Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bruxelles, 9 noiembrie 2010

Comisia Europeană adoptă pachetul Extindere pe 2010

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat pachetul Extindere, în care prezintă evaluarea anuală efectuată de Comisie a agendei de extindere a Uniunii Europene. Evaluarea prezintă stadiul actual al pregătirilor, provocările viitoare și calea de urmat pentru țările din Balcanii de Vest, Turcia și Islanda. Comisia propune acordarea statului de țară candidată Muntenegrului și recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Muntenegru și Albania în momentul în care aceste țări vor îndeplini o serie de principii-cheie prevăzute în avize. Comisia confirmă intrarea Croației în faza finală a pregătirilor sale de aderare.

La prezentarea pachetului Extindere anual, comisarul Füle a afirmat: „Politica de extindere îi permite UE să facă față provocărilor reprezentate de o lume multipolară, în schimbare, în care trebuie să continuăm să proiectăm peste frontiere sistemul nostru bazat pe valori. O Uniune care construiește din nou relațiile de cooperare între foști rivali, promovând în același timp cele mai înalte standarde în domeniul drepturilor omului, va avea puterea necoercitivă magnetică necesară pentru ca mai degrabă să dea formă lumii din jurul său decât să fie conturată de aceasta.”

Întrucât Tratatul de la Lisabona elimină blocajele instituționale și creează ocazia punerii în aplicare comune a tuturor instrumentelor de afaceri externe (instrumentele PESC și cele comunitare), agenda de extindere își poate urma cursul. Negocierile cu Croația au intrat în faza finală, în timp ce cele cu Turcia avansează, chiar dacă într-un ritm lent. Au fost lansate negocierile de aderare cu Islanda, iar cererea Serbiei de aderare la UE este în curs de examinare. Comisia și-a prezentat avizele privind cererile Albaniei și Muntenegrului de aderare la UE. Comisia și-a reiterat recomandarea din 2009 de deschidere a negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și a reconfirmat perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovina și a Kosovo1.

Eforturile de reformă din țările care participă la procesul de extindere au început deja să le aducă beneficii tangibile cetățenilor acestora. Cetățenii Albaniei și ai Bosniei și Herțegovina vor putea în curând să călătorească fără viză în UE. Serbia, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei beneficiază de la începutul acestui an de regimul de călătorii fără viză. În întreaga regiune din care fac parte țările care participă la procesul de extindere, multe economii înregistrează un reviriment în ciuda crizei mondiale; nivelul de protecție a drepturilor omului și nivelul de respectare a libertăților fundamentale încep să se apropie de cele ale UE, iar cooperarea regională înregistrează progrese semnificative. Au fost consolidate pacea și stabilitatea, de acestea beneficiind nu numai regiunea respectivă, ci și întreaga Europă.

Pentru țările candidate și potențial candidate, pregătirile dure pentru aderare necesită întreprinderea unui proces profund de reformă. Rămân numeroase provocări, printre cele mai importante numărându-se buna guvernanță, statul de drept și libertatea de expresie. Cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie rămâne o condiție-cheie pentru întregul proces de aderare a mai multor țări. Este nevoie de diplomație constructivă pentru ca problemele bilaterale să nu obstrucționeze procesul de aderare în ansamblul său.

Politica de extindere a UE oferă un exemplu excelent al modului în care putem transforma provocările serioase care ne bat la ușă în oportunități pentru o Europă mai sigură și mai prosperă”, a adăugat comisarul Füle. „Pentru a reuși, trebuie să menținem credibilitatea acestui proces. În cazul UE, prin <<credibilitate>> se înțelege faptul că perspectiva de aderare se oferă pe baza îndeplinirii unor condiții stricte și riguroase. În cazul țărilor candidate și potențial candidate, aceasta implică angajamentul lor față de întreprinderea unor reforme menite să le apropie de standardele și legislația UE, precum și o perspectivă de aderare la UE credibilă.”

TABELUL ȚĂRILOR CANDIDATE ȘI POTENȚIAL CANDIDATE

- CROAȚIA: țară candidată - și-a depus candidatura în 2003. Au fost închise provizoriu 25 de capitole din 35. Negocierile de aderare au intrat în faza finală și ar trebui încheiate în momentul în care Croația își va atinge ultimele obiective de referință rămase, în special în domeniul judiciar și al drepturilor omului.

- TURCIA: țară candidată - și-a depus candidatura în 1987. 13 capitole sunt deschise și 1 capitol a fost închis provizoriu. Pentru ca Turcia să poată avansa într-un ritm mai susținut în negocierile de aderare, trebuie să pună în aplicare integral obligațiile care îi revin în temeiul uniunii vamale și să facă progrese în ceea ce privește normalizarea relațiilor sale cu Cipru.

- ISLANDA: țară candidată - și-a depus candidatura în 2009, negocierile de aderare fiind deschise în iulie 2010. Urmează să înceapă procesul de examinare analitică. Întrucât Islanda este deja membră a SEE și a spațiului Schengen, o mare parte a legislației acesteia este deja aliniată la cea a UE.

- FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI: țară candidată - și-a depus candidatura în 2004. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei continuă să îndeplinească în mod satisfăcător criteriile politice, iar Comisia și-a reiterat recomandarea din 2009 de deschidere a negocierilor de aderare. Întrucât pentru deschiderea negocierilor este necesară decizia unanimă a statelor membre, este esențială găsirea unei soluții negociate și acceptate de toate părțile a problemei privind numele țării.

- MUNTENEGRU: țară potențial candidată - și-a depus candidatura în 2008. În avizul său, Comisia recomandă să i se acorde statul de țară candidată și să se deschidă negocierile în cazul în care Muntenegru înregistrează progrese într-o serie de domenii-cheie, prevăzute în aviz.

- ALBANIA: țară potențial candidată - și-a depus candidatura în 2009. În avizul său, Comisia recomandă deschiderea negocierilor în cazul în care Albania înregistrează progrese într-o serie de domenii-cheie, prevăzute în aviz.

- SERBIA: țară potențial candidată - și-a depus candidatura în 2009. La 25 octombrie 2010, Consiliul Afaceri Generale a transmis cererea de aderare a Serbiei Comisiei, care va începe să pregătească avizul pentru această țară.

- BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA: țară potențial candidată – nu și-a depus candidatura la UE. Lipsa unei viziuni comune a liderilor politici cu privire la direcția în care trebuie să se îndrepte țara a continuat să blocheze reformele-cheie și înregistrarea de noi progrese privind aderarea la UE.

- KOSOVO2: țară potențial candidată – nu și-a depus candidatura la UE. UE sprijină eforturile Kosovo de a concretiza perspectiva sa europeană și a lansat în ianuarie dialogul privind procesul de stabilizare și asociere. Comisia va continua să promoveze participarea Kosovo la programele relevante ale Uniunii.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar