Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Brüsszel, 2010. november 9.

Az Európai Bizottság elfogadja a 2010. évi bővítési csomagot

A mai napon az Európai Bizottság elfogadta bővítési csomagját, amely bemutatja az Európai Unió bővítési menetrendjének Bizottság általi éves értékelését. Az értékelés felvázolja a Nyugat-Balkán, Törökország és Izland felkészültségének jelenlegi állapotát, az előttük álló kihívásokat és a további teendőket. A Bizottság tagjelölt státuszt javasol Montenegró számára, továbbá azt ajánlja, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Montenegróval és Albániával, amint ezek az országok eleget tesznek a véleményében megfogalmazott legfontosabb prioritásoknak. A Bizottság megerősíti, hogy Horvátország csatlakozási felkészülésének végső szakaszába jutott.

Štefan Füle biztos az alábbiakat nyilatkozta az éves bővítési csomag előterjesztésekor: „A bővítési politika lehetővé teszi, hogy az Unió megfeleljen a gyorsan változó, többpólusú világ kihívásainak, ahol továbbra is határainkon túlmutató dimenziót kell biztosítanunk értékalapú rendszerünk számára. Az Unió »puha befolyást« fejti ki, amikor a legmagasabb szintű emberi jogi normák betartása mellett ismételten együttműködést épít ki a korábbi riválisok között. Erre azért van szükség, hogy mi formáljuk a környező világot, ahelyett hogy az alakítana minket.”

Azért tudunk előre lépni a bővítési menetrendben, mivel a Lisszaboni Szerződés eltávolította az intézményi akadályokat, és lehetővé tette az összes külpolitikai eszköz (a KKBP és a közösségi eszközök) együttes végrehajtását. A Horvátországgal folytatott tárgyalások végső szakaszba jutottak, a Törökországgal folyó tárgyalások pedig – habár lassú ütemben – de előrehaladnak. Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Izlanddal, és most zajlik Szerbia EU-tagság iránti kérelmének feldolgozása. A Bizottság előterjesztette Albánia és Montenegró tagsági kérelmére vonatkozó véleményeit. A Bizottság megismételte azt a 2009. évi ajánlását, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, továbbá megerősítette Bosznia-Hercegovina és Koszovó1 európai perspektíváját.

A bővítés által érintett országok reform-erőfeszítései már kezdenek érzékelhető előnyöket biztosítani az adott országok polgárainak. Albánia és Bosznia-Hercegovina polgárai hamarosan vízummentesen utazhatnak az Unió területére. Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság már a múlt évtől vízummentességet élvez. A bővítés régiójában sok gazdaság a globális válság ellenére is erősödik; az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme közelít az uniós szinthez; valamint a regionális együttműködés terén is jelentős előrelépés következik be. Nem csupán az adott régió, hanem Európa egésze haszonélvezője a béke és a stabilitás megszilárdulásának.

A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok részéről a csatlakozásra való kemény felkészülés alapos reformfolyamatot igényel. Számos kihívás vár még megválaszolásra, amelyek közül a felelősségteljes kormányzás, a jogállamiság, és a véleménynyilvánítás szabadsága a legfontosabbak. A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel való teljes körű együttműködés több ország esetében továbbra is az egész csatlakozási folyamat kulcsfontosságú feltétele. Építő jellegű diplomáciára van szükség annak megakadályozásához, hogy a kétoldalú problémák az egész csatlakozási folyamatot hátráltassák.

„Az EU bővítési politikája kiváló példája annak, hogyan fordíthatjuk át az előttünk álló komoly kihívásokat a biztonságosabb és virágzó Európa megteremtésére irányuló lehetőséggé.” – tette hozzá Štefan Füle biztos. „A siker érdekében meg kell őriznünk e folyamat hitelességét. Az EU esetében a hitelesség azt jelenti, hogy szigorú és pontos feltételek mellett nyújtunk csatlakozási perspektívát. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok részéről pedig azzal jár, hogy elkötelezik magukat a reformok mellett, amelyek célja, hogy közelítse őket az uniós normákhoz és jogszabályokhoz, és a hiteles uniós perspektívához.”

ORSZÁGONKÉNTI ÉRTÉKELÉS

- HORVÁTORSZÁG: tagjelölt ország - 2003-ban nyújtotta be a kérelmét. A 35-ből 25 fejezetet ideiglenesen lezártak. A csatlakozási tárgyalások a végső szakaszba jutottak, és le kell zárni azokat, amint Horvátország teljesíti a – különösen az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok terén – fennmaradó záró referenciaértéket.

- TÖRÖKORSZÁG: tagjelölt ország - 1987-ben nyújtotta be a kérelmét. 13 fejezetet megnyitottak és 1-et ideiglenesen lezártak. Mielőtt komolyabb előrehaladást érhetne el a csatlakozási tárgyalások során, az országnak teljes mértékben végre kell hajtania a vámunióból származó kötelezettségeket és előre kell lépnie a Ciprushoz fűződő kapcsolatok rendezése terén.

- IZLAND: tagjelölt ország - 2009-ben nyújtotta be tagsági kérelmét és 2010. júliusban megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. Az átvilágítási folyamat hamarosan megkezdődik. Mivel Izland már tagja az EGT-nek és a schengeni térségnek, joganyagának legnagyobb része már jelenleg is összhangban áll az uniós joggal.

- MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG: tagjelölt ország – 2004-ben nyújtotta be a kérelmét. Az ország továbbra is teljesíti a politikai kritériumot, és a Bizottság megismételte a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó 2009. évi ajánlását. Mivel a tárgyalások megkezdéséhez a tagállamok egyhangú döntésére van szükség, feltétlenül tárgyalásokon kialakított és kölcsönösen elfogadott megoldást kell találni az ország elnevezésének kérdésére.

- MONTENEGRO: potenciális tagjelölt ország - 2008-ben nyújtotta be a kérelmét. Véleményében a Bizottság a tagjelölt státusz megadását és a csatlakozási tárgyalások megkezdését ajánlja, amennyiben előrehaladást állapítanak meg a véleményben meghatározott több kulcsfontosságú területen.

- ALBÁNIA: potenciális tagjelölt ország - 2009-ben nyújtotta be a kérelmét. Véleményében a Bizottság a csatlakozási tárgyalások megkezdését ajánlja, amennyiben előrehaladást állapítanak meg a véleményben meghatározott több kulcsfontosságú területen.

- SZERBIA: potenciális tagjelölt ország - 2009-ben nyújtotta be a kérelmét. 2010. október 25-én az Általános Ügyek Tanácsa továbbította Szerbia kérelmét a Bizottsághoz, amely megkezdi véleményének kidolgozását.

- BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA: potenciális tagjelölt ország – még nem nyújtott be EU-tagság iránti kérelmet. Továbbra is megakadályozza a kulcsfontosságú reformokat és az EU irányába történő előrehaladást, hogy a politikai vezetők nem rendelkeznek közös elképzeléssel az ország fejlődésének iránya tekintetében.

- KOSZOVÓ2: potenciális tagjelölt ország – még nem nyújtott be EU-tagság iránti kérelmet. Az EU támogatja Koszovónak az európai perspektíva teljesítésére irányuló erőfeszítéseit, és januárban útjára indította a stabilizációs és társulási folyamattal kapcsolatos párbeszédet. A Bizottság előmozdítja Koszovó részvételét a vonatkozó uniós programokban.

További információk:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar