Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1489

Брюксел, 10 ноември 2010 г.

Глобални действия за балансиран растеж: Барозу и Ван Ромпьой на срещата на Г-20 в Сеул на 11 и 12 ноември

Никога досега хората не са усещали толкова силно в собствената си страна въздействията от икономическите решения и промени в други страни. Финансовата и икономическа криза показа нашата взаимна обвързаност и уязвимост. По време на предстоящата среща на лидерите на Г-20 в Сеул Европейският съюз ще настоява за това „главният форум за международно икономическо сътрудничество“ да осигури координацията, от която световната икономика се нуждае за постигане на силен и балансиран растеж. За това ще са необходими общи действия за сътрудничество.

Председателят Барозу заяви: „Поддържането на възстановяването и поставянето на основите на силен и по-балансиран растеж продължават да бъдат важно предизвикателство за политиката. С преминаването към нова икономическа фаза има риск от отслабване на импулса за действия за сътрудничество. В първия етап постигнахме успех и предотвратихме корабокрушението. Сега трябва да намерим сигурно пристанище. Специално приветствам факта, че Г-20 добави към програмата си въпросите от областта на развитието и се надявам, че на срещата ще бъдат дадени ясни насоки за кръга от търговски преговори за развитието от Доха.“

Председателят Ван Ромпьой подчерта: „Г-20 пренасочи вниманието си от непосредствено реагиране на кризата към по-дългосрочна глобална икономическа координация. С амбициозната си програма срещата на върха в Сеул ще бъде истински тест за способността на Г-20 да изпълнява ролята на главен форум за международно икономическо сътрудничество. Уверени сме, че Г-20 може да изведе световната икономика от кризата и в дух на сътрудничество да разреши неотдавнашните затруднения. Залозите за Сеул са високи — за доверието в Г-20 и за всеки от неговите членове. Решенията, за които ще се споразумеем в Сеул, ще очертаят пътя за в бъдеще.“

Главните въпроси по време на срещата на високо равнище в Сеул ще засегнат прилагането на рамката за силен, стабилен и устойчив растеж, подкрепата и продължаването на реформата на Международния валутен фонд, запазването на динамиката на реформата в областта на финансовото регулиране и даването на политически импулс за бързо приключване на кръга преговори от Доха и за успешно провеждане на конференцията за климата в Канкун. За първи път в програмата на Г-20 е включено развитието, което ще улесни търговията и инвестициите в развиващите се страни в дух на сътрудничество между развитите и нововъзникващите икономики.

В съвместно писмо от 5 ноември, адресирано до останалите лидери от Г-20, председателят Барозу и председателят Ван Ромпьой изложиха своите виждания по тези ключови въпроси от програмата на Г-20.

Двамата председатели призовават Г-20 да „признае, че икономическите неравновесия са обща грижа и че всички големи икономики трябва да дадат своя дял за постигане на баланс.“ Те предлагат „неравновесията по текущата сметка да се използват като показател за оценяване на възможните причини, които възпрепятстват корекциите“, като се позовават на вътрешния механизъм за предупреждение на ЕС като начин за проследяване на икономическите неравновесия. Те призовават също за „ясен политически ангажимент за съвместни и дълготрайни решения на сегашните затруднения на валутните пазари, за това валутните курсове да бъдат съобразени с основните пазарни показатели и да се избягва конкурентното обезценяване на валутите. Страните от Г-20 следва да отчитат евентуалните въздействия върху своите партньори и върху глобалната икономика и да се въздържат от действия, които могат да доведат до отрицателни странични ефекти.“

Контекст

На срещата на върха на Г-20 Европейският съюз ще бъде представляван от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и от председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой.

Европейският съюз е пълноправен член на Г-20 заедно с 19 държави: Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Южна Корея, Турция, Обединеното кралство и САЩ.

Корейското председателство на Г-20 покани и няколко международни организации и следните пет държави: Етиопия (председател на Новото партньорство за развитие на Африка, NEPAD), Малави (председател на Африканския съюз), Сингапур (председател на Групата за глобално управление), Испания и Виетнам (председател на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, АСЕАН).

ЕС представлява 7 % от световното население и 30 % от световния БВП и е на първо място в глобален мащаб по износ и внос на стоки и услуги.

Срещата на високо равнище започва с работна вечеря по въпросите на глобалните перспективи и рамката за силен, балансиран и устойчив растеж, която лидерите ще продължат да обсъждат по време на първото пленарно заседание на сутринта на следващия ден. След това те ще разгледат реформата в международните финансови институции и укрепването на мрежите за финансова сигурност в световен план, а отделно заседание ще посветят на новата програма за развитие на Г-20. След това ще се проведе работен обяд първо по въпросите на търговията (Доха и протекционизма), а после по въпросите, свързани с изменението на климата (Канкун и „зеления“ растеж). Следобед лидерите ще обсъдят реформата в областта на финансовото регулиране и бъдещата програма на Г-20 (въпроси на енергетиката: субсидиите за изкопаеми горива, нестабилността на цената на петрола и опазването на морската среда, както и борбата с корупцията). Точно преди срещата на Г-20 председателят Барозу ще участва в бизнес срещата на високо равнище, на която той ще представи и ще председателства кръгла маса за социалната отговорност на дружествата.

За повече информация:

Вж. съвместно писмо на председателя Барозу и председателя Ван Ромпьой до лидерите на Г-20 от 5 ноември 2010 г.

Уебсайт на председателя Барозу

Информирайте се от медийния екип на председателя в Twitter.


Side Bar