Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Bruxelles, 10 noiembrie 2010

Măsuri globale pentru o creștere echilibrată: președinții Barroso și Van Rompuy în cadrul summitului G20, care se va desfășura la Seoul, în perioada 11-12 noiembrie

Efectele deciziilor și evoluțiilor economice din alte țări sunt resimțite astăzi de cetățeni, în propriile lor țări, cu o intensitate fără precedent. Criza economică și financiară a pus în lumină interdependențele și vulnerabilitățile noastre. Cu ocazia următoarei reuniuni a G20, de la Seoul, în cadrul primului „forum de coordonare economică internațională”, Uniunea Europeană va promova realizarea coordonării de care are nevoie economia mondială în vederea obținerii unei creșteri solide și echilibrate. Aceasta va necesita acțiunea concertată a tuturor părților implicate.

Președintele Barroso a declarat: „Susținerea relansării economice și crearea bazelor unei creșteri solide, mai echilibrate rămâne, în continuare, o provocare importantă pentru politica în domeniu. Pe măsură ce înaintăm spre o nouă etapă economică, există riscul ca impulsul pentru o acțiune comună să se diminueze. Am încheiat cu succes prima fază și am evitat „scufundarea navei”. Acum trebuie să o dirijăm spre port. Salut, în special, faptul că reuniunea G20 va adăuga pe ordinea sa de zi aspecte privind dezvoltarea și sper că summit-ul va oferi o direcție clară Rundei de la Doha pentru dezvoltarea comerțului”.

Președintele Van Rompuy a subliniat: „Centrul de greutate al G20 s-a schimbat, trecând de la funcția sa de răspuns imediat la criză, a trecut la coordonarea economică globală pe termen lung. Cu această ordine de zi ambițioasă, summitul de la Seoul va reprezenta un veritabil test pentru G20 în ceea ce privește capacitatea de a obține rezultate concrete, fiind primul forum global de cooperare economică internațională. Suntem încrezători că G20 are potențialul de a scoate economia globală din criză și de a identifica soluții de cooperare pentru reducerea tensiunilor recente. Miza summitului de la Seoul este una importantă – este în joc credibilitatea grupării G20 și a fiecăruia dintre membrii acesteia. Ceea ce va fi convenit la Seoul, va deschide calea spre viitor”.

Aspectele-cheie ale summitului de la Seoul vor avea în vedere punerea în aplicare a Cadrului pentru o creștere solidă, stabilă și durabilă, aprobarea și continuarea reformei Fondului Monetar Internațional, menținerea dinamismului în ceea ce privește reforma reglementărilor financiare, crearea impulsului politic necesar în vederea încheierii rapide a Rundei de la Doha pentru dezvoltare și a asigurării reușitei Conferinței privind schimbările climatice de la Cancún. Dezvoltarea va face parte, pentru prima dată, din ordinea de zi a G20, ceea ce va facilita schimburile comerciale și investițiile în țările în curs de dezvoltare, într-un spirit de cooperare între economiile avansate și cele emergente.

În cadrul unei scrisori comune din 5 noiembrie, adresată celorlalți lideri ai G20, președinții Barroso și Van Rompuy și-au exprimat punctele de vedere cu privire la aspectele-cheie de pe ordinea de zi a G20.

Cei doi președinți invită G20 „să recunoască faptul că dezechilibrele economice reprezintă o preocupare comună și că toate marile economii trebuie să contribuie la procesul de reechilibrare”. Aceștia propun folosirea „dezechilibrelor contului curent drept un indicator care să genereze o evaluare a cauzelor principale care pot crea obstacole în calea adaptărilor necesare”. Totodată, au menționat mecanismul intern de alertă al UE pentru detectarea dezechilibrelor economice. De asemenea, aceștia fac apel la un „angajament politic expres în favoarea soluțiilor de cooperare durabile în fața tensiunilor actuale de pe piețele monetare, pentru a permite fixarea ratelor de schimb în conformitate cu principiile fundamentale ale pieței și pentru a preveni devalorizarea concurențială a monedelor. Membrii G20 ar trebui să ia în considerare efectele posibile asupra partenerilor acestora și asupra economiei globale și să se abțină de la măsuri care pot avea efecte colaterale negative”.

Context

În cadrul summitului G20, Uniunea Europeană va fi reprezentată de dl José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, și de dl Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European.

Uniunea Europeană este un membru cu drepturi depline al G20, împreună cu alte 19 țări: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Președinția coreeană a G20 a invitat, de asemenea, mai multe organizații internaționale și următoarele țări: Etiopia (deține președinția NEPAD – Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii), Malawi (deține președinția Uniunii Africane), Singapore (deține președinția Grupului de Guvernanță Globală), Spania și Vietnamul (deține președinția ASEAN - Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est).

UE, care reprezintă 7% din populația lumii și 30% din PIB-ul global, este atât cel mai mare exportator, cât și cel mai mare importator mondial de bunuri și servicii.

Summitul va debuta cu o cină de lucru în cadrul căreia va avea loc o discuție cu privire la perspectivele mondiale și Cadrul pentru o creștere solidă, echilibrată și durabilă, teme ce urmează a fi dezbătute de liderii mondiali și în cadrul sesiunii plenare din dimineața zilei următoare. În continuare, se vor aborda teme legate de reformei instituțiilor financiare internaționale, consolidarea mecanismelor globale de siguranță financiară și, în cadrul unei sesiuni distincte, noua ordine de zi a G20 privind dezvoltarea. Aceste sesiuni vor fi urmate de un prânz de lucru în care va fi discutată tema comerțului (Doha și protecționismul) și, ulterior, schimbările climatice (Cancún și creșterea ecologică). În cursul după-amiezii, liderii mondiali vor aborda reforma reglementării financiare și viitoarea ordine de zi a G20 (aspecte privind energia: subvențiile pentru combustibilii fosili, volatilitatea prețurilor petrolului și protecția marină, precum și lupta anti-corupție). Chiar înainte de summitul G20, președintele Barroso va participa la summitul de afaceri (Business Summit), în cadrul căruia va prezenta și prezida o masă rotundă cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Pentru mai multe informații

Citiți scrisoarea comună a președinților Barroso și Van Rompuy adresată liderilor G 20 la data de 5 noiembrie 2010.

Site-ul web al președintelui Barroso.

Urmăriți echipa de presă a președintelui pe Twitter.


Side Bar