Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bryssel 9. marraskuuta 2010

Euroopan komissio hyväksyy vuoden 2010 laajentumispaketin

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt laajentumispaketin. Kyseessä on komission vuotuinen arvio Euroopan unionin laajentumisesta. Siinä luodaan Länsi-Balkanin maiden, Turkin ja Islannin osalta katsaus liittymisvalmistelujen tämänhetkiseen tilaan, jäljellä oleviin haasteisiin sekä seuraaviin vaiheisiin. Komissio ehdottaa ehdokasmaan asemaa Montenegrolle ja suosittelee liittymisneuvottelujen aloittamista Montenegron ja Albanian kanssa heti, kun maat ovat täyttäneet tietyt jäsenyyshakemuksia koskevissa lausunnoissa määritellyt ensisijaiset tavoitteet. Komissio vahvistaa, että Kroatia on edennyt liittymisvalmistelujensa päätösvaiheeseen.

Laajentumisasioista vastaava komissaari Füle sanoi pakettia esitellessään, että laajentumispolitiikkansa ansiosta EU voi vastata jatkuvasti muuttuvan, moninapaisen maailman haasteisiin ja jatkaa arvojärjestelmänsä ulottamista yli rajojensa. Jälleen kerran unioni rakentaa siltoja entisten vihamiesten välille edellyttäen samalla, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia aukottomasti. Fülen mukaan pehmeä voimankäyttö toimii magneetin tavoin: sen avulla EU:n voi muokata ympärillään olevaa maailmaa sen sijaan, että maailma muokkaisi unionia.

Laajentumisessa voidaan taas edetä, kun Lissabonin sopimuksen ansiosta institutionaaliset pullonkaulat poistuvat ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kaikkia muitakin ulkoasiainvälineitä päästään panemaan yhdessä täytäntöön. Kroatian kanssa käydyt neuvottelut ovat edenneet päätösvaiheeseen. Neuvottelut Turkin kanssa ovat nekin edenneet, tosin hitaasti. Neuvottelut on aloitettu Islannin kanssa, ja Serbian jäsenyyshakemus on käsittelyssä. Komissio on antanut lausunnot Albanian ja Montenegron jäsenyyshakemuksista. Komissio on toistanut vuonna 2009 antamansa suosituksen, jonka mukaan liittymisneuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa olisi aloitettava. Lisäksi se on vahvistanut Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon1 Eurooppa-perspektiivit.

Laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa toteutetuista uudistuksista on jo käytännön hyötyä: Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset voivat pian matkustaa viisumitta unioniin, kun taas Serbian, Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset ovat jo vuoden alusta voineet matkustaa unioniin viisumitta. Maailmanlaajuisesta kriisistä huolimatta useimpien laajentumisprosessissa mukana olevien maiden taloudet vahvistuvat, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu lähenee EU:n tasoa ja alueellinen yhteistyö etenee harppauksin. Alueelle on saatu rauha ja vakaus, mistä hyötyy koko Eurooppa.

Jäsenyysvalmistelut edellyttävät perustavanlaatuisia uudistuksia sekä ehdokasmailta että mahdollisilta ehdokasmailta. Jäljellä on vielä monia haasteita, joista tärkeimpiä ovat hyvä hallinto, oikeusvaltioperiaate ja ilmaisunvapaus. Yksi keskeinen ehto liittymisprosessin etenemiselle monissa maissa on täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tarvitaan rakentavaa diplomatiaa, jotta kahdenväliset kysymykset eivät torpedoi liittymisprosessia.

Komissaari Fülen mukaan EU:n laajentumispolitiikka on hyvä esimerkki siitä, miten lähialueiden haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi lisätä Euroopan turvallisuutta ja vaurautta. ”Onnistuakseen prosessin on oltava uskottava. EU:n näkökulmasta uskottavuus on sitä, että liittymismahdollisuus sidotaan tiukkoihin ehtoihin. Ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille tämä tarkoittaa sitoutumista uudistuksiin, joiden avulla ne lähentyvät EU:n normeja ja lakeja, sekä uskottavaa EU-perspektiiviä”, Füle jatkaa.

MAALUETTELO

- KROATIA: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2003. Kaikkiaan 35 neuvotteluluvuista on toistaiseksi suljettu 25. Liittymisneuvottelut ovat edenneet päätösvaiheeseen, ja ne on määrä päättää heti, kun Kroatia on täyttänyt jäljellä olevat, oikeuslaitosta ja perusoikeuksia koskevat päättämisedellytykset.

- TURKKI: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 1987. Neuvotteluluvuista 13 on avattu ja 1 suljettu toistaiseksi. Ennen kuin Turkki voi edetä ripeämmin liittymisneuvotteluissaan, sen on noudatettava täysimääräisesti tulliliitosta sille johtuvia velvoitteita ja edistyttävä suhteiden normalisoinnissa Kyproksen kanssa.

- ISLANTI: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2009, liittymisneuvottelut aloitettiin heinäkuussa 2010. Maan lainsäädännön analyyttinen arviointi on alkamaisillaan. Iso osa Islannin lainsäädännöstä on jo sovitettu EU:n lainsäädäntöön, koska maa on ETAn ja Schengen-alueen jäsen.

- ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2004. Maa täyttää edelleen riittävässä määrin poliittiset jäsenyysehdot, ja komissio on toistanut vuonna 2009 antamansa suosituksen aloittaa liittymisneuvottelut. Neuvottelujen aloittamiselle tarvitaan jäsenvaltioiden yksimielinen päätös, joten nimikysymykselle on tärkeää löytää yhteisesti hyväksytty ratkaisu.

- MONTENEGRO: mahdollinen ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2008. Komissio suosittaa lausunnossaan ehdokasmaan aseman myöntämistä ja liittymisneuvottelujen aloittamista, jos maa edistyy lausunnossa määritellyillä tärkeimmillä painopistealoilla.

- ALBANIA: mahdollinen ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2009. Komissio suosittaa lausunnossaan liittymisneuvottelujen aloittamista, jos maa edistyy lausunnossa määritellyillä tärkeimmillä painopistealoilla.

- SERBIA: mahdollinen ehdokasmaa, haki jäsenyyttä 2009. Yleisten asioiden neuvosto toimitti Serbian jäsenyyshakemuksen 25. lokakuuta 2010 komissiolle, joka aloittaa lausunnon valmistelun.

- BOSNIA JA HERTSEGOVINA: mahdollinen ehdokasmaa, ei ole hakenut jäsenyyttä. Poliittisilla johtajilla ei ole edelleenkään yhteistä näkemystä maan tulevasta suunnasta, mikä jarruttaa keskeisten uudistusten toteuttamista ja lähentymistä unioniin.

- KOSOVO2: mahdollinen ehdokasmaa, ei ole hakenut jäsenyyttä. EU tukee Kosovon pyrkimyksiä täyttää Eurooppa-perspektiivin edellytykset ja käynnisti tammikuussa vuoropuhelun vakautus- ja assosiaatioprosessista. Komissio edistää Kosovon osallistumista tiettyihin unionin ohjelmiin.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar