Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Bryssel 10. marraskuuta 2010

Maailmanlaajuisilla toimilla pyritään tasapainoisen kasvun edistämiseen – Puheenjohtajat Barroso ja Van Rompuy G20-huippukokouksessa 11.–12. marraskuuta Soulissa

Yhdessä maassa tehtyjen taloutta koskevien päätösten ja taloudellisen kehityksen vaikutus muissa maissa on nykyisin paljon tuntuvampi kuin koskaan aiemmin. Talous- ja finanssikriisi on nostanut esiin keskinäisen riippuvuutemme ja haavoittuvuutemme. G20-ryhmä, joka on nimetty ensisijaiseksi kansainvälisen talousyhteistyön foorumiksi, kokoontuu pian Soulissa. Euroopan unionin tavoitteena on saada aikaan koordinointia, jota maailmantalous tarvitsee vahvan ja tasapainoisen kasvun toteutumiseksi. Tämä edellyttää kaikkien osallistumista yhteistyöhön.

Komission puheenjohtaja Barroso totesi, että kestävä elpyminen sekä perustan luominen vahvalle ja tasapainoisemmalle kasvulle on edelleen merkittävä poliittinen haaste. ”Kun siirrymme taloudessa uuteen vaiheeseen, vaarana on, että yhteistyö heikkenee. Ensimmäisen vaiheen toimintamme oli menestyksekästä: estimme laivan uppoamisen. Nyt meidän on ohjattava se satamaan. Pidän erityisen myönteisenä sitä, että G20-kokouksen asialistalle otetaan nyt myös kehitysyhteistyökysymykset, ja toivon, että huippukokouksessa laaditaan selkeät suuntaviivat Dohan kehityskierrosta varten”, puheenjohtaja Barroso jatkoi.

Puheenjohtaja Van Rompuy puolestaan painotti, että G20 on siirtänyt huomionsa välittömästä kriisinhallinnasta pidemmän aikavälin maailmanlaajuiseen talouden koordinointiin. ”Soulin huippukokouksen kunnianhimoinen asialista muodostaa todellisen testin G20-ryhmän kyvylle toimia kansainvälisen taloudellisen yhteistyön tärkeimpänä maailmanlaajuisena foorumina. Luotamme siihen, että se pystyy johtamaan maailmantalouden ulos kriisistä ja löytämään yhteistyöhakuisia ratkaisuja viimeaikaisiin jännitteisiin. Soulissa punnitaan sekä G20:n että sen jokaisen jäsenen uskottavuus. Soulissa sovittavat asiat valmistavat tietä tulevalle", Van Rompuy sanoi.

Tärkeimpiä Soulin huippukokouksessa käsiteltäviä kysymyksiä ovat vahvan, tasapainoisen ja kestävän kasvun kehyksen täytäntöönpano, Kansainvälisen valuuttarahaston uudistuksen tukeminen ja jatkaminen, rahoitusalan sääntelyuudistuksen vauhdin ylläpitäminen sekä poliittinen sysäys Dohan kierroksen neuvottelujen pikaiselle loppuun saattamiselle ja Cancúnin ilmastokokouksen onnistumiselle. G20-kokouksen asialistalle on ensimmäistä kertaa otettu kehitysyhteistyökysymykset, ja tavoitteena on helpottaa kauppaa ja investointeja kehitysmaihin kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välisen yhteistyön hengessä.

Puheenjohtajat Barroso ja Van Rompuy esittivät näkemyksensä näistä G20-kokouksen avainkysymyksistä yhteisessä, 5. marraskuuta päivätyssä, muille G20-maiden johtajille osoitetussa kirjeessä.

Puheenjohtajat kehottavat G20-maita tunnustamaan, että talouden epätasapaino on yhteinen huolenaihe ja että kaikkien suurten talouksien on tehtävä osansa tasapainon palauttamiseksi. He ehdottavat vaihtotaseiden epätasapainon käyttämistä indikaattorina arvioitaessa sitä, mitkä ovat mukautusten perimmäiset esteet, ja viittaavat samalla EU:n sisäiseen talouden epätasapainoa koskevaan varoitusjärjestelmään. He vaativat myös selkeää poliittista tahtoa löytää yhteistyöhakuisia ja kestäviä ratkaisuja valuuttamarkkinoiden jännitteisiin, jotta valuuttakurssit määräytyvät markkinoiden perustekijöiden mukaisesti ja pidättäydytään devalvointikilpailusta. G20-maiden olisi otettava huomioon toimintansa mahdolliset vaikutukset kumppanimaihinsa ja maailmantalouteen sekä pidättäydyttävä toimista, joilla voi olla kielteisiä heijastusvaikutuksia.

Tausta

G20-huippukokouksessa Euroopan unionia edustavat Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy.

Euroopan unioni on G20-ryhmän täysjäsen. Muut 19 jäsentä ovat seuraavat maat: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

G20-kokouksen puheenjohtajana toimiva Etelä-Korea on kutsunut kokoukseen myös useita kansainvälisiä järjestöjä sekä seuraavat viisi vierailevaa maata: Etiopia (NEPAD-kumppanuuden (Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi) puheenjohtaja), Malawi (Afrikan unionin puheenjohtaja), Singapore (Global Governance Group ‑ryhmän puheenjohtaja), Espanja ja Vietnam (Kaakkois-Aasian valtioiden järjestön ASEANin puheenjohtaja).

Maailman väestöstä seitsemän prosenttia asuu EU:ssa, ja sen osuus maailman BKT:sta on 30 prosenttia. Se on maailman suurin tavaroiden ja palvelujen viejä sekä tuoja.

Huippukokous alkaa päivälliskeskustelulla maailmanlaajuisista näkymistä sekä vahvaa, kestävää ja tasapainoista kasvua koskevasta kehyksestä, jonka käsittelyä maiden johtajat jatkavat seuraavan aamupäivän täysistunnossa. Tämän jälkeen käsitellään kansainvälisten rahoituslaitosten uudistamista sekä rahoitusalan globaalien turvaverkkojen vahvistamista ja erillisessä istunnossa uutta G20:n kehitysohjelmaa. Lounaskeskustelun aiheena on kauppa (Doha ja protektionismi) ja ilmastonmuutos (Cancún ja vihreä kasvu). Iltapäivällä johtajat keskittyvät rahoitusalan sääntelyuudistukseen ja G20:n tuleviin kysymyksiin (energiaan liittyvät aiheet, kuten fossiilisten polttoaineiden tuet, öljynhinnan epävakaus ja merten suojelu sekä korruption vastaiset toimet). Juuri ennen G20-kokousta puheenjohtaja Barroso osallistuu liike-elämän huippukokoukseen, jossa hän alustaa pyöreän pöydän keskustelun yritysten sosiaalisesta vastuusta ja toimii sen puheenjohtajana.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Barroson ja puheenjohtaja Van Rompuyn 5. marraskuuta 2010 päivätty yhteinen kirje G20-maiden johtajille.

Puheenjohtaja Barroson verkkosivut.

Seuraa puheenjohtajan lehdistöyksikön toimintaa Twitterissä.


Side Bar