Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Globální opatření pro vyrovnaný růst: předsedové Barroso a Van Rompuy na summitu G20 v Soulu od 11. do 12. listopadu

Dosud nikdy nepociťovali lidé ve vlastní zemi tak silně účinky hospodářských rozhodnutí a ekonomického vývoje v jiné zemi. Finanční a hospodářská krize odhalily naši vzájemnou závislost a zranitelnost. Evropská unie bude na nadcházejícím setkání nejvyšších představitelů skupiny G20 v Soulu prosazovat, aby výsledkem „nejvyššího fóra mezinárodní hospodářské spolupráce“ byla koordinace, kterou světová ekonomika potřebuje v zájmu silného a vyrovnaného růstu. Chce to spolupráci všech.

Předseda Barroso uvedl: „Udržení hospodářského oživení a položení základů pro silný a vyrovnanější růst zůstává velkou politickou výzvou. Se vstupem do nové fáze ekonomického vývoje nastává riziko, že ochota pro kooperativní kroky bude slábnout. V první fázi jsme uspěli a nedovolili jsme, aby se člun potopil. Nyní jej musíme dovést do přístavu. Zvláště vítám to, že G20 doplní do programu svého zasedání otázky rozvoje, a doufám, že summit určí jasnou orientaci pro jednání Světové obchodní organizace v Dohá“.

Předseda Van Rompuy zdůraznil: „G20 přesunula svou pozornost z okamžité reakce na krizi na dlouhodobou celosvětovou ekonomickou koordinaci. S ambiciózním programem jednání se soulský summit stane pro G20 skutečnou zkouškou toho, zda je schopna přicházet s řešením a vystupovat jako nejvyšší celosvětové fórum mezinárodní hospodářské spolupráce. Jsme přesvědčeni, že dokáže vyvést světovou ekonomiku z krize a najít kooperativní řešení nedávného napětí. V Soulu jde o mnoho – o důvěryhodnost skupiny G20 a všech jejich členů. Na čem se dohodneme v Soulu, to vydláždí cestu do budoucnosti“.

Mezi hlavní body projednávané na summitu v Soulu bude patřit provádění rámce pro silný, stabilní a trvalý růst, schválení a prohloubení reformy Mezinárodního měnového fondu, udržení tempa reformy regulace finančního sektoru a vydání politického impulzu pro rychlé uzavření kola jednání WTO v Dohá a úspěšné završení konference o klimatu v Cancúnu. Rozvoj se objeví na programu jednání G20 poprvé a usnadní obchod a investice v rozvojových zemích v duchu spolupráce mezi vyspělými a rychle se rozvíjejícími zeměmi.

Ve společném dopisu (joint letter) z 5. listopadu adresovaném ostatním představitelům G20 vysvětlili oba předsedové Barroso a Van Rompuy své názory na tyto hlavní otázky programu jednání skupiny G20.

Oba předsedové vyzývají G20, aby „uznala, že hospodářské nerovnováhy představují společnou starost a že všechny velké ekonomiky musí svým dílem přispět k obnovení rovnováhy.“ Navrhují vzít „nerovnováhy na běžných účtech jako ukazatel pro hodnocení možných hlubokých příčin toho, co brání zlepšení“, přičemž poukazují na interní mechanismus varování, který používá EU ke zjišťování nerovnovážných hospodářských stavů. Vyzývají také k „přijetí jasného politického závazku hledat kooperativní a trvalá řešení současného napětí na měnových trzích, aby bylo možné stanovit směnné kurzy v souladu se základními zásadami trhu a zdržet se konkurenčních devalvací měn. Členové skupiny G20 by měli zvážit možné dopady na své partnery a světovou ekonomiku a zdržet se kroků, jež by mohly mít negativní vedlejší účinky.“

Souvislosti

Evropskou unii budou na summitu G20 zastupovat předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Evropská unie je plnoprávným členem skupiny G20 spolu s těmito dalšími 19 zeměmi: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Turecko, Spojené království a USA.

Jihokorejské předsednictví G20 pozvalo i několik mezinárodních organizací a těchto pět zemí jako hostů: Etiopie (předseda Nového partnerství pro rozvoj Afriky – NEPAD), Malawi (předseda Africké unie), Singapur (předseda skupiny pro globální správu - GGG), Španělsko a Vietnam (předseda Sdružení států jihovýchodní Asie – ASEAN).

EU představuje 7 % světové populace a 30 % světového HDP a je jak největším světovým exportérem, tak největším světovým importérem zboží a služeb.

Schůzka na nejvyšší úrovni začíná diskusí u večeře o globálních vyhlídkách a o rámci pro silný, vyrovnaný a trvalý růst, o němž budou nejvyšší představitelé dále jednat na plenárním zasedání další den dopoledne. Poté se budou věnovat reformě mezinárodních finančních institucí a posilování globálních finančních záchranných sítí a na samostatném zasedání nové rozvojové agendě G20. Následovat bude oběd a diskuse na téma obchod (Dohá a protekcionismus) a pak změna klimatu (Cancún a ekologický růst). Odpoledne se čelní představitelé budou věnovat reformě finančního sektoru a budoucímu programu jednání G20 (problematika energetiky: dotace na fosilní paliva, volatilita cen ropy a ochrana moří; a otázkám boje s korupcí). Krátce před zasedáním G20 se předseda Barroso zúčastní podnikatelského summitu, kde přednese úvodní slovo a bude řídit diskusi u kulatého stolu o sociální odpovědnosti obchodních společností.

Další informace

Společný dopis (joint letter) předsedů Barrosa a Van Rompuye adresovaný vedoucím představitelům G20 z 5.listopadu 2010.

Internetové stránky (Website) předsedy Barrosa.

Sledujte tiskový tým předsedy na portálu Twitter


Side Bar