvali, „aby sa nerovnováhy bežných účtov využili ako indikátory na spustenie hodnotenia možných prvotných príčin prekážok, ktoré bránia vykonaniu potrebných zmien“, pričom poukázali na interný mechanizmus varovania, ktorý existuje na úrovni EÚ a ktorý slúži na sledovanie ekonomických nerovnováh. Takisto sa vyjadrili, že je potrebné nájsť jasné politické odhodlanie poskytnúť spoločné a trvalé riešenia pre súčasné napätia, a to najmä na menových trhoch, ako aj, že je nutné umožniť, aby sa výmenné kurzy stanovovali v súlade s trhovými fundamentmi, a zdržať sa devalvácie mien na účely získania konkurenčných výhod. Členovia G20 by mali brať do úvahy možné účinky na svojich partnerov a na svetové hospodárstvo, pričom by sa mali zdržať takého konania, ktoré by mohlo mať negatívne dosahy.

Súvislosti

Európsku úniu bude na samite G20 zastupovať predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.

EÚ je plnoprávnym členom zoskupenia G20, spolu s týmito ďalšími 19 krajinami: Argentína, Austrália, Brazília, Čína, Francúzsko, India, Indonézia, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Rusko, Saudská Arábia, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Taliansko a Turecko.

Juhokórejské predsedníctvo zoskupenia G20 pozvalo na samit niekoľko medzinárodných organizácií a päť krajín, ktoré sa na stretnutí zúčastnia ako hostia: ide o Etiópiu [predsedajúca krajina Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD)], Malawi (predsedajúca krajina Africkej únie), Singapur (predsedajúca krajina skupiny pre celosvetovú správu), Španielsko a Vietnam [predsedajúca krajina Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)].

V Európskej únii žije 7 % svetového obyvateľstva a jej podiel na celosvetovom HDP je 30 %, pričom EÚ je najväčším svetovým vývozcom a zároveň aj najväčším svetovým dovozcom tovaru a služieb.

Samit G20 sa začne diskusiou pri večeri, ktorá bude zameraná na celosvetové perspektívy a rámec pre silný, udržateľný a vyvážený rast. Diskusia čelných predstaviteľov o týchto otázkach bude pokračovať na plenárnej úrovni v rámci rannej časti zasadnutia na nasledujúci deň. Následne sa bude riešiť otázka reformy medzinárodných finančných inštitúcií a problematika posilňovania globálnych finančných záchranných sietí, pričom novému rozvojovému programu zoskupenia G20 bude venované samostatné zasadnutie. Potom bude nasledovať diskusia počas obeda, kde sa budú najprv riešiť otázky obchodu (dauhaské kolo a protekcionizmus) a následne problematika zmeny klímy (Kankún a ekologicky založený rast). Na popoludňajšom stretnutí sa čelní predstavitelia budú venovať reforme regulačného rámca v oblasti financií a budúcemu programu G20 (otázky súvisiace s energetikou: dotácie na fosílne palivá, volatilita cien ropy, ochrana morského prostredia a boj proti korupcii). Krátko pred samitom G20 sa predseda Komisie Barroso zúčastní na obchodnom samite, kde otvorí diskusiu za okrúhlym stolom venovanú sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorej bude aj predsedať.

Ďalšie informácie

Prečítajte si spoločný list predsedu Komisie Barrosa a predsedu Európskej rady Van Rompuya z 5. novembra 2010 adresovaný čelným predstaviteľom G 20.

Webová stránka predsedu Komisie Barrosa.

Sledujte správy tlačového odboru predsedu Komisie na Twitteri.


Side Bar