Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

Visuotiniai veiksmai siekiant subalansuoto augimo. Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy lapkričio 11–12 d. dalyvaus G 20 susitikime Seule

Niekad anksčiau žmonės taip nejautė kitos šalies ekonominių sprendimų ir pokyčių poveikio savo šalyje kaip šiuo metu. Kilus finansų ir ekonomikos krizei išryškėjo mūsų tarpusavio priklausomybė ir pažeidžiamumas. Per ateinantį Didžiojo dvidešimtuko (G 20) vadovų susitikimą Seule Europos Sąjunga ragins pagrindinio tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo forumo dalyvius imtis suderintų veiksmų ir užtikrinti tvirtą bei subalansuotą pasaulio ekonomikos augimą. Kad tą pasiektų, visos šalys turės bendradarbiauti.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Svarbus politikos uždavinys tebėra užtikrinti tvarų ekonomikos atsigavimą ir padėti tvirto ir labiau subalansuoto ekonomikos augimo pagrindus. Šiuo metu žengiant į naują ekonomikos etapą yra pavojus, kad gali susilpnėti suderintų veiksmų pagreitis. Pirmajame etape pasiekėme gerų rezultatų ir neleidome laivui nuskęsti. Dabar šį laivą turime nuplukdyti į uostą. Labai teigiamai vertinu tai, kad G 20 valstybės į darbotvarkę įtrauks vystymosi klausimus, ir tikiuosi, kad susitikime bus nustatytos aiškios gairės Dohos derybų prekybos vystymosi klausimais raundui.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy pabrėžė: „G 20 pereina nuo neatidėliotinų krizės šalinimo priemonių prie ilgalaikių visuotinio ekonomikos koordinavimo veiksmų. Darbotvarkė – plataus užmojo, taigi Seule vyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas bus tikras išbandymas G 20 valstybėms, ar jos gali veikti kaip pagrindinis pasaulinis tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo forumas. Esame tikri, kad jis gali išvesti pasaulio ekonomiką iš krizės ir rasti bendrų neseniai kilusios įtampos pašalinimo sprendimų. Seule daug pastatyta ant kortos – pasitikėjimas Didžiuoju dvidešimtuku ir kiekviena jo nare. Tai, dėl ko sutarsime Seule, bus mūsų tolesnių veiksmų pagrindas.“

Aukščiausiojo lygio susitikime Seule bus pirmiausia svarstoma tvirto, stabilaus ir tvaraus augimo programos įgyvendinimas, tolesnės Tarptautinio valiutos fondo reformos patvirtinimas ir plėtojimas, finansų reguliavimo reformos tempo išlaikymas ir politinio impulso suteikimas siekiant greitai užbaigti Dohos raundo derybas ir pasiekti gerų Kankūno konferencijos klimato klausimais rezultatų. Vystymosi klausimas bus pirmą kartą įtrauktas į G 20 darbotvarkę ir bendradarbiaujant pažangios ir besiformuojančios ekonomikos šalims bus sudarytos palankesnės prekybos ir investicijų sąlygos besivystančiose šalyse.

Didžiojo dvidešimtuko vadovams skirtame lapkričio 5 d. bendrame laiške Pirmininkas J. M. Barroso ir Pirmininkas H. Van Rompuy išdėstė savo nuomonę dėl pagrindinių G 20 darbotvarkės klausimų.

Abu pirmininkai ragina G 20 „pripažinti, kad ekonomikos pusiausvyros sutrikimas yra bendra problema ir kad visos stipriausios ekonomikos šalys turi imtis veiksmų šiai pusiausvyrai atstatyti“. Jie siūlo „atsižvelgti į einamosios sąskaitos disbalansą kaip ženklą, kad reikia įvertinti galimas pagrindines priežastis, dėl kurių kyla kliūčių taisant padėtį“, taip pat naudotis ES vidaus perspėjimo sistema ekonomikos pusiausvyros sutrikimui nustatyti. Jie taip pat ragina priimti „aiškų politinį įsipareigojimą siekti suderintų ir ilgalaikių dabartinės įtampos valiutų rinkose pašalinimo sprendimų, kad valiutų kursai būtų nustatomi pagal pagrindinius rinkos dėsnius ir būtų išvengta konkurencingo valiutų devalvavimo. G 20 narės turėtų atsižvelgti į galimą poveikį jų partneriams ir pasaulio ekonomikai ir nesiimti veiksmų, galinčių turėti neigiamų padarinių“.

Pagrindiniai faktai

G 20 aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjungai atstovaus Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy.

Europos Sąjunga yra visateisė G 20 narė kartu su dar 19 šalių: Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, Jungtine Karalyste, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Kinija, Meksika, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Prancūzija, Rusija, Saudo Arabija, Turkija ir Vokietija.

G 20 pirmininkaujanti Korėja taip pat pakvietė kelias tarptautines organizacijas ir šias penkias kviestines šalis: Etiopiją (Naujosios Afrikos vystymosi partnerystės (NEPAD) pirmininkę), Malavį (Afrikos Sąjungos pirmininkę), Singapūrą („Global Governance Group“ pirmininkę), Ispaniją ir Vietnamą (Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) pirmininkę).

ES sudaro 7 proc. viso pasaulio gyventojų ir 30 proc. pasaulio BVP. Ji yra didžiausia pasaulyje prekių ir paslaugų eksportuotoja ir importuotoja.

Aukščiausiojo lygio susitikimas prasidės diskusija vakarienės metu dėl tvirto, subalansuoto ir tvaraus ekonomikos augimo pasaulinės perspektyvos ir programos. Ši diskusija bus pratęsta per plenarinę sesiją kitos dienos ryte. Po to susitikimo dalyviai aptars tarptautinių finansų įstaigų reformą ir pasaulinių finansinių saugumo tinklų stiprinimo klausimą. Atskira sesija bus skirta naujai G 20 vystymosi darbotvarkei. Pietų metu vyks diskusija dėl prekybos (Doha ir protekcionizmas) ir dėl klimato kaitos (Kankūnas ir ekologiškas ekonomikos augimas). Po pietų vadovai nagrinės finansų reguliavimo reformą ir G 20 darbotvarkės ateitį (su energetika susiję klausimai: subsidijos iškastiniam kurui, naftos kainų svyravimas ir jūrų apsauga, taip pat kova su korupcija). Prieš G 20 susitikimą Pirmininkas J. M. Barroso dalyvaus aukščiausiojo lygio verslo atstovų susitikime, kuriame pristatys apskritojo stalo diskusiją dėl įmonių socialinės atsakomybės ir jai pirmininkaus.

Daugiau informacijos

Žr. Pirmininko J. M. Barroso ir Pirmininko H. Van Rompuy 2010 m. lapkričio 5 d. bendrą laišką G 20 vadovams

Pirmininko J. M. Barroso svetainė

Pirmininko spaudos tarnybos pranešimai tinklalapyje Twitter


Side Bar