Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Brussel, 10 november 2010

Mondiale maatregelen voor een evenwichtige groei: voorzitters Barroso en Van Rompuy op de G20-top in Seoel van 11-12 november

Nooit eerder hebben mensen de gevolgen van economische beslissingen en ontwikkelingen in andere landen zo sterk in hun eigen land gevoeld. De financiële en economische crisis heeft onze onderlinge afhankelijkheid en kwetsbare punten aan het licht gebracht. De Europese Unie zal tijdens de komende bijeenkomst van de leiders van de G20 – het forum bij uitstek voor internationale economische samenwerking – in Seoel aandringen op afstemming van de wereldeconomie, met het oog op een sterke en evenwichtige groei. Hiervoor dienen alle landen de handen ineen te slaan.

Commissievoorzitter Barroso zei hierover: "Het blijft een grote beleidsopgave om het herstel voort te zetten en de grondslagen te leggen voor krachtige en meer evenwichtige groei. Nu we een nieuwe economische fase ingaan, zou de samenwerking aan kracht kunnen inboeten. In de eerste fase hebben we succes geboekt en voorkomen dat ons schip op de klippen liep. Nu moeten we ervoor zorgen dat het veilig de haven bereikt. Ik ben dan ook zeer verheugd over het feit dat de G20 thans ontwikkelingsvraagstukken op de agenda zal plaatsen en ik hoop dat de top duidelijke richtsnoeren zal opleveren voor de Doharonde voor handel en ontwikkeling."

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, verklaarde: "De G20 richt zich niet langer op onmiddellijke crisismaatregelen, maar op wereldwijde economische coördinatie op de langere termijn. De G20-top in Seoel heeft een ambitieuze agenda – de G20 moet haar rol als het belangrijkste mondiale forum voor internationale economische samenwerking waarmaken. We zijn ervan overtuigd dat de G20 een oplossing zal vinden voor de crisis waarin de wereldeconomie zich momenteel bevindt en de huidige spanningen via samenwerking kan oplossen. In Seoel staat veel op het spel – het gaat om de geloofwaardigheid van de G20 en van die van elk van haar leden. Hetgeen in Seoel wordt overeengekomen, zal de weg naar de toekomst effenen."

De belangrijkste onderwerpen van de G20-top in Seoel zijn de tenuitvoerlegging van het kader voor een sterke, stabiele en duurzame groei, de bekrachtiging en voortzetting van de hervorming van het Internationaal Monetair Fonds en de verdere hervorming van de financiële regelgeving. Ook moet er een politieke impuls worden gegeven om de Doharonde snel af te ronden en de klimaatconferentie in Cancún tot een succes te maken. Voor de eerste maal staat ontwikkeling op de agenda van de G20. Het is de bedoeling dat gevestigde en opkomende economieën zich samen inzetten om handel en investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen.

In een gezamenlijk schrijven van 5 november aan de andere leiders van de G20 hebben Commissievoorzitter Barroso en voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy hun visie uiteengezet op deze belangrijke agendapunten van de G20.

Beide voorzitters roepen de G20 op "te erkennen dat economische onevenwichtigheden een gemeenschappelijke bron van zorg zijn en dat alle grote economieën zich moeten inspannen om het evenwicht te herstellen." Zij stellen voor "onevenwichtigheden op de lopende rekening te benutten als een indicator voor het beoordelen van de onderliggende oorzaken die het doorvoeren van aanpassingen wellicht belemmeren." Zij verwijzen daarbij naar het interne alarmmechanisme van de EU voor het opsporen van economische onevenwichtigheden. Zij bepleiten dan ook "een duidelijke politieke keuze om op samenwerking gebaseerde en duurzame oplossingen te bieden voor de huidige spanningen op de valutamarkten, zodat de wisselkoersen de fundamentele marktfactoren kunnen weerspiegelen, zonder concurrentiegerichte devaluaties van valuta's. De leden van de G20 moeten rekening houden met de mogelijke gevolgen voor hun partners en de wereldeconomie en zich onthouden van acties die kunnen resulteren in negatieve spill-overeffecten."

Achtergrond

Op de G20-top wordt de Europese Unie vertegenwoordigd door Commissievoorzitter José Manuel Barroso en voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.

De Europese Unie is een volwaardig lid van de G20, samen met 19 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Het Koreaanse voorzitterschap van de G20 heeft naast verscheidene internationale organisaties de volgende vijf landen uitgenodigd: Ethiopië (voorzitter van het Nieuw Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD)), Malawi (voorzitter van de Afrikaanse Unie), Singapore (voorzitter van de Globale Governance-groep), Spanje en Vietnam (voorzitter van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)).

De EU vertegenwoordigt 7% van de wereldbevolking en 30% van het mondiale bbp komt voor rekening van de EU. Voorts is de EU zowel de grootste exporteur als de grootste importeur ter wereld van goederen en diensten.

De top begint met een diner waarop overleg zal plaatsvinden over de internationale vooruitzichten en het kader voor een sterke, evenwichtige en duurzame groei. De leiders van de G20 zullen verder spreken over deze thema's tijdens de eerste plenaire vergadering, die de ochtend erna wordt gehouden. Vervolgens komen de hervorming van de internationale financiële instellingen en de versterking van de mondiale financiële vangnetten aan de orde. In een afzonderlijke vergadering wordt de nieuwe ontwikkelingsagenda van de G20 besproken. Gedurende een lunchbespreking worden eerst de handel (Doha en protectionisme) en vervolgens de klimaatverandering (Cancún en groene groei) besproken. Tijdens de middag buigen de leiders van de G20 zich over de hervormingen van de financiële regelgeving en de toekomstige agenda van de G20 (energievraagstukken: subsidies voor fossiele brandstoffen, prijsvolatiliteit van aardolie en bescherming van het mariene milieu, corruptiebestrijding). Kort voor de G20-top zal voorzitter Barroso de Business Summit bijwonen, waar hij een rondetafeldiscussie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven zal inleiden en voorzitten.

Voor meer informatie:

Het gezamenlijk schrijven van voorzitters Barroso en Van Rompuy aan de leiders van de G20 van 5 november 2010.

Website van voorzitter Barroso.

Volg de persdienst van de voorzitter op Twitter.


Side Bar