Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Bruksela, dnia 10 listopada 2010 r.

Światowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: przewodniczący Barosso i Van Rompuy na szczycie G20 w Seulu w dniach 11-12 listopada

Nigdy dotąd decyzje gospodarcze i rozwój sytuacji gospodarczej w jednych krajach nie były tak silnie odczuwalne dla ludności w innych krajach. Kryzys finansowy i gospodarczy odsłonił nasze słabe strony i uwydatnił wzajemną zależność. Podczas nadchodzącego spotkania liderów grupy G20 w Seulu, będącej najważniejszym światowym forum międzynarodowej współpracy gospodarczej, Unia Europejska będzie dążyła do osiągnięcia koordynacji, bez której gospodarka światowa nie osiągnie silnego i zrównoważonego wzrostu. Wymaga to współpracy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Utrwalenie odbudowy oraz stworzenie podstaw dla silnego i bardziej zrównoważonego wzrostu pozostaje ważnym wyzwaniem politycznym. W miarę jak posuwamy się w stronę nowej fazy gospodarczej, powstaje ryzyko, że osłabnie tempo współpracy. Na pierwszym etapie odnieśliśmy zwycięstwo i powstrzymaliśmy gospodarkę od zatonięcia. Teraz musimy doprowadzić ją do portu. Pragnę w szczególności wyrazić zadowolenie z faktu, że grupa G20 włączy do swojej agendy kwestie dotyczące rozwoju i mam nadzieję, że ten szczyt zaowocuje jasnymi wytycznymi dla rundy dauhańskiej na rzecz rozwoju handlu.”

Przewodniczący Van Rompuy podkreślił: „Grupa G20 przeniosła swój główny punkt zainteresowania z natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych na długoterminową koordynację gospodarczą w skali światowej. Szczyt w Seulu i jego ambitny program stanowić będą prawdziwy sprawdzian zdolności G20 do działania jako najważniejsze światowe forum międzynarodowej współpracy gospodarczej. Jesteśmy pewni, że grupa może poprowadzić gospodarkę światową do wyjścia z kryzysu i znaleźć wspólne rozwiązania dla niedawnych napięć. Stawka szczytu w Seulu jest wysoka – to wiarygodność grupy G20 jako całości, a także każdego jej członków z osobna. Nasze uzgodnienia z Seulu wytyczą bowiem drogę, jaką będziemy podążać w przyszłości".

Najważniejszymi tematami szczytu w Seulu będzie wprowadzenie w życie ram silnego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju, poparcie i rozwinięcie reform Międzynarodowego Funduszu Walutowego, utrzymanie tempa reformy regulacji rynku finansowego oraz nadanie impulsu politycznego w celu szybkiego zakończenia rundy dauhańskiej oraz powodzenia konferencji klimatycznej w Cancun. Kwestie dotyczące rozwoju, które będą przedmiotem rozmów w grupie G20 po raz pierwszy, wpłyną na ułatwienie wymiany handlowej i inwestycji w krajach rozwijających się, w duchu współpracy między gospodarkami rozwiniętymi oraz wschodzącymi.

We wspólnym liście z dnia 5 listopada skierowanym do pozostałych przywódców G20 przewodniczący Barroso i Van Rompuy przedstawili swoją opinię na temat tych kluczowych kwestii zawartych w agendzie G20.

Obaj przewodniczący wzywają grupę G20 do „uznania, że nierównowaga gospodarcza jest problemem dotyczącym wszystkich i że wszystkie najważniejsze gospodarki muszą zadziałać w kierunku przywrócenia równowagi". Wskazując na wewnętrzny mechanizm ostrzegania, którym posługuje się UE do śledzenia zachwiań równowagi ekonomicznej, proponują oni wykorzystanie „obecnych zachwiań równowagi rachunków bieżących jako impulsu do oszacowania przyczyn, które utrudniają dostosowania". Wzywają oni również do „podjęcia jednoznacznego zobowiązania politycznego do wspólnego i trwałego rozwiązania obecnych napięć na rynkach walutowych, aby umożliwić określanie kursu walut zgodnie z podstawowymi zasadami rynku i wystrzegać się konkurencyjnej dewaluacji walut. Członkowie grupy G20 powinni rozważyć ewentualny wpływ podejmowanych działań na partnerów i gospodarkę światową oraz powstrzymać się od działań, które mogą powodować negatywne skutki uboczne".

Kontekst

Na szczycie G20 Unię Europejską będą reprezentowali przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy.

Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem grupy G20, do której należy oprócz tego 19 państw: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

Na zaproszenie Korei, która przewodniczy obecnie grupie G20, w szczycie weźmie gościnnie udział szereg organizacji międzynarodowych i pięć państw: Etiopia (która przewodniczy Nowemu Partnerstwu na Rzecz Rozwoju Afryki – NEPAD), Malawi (które przewodniczy Unii Afrykańskiej), Singapur (przewodniczący Global Governance Group), Hiszpania oraz Wietnam (który przewodniczy Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej – ASEAN).

Unia Europejska reprezentuje 7% światowej ludności oraz 30% światowego PKB i jest zarówno największym światowym eksporterem, jak i importerem towarów i usług.

Szczyt rozpocznie się kolacją, podczas której odbędzie się dyskusja na temat perspektyw gospodarki światowej i ram dla silnego, zrównoważonego i trwałego wzrostu. Zagadnienia te będą również tematem dalszych rozmów na porannej sesji plenarnej kolejnego dnia. Następnie poruszona zostanie kwestia reformy międzynarodowych instytucji finansowych oraz wzmocnienia globalnych mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, a agenda rozwoju G20 będzie przedmiotem osobnej sesji. Tematem rozmów podczas obiadu będzie handel (Doha i protekcjonizm), a w dalszej kolejności zmiany klimatu (Cancun i rozwój ekologiczny). Po południu liderzy rozmawiać będą o reformie regulacji rynku finansowego oraz przyszłej agendzie G20 (kwestie związane z energią: dotacje do paliw kopalnych, wahania cen ropy naftowej i ochrona mórz, a także walka z korupcją). Bezpośrednio przed szczytem G20 przewodniczący Barroso uda się na szczyt biznesu, gdzie rozpocznie i poprowadzi dyskusję przy okrągłym stole na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Dalsze informacje

Wspólny list przewodniczących Barroso i Van Rompuya do liderów grupy G 20 z dnia 5 listopada 2010 r.

Strona internetowa przewodniczącego José M. Barroso

Śledź dział prasowy przewodniczącego na Twitterze


Side Bar