Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δέσμη διεύρυνσης 2010

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη των εγγράφων διεύρυνσης, τα οποία περιέχουν την ετήσια αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκιαγραφούν την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, τις μελλοντικές προκλήσεις και την ακολουθητέα πορεία για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία. Η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας στο Μαυροβούνιο και συνιστά να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, μόλις εκπληρώσουν οι χώρες αυτές σειρά βασικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στις γνώμες. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Κροατία εισέρχεται στο τελικό στάδιο της ενταξιακής προετοιμασίας της.

Κατά την παρουσίαση της ετήσιας δέσμης διεύρυνσης, ο Επίτροπος Füle δήλωσε: «Η διαδικασία διεύρυνσης επιτρέπει στην ΕΕ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυπολικό κόσμο, στον οποίο πρέπει να εξακολουθήσουμε να προβάλλουμε το βασιζόμενο σε αξίες σύστημά μας πέραν των συνόρων μας. Μια Ένωση που, για άλλη μια φορά, θα οικοδομήσει τη συνεργασία μεταξύ πρώην αντιπάλων, ενώ συγχρόνως θα προαγάγει τα υψηλότερα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα έχει στη διάθεσή της την ήπια δύναμη πειθούς που χρειάζεται για να διαμορφώσει η ίδια τον κόσμο που την περιβάλλει, αντί να διαμορφωθεί από αυτόν.»

Καταργώντας τα θεσμικά εμπόδια και παρέχοντας τη δυνατότητα να εφαρμοστούν από κοινού όλα τα μέσα εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ και κοινοτικά μέσα), η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει την προώθηση του προγράμματος διεύρυνσης. Οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία προχωρούν, αν και με βραδύ ρυθμό. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία έχουν αρχίσει, και η αίτηση προσχώρησης της Σερβίας στην ΕΕ βρίσκεται υπό εξέταση. Η Επιτροπή έχει υποβάλει τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Η Επιτροπή ανανέωσε τη σύστασή της του 2009 για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και επαναβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Κοσσυφοπεδίου1.

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες της διεύρυνσης έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες τους. Πολύ σύντομα, οι πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς να απαιτείται θεώρηση του διαβατηρίου τους. Η κατάργηση του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων ισχύει ήδη, εδώ και ένα έτος, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε όλες τις χώρες της διεύρυνσης, πολλές οικονομίες ενισχύονται παρά την παγκόσμια κρίση· η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αρχίζει να προσεγγίζει τα επίπεδα της ΕΕ· η περιφερειακή συνεργασία σημειώνει σημαντικές προόδους. Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας θα αποφέρουν οφέλη τόσο στην ίδια την περιοχή όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι ενταξιακές προετοιμασίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτούν ριζική μεταρρυθμιστική διαδικασία. Εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και η ελευθερία της έκφρασης. Η πλήρης συνεργασία με το ICTY εξακολουθεί να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ολόκληρη την ενταξιακή διαδικασία των διαφόρων χωρών. Για να μην σταθούν τα διμερή ζητήματα εμπόδιο στη συνολική ενταξιακή διαδικασία, απαιτείται εποικοδομητική διπλωματία.

«Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μπορούν να μεταπλαστούν σε ευκαιρίες για μια ασφαλέστερη και ευημερούσα Ευρώπη,» πρόσθεσε ο Επίτροπος Füle. «Η αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της επιτυχίας. Για την ΕΕ, αξιοπιστία σημαίνει παροχή ενταξιακής προοπτικής υπό αυστηρές και απαιτητικές προϋποθέσεις. Για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες, σημαίνει δέσμευση για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν τα πρότυπα και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και αξιόπιστη προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ.»

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

- ΚΡΟΑΤΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2003. Έχουν κλείσει προσωρινά 25 από τα 35 κεφάλαια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει στο τελικό στάδιο και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μόλις εκπληρώσει η Κροατία τα τελευταία κριτήρια αξιολόγησης για το κλείσιμο των κεφαλαίων, ιδίως όσον αφορά τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

- TΟΥΡΚΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 1987. Έχουν ανοίξει 13 κεφάλαια και 1 έχει κλείσει προσωρινά. Για να προχωρήσει δυναμικότερα προς τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η χώρα πρέπει να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή ένωση και να σημειώσει πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κύπρο.

- ΙΣΛΑΝΔΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση προσχώρησης το 2009 και άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούλιο του 2010. Η διαδικασία αναλυτικής εξέτασης πρόκειται να αρχίσει. Δεδομένου ότι η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της είναι ήδη εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2004. Η χώρα εξακολουθεί να πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολιτικά κριτήρια και η Επιτροπή ανανέωσε τη σύσταση του 2009 για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι απαιτείται ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι απαραίτητο να εξευρεθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση μέσω διαπραγμάτευσης για το ζήτημα της ονομασίας.

- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2008. Στη γνώμη της, η Επιτροπή συνιστά να του χορηγηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, εφόσον σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους βασικούς τομείς που καθορίζονται στη γνώμη.

- ΑΛΒΑΝΙΑ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Στη γνώμη της, η Επιτροπή συνιστά να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, εφόσον σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους βασικούς τομείς που καθορίζονται στη γνώμη.

- ΣΕΡΒΙΑ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων διαβίβασε την αίτηση της Σερβίας στην Επιτροπή, η οποία θα αρχίσει να επεξεργάζεται τη γνώμη της.

- ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – δεν έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ· η έλλειψη κοινού οράματος από όλους τους πολιτικούς ηγέτες για την κατεύθυνση της χώρας εξακολούθησε να παρεμποδίζει τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις και κάθε νέα πρόοδο προς την ΕΕ.

- ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ2: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – δεν έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοσσυφοπέδιο για να υλοποιήσει την ευρωπαϊκή του προοπτική και εγκαινίασε, τον Ιανουάριο, τον διάλογο για τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Επιτροπή θα προτείνει τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα σχετικά προγράμματα της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar