Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Bruxelles, den 10. november 2010

Nu skal der handles globalt for at skabe afbalanceret vækst. Kommissionsformand Barroso og rådsformand Van Rompuy deltager i G20-topmødet i Seoul den 11. og 12. november

Aldrig tidligere har folk mærket konsekvenserne af den økonomiske udvikling i udlandet og de beslutninger, der træffes der, så tydeligt. Den finansielle og økonomiske krise har afdækket vores gensidige afhængighed og vore svagheder. På det kommende G20-topmøde i Seoul, "det førende forum for internationalt økonomisk samarbejde", vil Den Europæiske Union presse på for at få den koordinering på plads, som verdensøkonomien behøver for at kunne skabe stærk og afbalanceret vækst. Det kræver, at alle deltager i en samordnet indsats.

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtaler: "Det er fortsat en betydelig politisk udfordring at fastholde den økonomiske genopretning og samtidig skabe grundlaget for en mere afbalanceret vækst. Nu, da vi er på vej ind i en ny økonomisk fase, er der en risiko for, at den samordnede indsats taber momentum. I den første fase lykkedes det os at forhindre økonomien i at kuldsejle. Nu skal vi bringe den sikkert i havn. Jeg glæder mig over, at G20 nu også sætter udviklingsspørgsmål på dagsordenen, og jeg håber, at topmødet udstikker klare retningslinjer for Doha-runden om udvikling af handel.

I sin udtalelse understreger rådsformand Herman Van Rompuy: "G20 har ændret fokus fra akut krisehåndtering til langsigtet økonomisk koordinering. Med en så ambitiøs dagsorden vil G20 blive målt på, om topmødet i Seoul kan levere resultater, der er det førende forum for internationalt økonomisk samarbejde værdigt. Vi har tillid til, at G20 er i stand til at føre verdensøkonomien ud af krisen og sammen finde løsninger, der kan dæmpe den uro, vi har set for nylig. Der står meget på spil i Seoul, både for G20's troværdighed og for hvert enkelt af G20's medlemmer. Det, vi bliver enige om i Seoul, vil gøre os bedre rustede til fremtidens udfordringer."

Hovedemnerne på topmødet i Seoul er gennemførelsen af rammerne for stærk, stabil og vedvarende vækst, støtte af reformen af Den Internationale Valutafond og yderligere reforminitiativer på området, fastholdelse af processen frem mod reformer af den finansielle regulering samt udsendelse af de politiske impulser, der gør det muligt at afslutte Doha–runden og klimakonferencen i Cancún med godt resultat. For første gang nogensinde har G20 sat udviklingsspørgsmål på dagsordenen. Målet er at fremme handel og investeringer i udviklingslande i et tæt samarbejde mellem de mest udviklede økonomier og vækstøkonomierne.

Kommissionsformand Barroso og rådsformand Van Rompuy fremlagde i deres fælles brev af 5. november til G20-lederne deres synspunkter vedrørende de vigtigste emner på G20-topmødets dagsorden.

Barroso og Van Rompuy opfordrer G20 til at "anerkende, at økonomiske ubalancer er et fælles problem, og at alle de store økonomier må gøre deres til at genskabe de økonomiske balancer." De foreslår at anvende "de nuværende betalingsbalanceunderskud som indikator med henblik på at vurdere, hvilke mulige faktorer der grundlæggende forhindrer tilpasninger". De peger på, at det er EU's interne varslingsmekanisme, som skal opdage økonomiske ubalancer. De opfordrer endvidere til, at der "vises klar politisk vilje til at finde fælles og varige løsninger, der kan dæmpe uroen på valutamarkederne, så valutakurserne kan finde deres naturlige leje i forhold til de grundlæggende markedsfaktorer, og til at afstå fra konkurrerende devalueringer. Medlemmerne af G20 bør have øje for, hvilke konsekvenser de foranstaltninger, de iværksætter, kan få for deres partnere og for verdensøkonomien og afstå fra dem, som risikerer at få negative følgevirkninger."

Baggrund

Den Europæiske Union repræsenteres på G20-topmødet af formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso og formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy.

Den Europæiske Union er fuldgyldigt medlem af G20 i lighed med 19 lande: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige og USA.

Det koreanske G20-formandskab har herudover inviteret flere internationale organisationer, og fem lande er gæster ved mødet, nemlig Etiopien (formand for det nye partnerskab for Afrikas udvikling, NEPAD), Malawi (formand for Den Afrikanske Union), Singapore (formand for Global Governance Group), Spanien og Vietnam (formand for Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien, ASEAN).

EU repræsenterer 7 % af verdens befolkning og 30 % af verdens bruttonationalprodukt. EU er både verdens største eksportør og importør af varer og tjenesteydelser.

Ved topmødets åbningsmiddag påbegynder lederne drøftelserne om de globale udsigter og rammerne for stærk, afbalanceret og vedvarende vækst, og de fortsætter disse drøftelser i plenum ved det første møde morgenen efter. Derefter tager de fat på reformen af de internationale finansielle institutioner og styrkelsen af de globale finansielle sikkerhedsnet, og ved et separat møde behandles den nye G20-udviklingsdagsorden. Herefter følger frokostdrøftelser om handel (Doha og protektionisme) og om klimaændringer (Cancún og grøn vækst). Om eftermiddagen beskæftiger lederne sig med reformer af den finansielle regulering og den næste G20-dagsorden (energirelaterede emner: støtte til fossilt brændstof, de svingende oliepriser og beskyttelse af havmiljøet samt korruptionsbekæmpelse). Umiddelbart før G20 deltager kommissionsformand Barroso i erhvervstopmødet, hvor han indleder og forestår en rundbordsdiskussion om virksomheders sociale ansvar.

Yderligere oplysninger

Se kommissionsformand Barrosos og rådsformand Van Rompuys fælles brev af 5. november 2010 til G20-lederne.

Kommissionsformand Barrosos websted.

Kommissionsformandens presseteam kan følges på Twitter.


Side Bar