Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

Europos Komisija priima 2010 m. plėtros dokumentų paketą

Šiandien Europos Komisija priėmė plėtros dokumentų paketą. Jame Komisija pristato metinį Europos Sąjungos plėtros darbotvarkės vertinimą. Dokumentuose apžvelgtas Vakarų Balkanų valstybių, Turkijos ir Islandijos pasirengimas narystei, uždaviniai ir ateities planai. Komisija siūlo suteikti šalies kandidatės statusą Juodkalnijai ir rekomenduoja pradėti stojimo derybas su Juodkalnija ir Albanija, kai tik šios šalys įgyvendins nuomonėse nurodytus pagrindinius prioritetus. Komisija patvirtina, kad Kroatija pradeda galutinį pasirengimo narystei etapą.

Pristatydamas metinį plėtros dokumentų paketą, Komisijos narys Š. Fülė sakė:Vykdydama plėtros politiką ES gali išspręsti uždavinius, jai kylančius kintančiame, daugiapoliame pasaulyje, kuriame turime toliau skleisti savo vertybėmis grindžiamos sistemos privalumus už mūsų sienų. Dar kartą bendradarbiavimui suvienijusi buvusius priešininkus ir kartu remdama aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus, Sąjunga įgaus neatsispiriamą subtiliąją galią, kurios jai reikia, kad galėtų lemti ją supančio pasaulio raidą, o ne nuo jos priklausyti.“

Lisabonos sutartimi panaikinti instituciniai sunkumai ir suteikta galimybė bendrai įgyvendinti visas užsienio reikalų srities priemones (BUSP ir bendrijos priemones), todėl galima pasistūmėti įgyvendinant plėtros darbotvarkę. Prasidėjo galutinis derybų su Kroatija etapas, o derybose su Turkija, nors ir lėtai, daroma pažanga. Pradėtos stojimo derybos su Islandija, nagrinėjamas Serbijos narystės ES prašymas. Komisija pateikė savo nuomones dėl Albanijos ir Juodkalnijos narystės prašymų. Komisija atnaujino savo 2009 m. rekomendaciją pradėti stojimo derybas su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir dar kartą patvirtino europinę perspektyvą Bosnijai ir Hercegovinai ir Kosovui1.

Plėtros šalių pastangos vykdyti reformas jau duoda apčiuopiamos naudos piliečiams: Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai į ES greitai galės keliauti be vizų, o Serbijos, Juodkalnijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams vizų režimas panaikintas jau metus. Daugelio plėtros regiono šalių ekonomika, nepaisant krizės, sustiprėjo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga vis labiau artėja prie ES standartų, smarkiai pasistūmėta bendradarbiaujant regionų lygmeniu. Sustiprinta taika ir stabilumas – tai naudinga ne tik pačiam regionui, bet ir visai Europai.

Šalims kandidatėms ir potencialioms kandidatėms kruopščiai rengiantis narystei reikia įgyvendinti visapusiškas reformas. Vis dar lieka nemažai uždavinių, iš kurių svarbiausi: gero valdymo, teisinės valstybės ir saviraiškos laisvės užtikrinimas. Kelioms šalims per visą stojimo procesą nustatyta pagrindinė sąlyga – visapusiškai bendradarbiauti su TBTBJ. Kad bendram stojimo procesui netrukdytų dvišaliai klausimai, reikia imtis konstruktyvios diplomatijos.

ES plėtros politika yra puikus pavyzdys, kaip mums kylančius sunkius uždavinius galime paversti galimybėmis kurti saugesnę ir klestinčią Europą, – teigė Komisijos narys Š. Fülė. – „Kad procesas būtų sėkmingai užbaigtas, būtina užtikrinti jo patikimumą. Europos Sąjungai proceso patikimumas reiškia, kad stojimo perspektyva siūloma pagal griežtas ir tikslias sąlygas. Šalys kandidatės ir potencialios kandidatės dalyvaudamos šiame procese įsipareigoja įgyvendinti reformas, kad priartėtų prie ES standartų ir teisės aktų, taip pat prie patikimos ES perspektyvos.“

ŠALIŲ APŽVALGA

- KROATIJA: kandidatė, prašymą pateikė 2003 m. Preliminariai baigti 25 iš 35 derybų skyrių. Stojimo derybos pasiekė galutinį etapą ir turėtų būti baigtos, kai tik Kroatija įgyvendins likusius baigiamuosius orientacinius tikslus, visų pirma teismų ir pagrindinių teisių srityse.

- TURKIJA: kandidatė, prašymą pateikė 1987 m. Pradėti 13 derybų skyrių, o vienas preliminariai baigtas. Kad šalis galėtų sparčiau daryti pažangą stojimo derybose, jai reikia įgyvendinti visus muitų sąjungos įsipareigojimus ir siekti normalizuoti santykius su Kipru.

- ISLANDIJA: kandidatė, narystės prašymą pateikė 2009 m. ir 2010 m. liepos mėn. pradėjo stojimo derybas. Netrukus prasidės tikrinimo procesas. Islandija jau yra EEE ir Šengeno erdvės narė, todėl didelė dalis jos teisės jau suderinta su ES teisės aktais.

- BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatė, prašymą pateikė 2004 m. Šalis toliau pakankamai gerai atitinka politinius kriterijus ir Komisija atnaujino savo 2009 m. rekomendaciją pradėti stojimo derybas. Derybų pradžiai savo sprendimu turi vienbalsiai pritarti valstybės narės, todėl labai svarbu susitarti dėl visiems priimtino pavadinimo klausimo sprendimo.

- JUODKALNIJA: potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2008 m. Savo nuomonėje Komisija rekomenduoja suteikti šalies kandidatės statusą ir pradėti stojimo derybas, jeigu bus padaryta konkreti pažanga tam tikrose pagrindinėse nuomonėje nurodytose srityse.

- ALBANIJA: potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2009 m. Savo nuomonėje Komisija rekomenduoja pradėti stojimo derybas, jeigu bus padaryta konkreti pažanga tam tikrose pagrindinėse nuomonėje nurodytose srityse.

- SERBIJA: potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2009 m. 2010 m. spalio 25 d. Bendrųjų reikalų taryba Serbijos prašymą perdavė Komisijai, ir ši pradės rengti nuomonę.

- BOSNIJA IR HERCEGOVINA: potenciali kandidatė, narystės ES prašymo nepateikė. Tai, kad politiniai lyderiai nesutaria dėl šalies krypties, tebekliudo vykdyti pagrindines reformas ir siekti labiau priartėti prie ES.

- KOSOVAS2: potenciali kandidatė, narystės ES prašymo nepateikė. ES remia Kosovo pastangas siekti europinės perspektyvos, todėl sausio mėn. pradėjo stabilizacijos ir asociacijos proceso dialogą. Komisija Kosovą labiau įtrauks į atitinkamas Sąjungos programas.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm.

1 :

2 :


Side Bar