Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Brüssel, 10. november 2010

G20 tippkohtumisel Soulis kavandatakse üleilmseid meetmeid tasakaalustatud majanduskasvu tagamiseks

Kunagi varem ei ole mõnes muus riigis tehtud majandusotsused või sealne majanduslik areng avaldanud inimestele nii suurt mõju kui praegu. Finants- ja majanduskriis on selgelt näidanud, kui suurel määral me üksteisest sõltume ja kui haavatavad me oleme. Euroopa Liidu eesmärk Soulis toimuval G20 tippkohtumisel – rahvusvahelise majanduskoostöö peamisel foorumil – on leppida kokku meetmetes, mida maailm vajab kindla ja tasakaalustatud majanduskasvu tagamiseks. Selleks on aga vaja kõikide osalejate koostööd.

Euroopa Komisjoni president Barroso ütles: „Ka edaspidi on oluliseks poliitiliseks eesmärgiks püsida majanduse taastumise kursil ning panna alus kindlale ja tasakaalustatumale majanduskasvule. Uude majandusetappi liikudes on olemas oht, et koostöö nõrgeneb. Meil õnnestus esimeses etapis saavutada edu ja hoiduda karidest. Nüüd peame jõudma sihile. Eriti suur heameel on mul selle üle, et G20 võtab päevakorda ka arengupoliitika küsimused ning ma loodan, et tippkohtumisel antakse Doha arengukavale selge suund.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy lisas: „G20 keskendub kiire kriisile reageerimise asemel pikaajalisele majandustegevuse koordineerimisele kogu maailmas. Souli tippkohtumise auahned plaanid on proovikiviks G20-le, kes peab näitama, kas suudetakse tegutseda rahvusvahelise majanduskoostöö peamise foorumina. Usume, et suudame maailma majanduse kriisist välja juhtida ja leida hiljutistele pingetele ühised lahendused. Mängus on palju nii G20 kui ka iga üksiku liikme usaldusväärsuse seisukohast. Souli kokkulepped sillutavad meile teed tulevikku.”

Souli tippkohtumisel käsitletakse eelkõige järgmisi küsimusi: kindla, püsiva ja tasakaalustatud majanduskasvu raamistiku rakendamine; Rahvusvahelise Valuutafondi reformi heakskiitmine ja arendamine; finantsjärelevalveasutuste reformi jätkamine; poliitilise tõuke andmine Doha vooru kiireks lõpetamiseks ning Cancúni kliimakonverentsil edu saavutamiseks. Arenguküsimused on G20 päevakorras esmakordselt: kesksel kohal on kaubanduse ja investeeringute soodustamine arengumaades, tehes seda koostöös tööstusriikide ja kiiresti areneva majandusega riikidega.

President Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy esitasid G20 juhtidele 5. novembril saadetud ühises kirjas oma seisukohad G20 päevakorras olevate peamiste küsimuste kohta.

Mõlemad kutsusid G20 liikmeid üles tunnistama, et majanduslik ebavõrdsus on meie kõigi ühine mure ning kõik suuremad tööstusriigid peavad andma oma panuse tasakaalu saavutamiseks. Nad tegid ettepaneku kasutada praegust jooksevkontode tasakaalustamatust selleks, et käivitada korrigeerimiste takistuste võimalike algpõhjuste hindamine, viidates ELi sisemisele hoiatusmehhanismile majandusliku ebavõrdsuse kindlakstegemisel. Samuti kutsusid nad üles näitama poliitilist pühendumust, et leida kooskõlastatud ja püsivaid lahendusi praeguses pingelises olukorras valuutaturgudel, et vahetuskursid oleksid kooskõlas põhiliste turunäitajatega ning omavääringute konkureerivast devalveerimisest oleks võimalik hoiduda. G20 liikmed peaksid kaaluma võimalikku mõju oma partneritele ja maailmamajandusele ning hoiduma meetmetest, mis võivad kaasa tuua negatiivseid kõrvalilminguid.

Taust

G20 tippkohtumisel esindavad Euroopa Liitu Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy.

G20 täisliikmeteks on Euroopa Liit ja järgmised 19 riiki: Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Mehhiko, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Türgi, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

G20 eesistujariik Lõuna-Korea on kutsunud kohtumisele ka mitme rahvusvahelise organisatsiooni esindajad ja järgmised viis külalisriiki: Etioopia (Aafrika arengu uue partnerluse (NEPAD) eesistujariik), Malawi (Aafrika Liidu eesistujariik), Singapuri (ülemaailmse juhtimise rühma eesistujariik), Hispaania ja Vietnami (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) eesistujariik).

ELi elanikkond moodustab 7% maailma elanikkonnast ja EL annab 30% maailma SKPst. EL on kaupade ja teenuste suurim eksportija ja importija maailmas.

Kohtumine algab tööalase õhtusöögi ja aruteluga üldiste väljavaadete ning kindla, tasakaalustatud ja jätkusuutliku majanduskasvu raamistiku üle. Arutelu jätkatakse järgmisel hommikul esimesel täiskogu istungil. Seejärel arutatakse rahvusvaheliste finantsasutuste reformi ja üleilmsete finantssektori turvaabinõude tugevdamist ning eraldi istungil uut G20 arengukava. Järgneb töölõuna esiteks kaubanduse (Doha ja protektsionism) ja seejärel kliimamuutuse (Cancún ja loodussäästlik majanduskasv) teemal. Pärastlõunal arutatakse finantsjärelevalve reformi ning G20 tegevuskava (energeetikaküsimusi: fossiilkütuse toetusi, naftahinna kõikumist, merekeskkonna kaitset ning korruptsioonivastast võitlust). Enne G20 tippkohtumist osaleb president Barroso majandusjuhtide tippkohtumisel, kus ta juhib ümarlauaarutelu ettevõtete sotsiaalse vastutuse teemal.

Lisateave

President Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy 5. novembri 2010. aasta ühine kiri G20 juhtidele

President Barroso veebisait

Presidendi pressimeeskond Twitteris


Side Bar