Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Bruselj, 9. novembra 2010

Evropska komisija poziva k hitremu ukrepanju proti novim drogam, „dovoljenim omamnim sredstvom“ in potem prometa s prepovedanimi drogami

EU je v zadnjih osemnajstih mesecih dosegla napredek pri zajezitvi uporabe drog in prometa z njimi. Komisija je 20. oktobra v okviru ukrepov za omejitev tako imenovanih „dovoljenih omamnih sredstev“ predlagala splošno prepoved droge mefedron, ki je podobna ekstaziju in je že prepovedana v 15 državah članicah EU (glej IP/10/1355). Pomemben napredek je bil dosežen tudi pri preprečevanju uvoza kokaina in heroina, vendar so potrebni dodatni ukrepi za zajezitev naraščanja števila smrtnih primerov zaradi kokaina ter pojava novih drog in čezmejnih poti prometa z njimi. To so danes objavljene glavne ugotovitve Evropske komisije na podlagi njenega prvega pregleda izvajanja Akcijskega načrta EU za boj proti drogam (2009–2012). Zaradi prevelikega odmerka drog v EU vsako leto umre od 6 500 do 7 000 ljudi. Po ocenah naj bi v lanskem letu od 25 do 30 milijonov Evropejcev zaužilo eno od prepovedanih drog, vključno s 4 milijoni, ki so poskusili kokain. Število smrti, povezanih s kokainom, je doseglo 1 000.

„Zloraba drog in z drogami povezana kazniva dejanja vplivajo na življenje milijonov Evropejcev. Kljub spodbudnemu napredku moramo storiti še več, da bi zmanjšali škodo, ki jo povzročajo droge, predvsem pa se moramo hitro odzvati na nove snovi, ki se pojavljajo na trgu,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Vlade držav članic pozivam, naj izvajajo storitve preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od drog tudi v obdobju gospodarske krize, saj bi se lahko zaradi slednje stanje na področju drog v EU še poslabšalo.“

V danes objavljenemu poročilu Komisije je opisan napredek, ki je bil dosežen v letu 2009 in v prvi polovici leta 2010 na podlagi Akcijskega načrta EU za boj proti drogam (2009–2012). Ugotovitve iz poročila temeljijo na prispevkih držav članic EU, Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ter Europola. Med drugim je bil opažen napredek na naslednjih področjih:

  • zmanjšanje števila novih primerov okužbe z virusom HIV med uživalci drog, ki je posledica večjih naložb vlad držav članic EU v preventivne ukrepe v zadnjem desetletju,

  • okrepljeno sodelovanje v boju proti trgovanju s prepovedanimi drogami, ki ga zaznamujeta dva nova programa za izmenjavo obveščevalnih podatkov in razvijanje metod boja proti prepovedanim drogam v Zahodni Afriki ter sprejetje Evropskega pakta za preprečevanje mednarodnega trgovanja s prepovedanimi drogami, s čimer so bile prekinjene kokainske in heroinske poti,

  • bolj strateški pristop k raziskavam, da bi se razvile politike za zmanjšanje negativnih zdravstvenih in socialnih posledic zlorabe drog.

    Poročilo hkrati izpostavlja številne izzive, ki zahtevajo dodatne ukrepe:

  • hiter pojav novih drog, ki se tržijo kot zakonite alternative nedovoljenim drogam („dovoljena omamna sredstva“), kot je ekstaziju podoben mefedron, za katerega je Komisija pred kratkim predlagala prepoved v EU (glej IP/10/1355),

  • povečanje kombinirane uporabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi,

  • povečanje števila smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka kokaina, pri čemer se vsako leto poroča o 1 000 novih smrtnih primerih (po ocenah Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami),

  • hitro spreminjanje poti prometa s prepovedanimi drogami, saj organizirane kriminalne združbe poskušajo zaobiti ovire, ki jih postavljajo države članice EU,

  • zunanja pomoč tretjim državam bi se morala bolj osredotočati na politike za zmanjševanje povpraševanja po drogah v teh državah.

Poleg tega lahko pričakujemo, da bo na stanje na področju drog v EU vplivala tudi sedanja gospodarska kriza. Zaradi finančnih težav, s katerimi se soočajo pripadniki ranljivih skupin, bi se lahko obseg uživanja drog še povečal. Komisija poziva države članice, naj še naprej financirajo storitve zdravljenja odvisnosti od drog.

Današnji pregled je prvi korak za oceno splošne učinkovitosti izvajanja Akcijskega načrta EU za boj proti drogam in za presojo, ali se stanje na področju drog zaradi teh ukrepov izboljšuje. Naslednje leto bo Komisija ocenila krovno strategijo EU na področju drog za obdobje 2005–2012 in svoja akcijska načrta za boj proti drogam.

Ozadje

Za reševanje problematike zlorabe drog je potreben dolgoročen, trajnosten in multidisciplinaren pristop. S strategijo EU na področju drog za obdobje 2005–2012 in akcijskima načrtoma za njeno izvajanje (2005–2008 in 2009–2012) je določen skladen in uravnovešen pristop EU za zmanjšanje povpraševanja po drogah ter ponudbe drog.

Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2009–2012) se osredotoča na pet prednostnih nalog: izboljšanje usklajevanja, zmanjšanje ponudbe drog in povpraševanja po njih, okrepitev mednarodnega sodelovanja ter izboljšanje razumevanja problematike drog. V akcijskem načrtu je določenih več kot 70 ukrepov za usklajevanje posegov vlad na področju prepovedanih drog, ki se nanašajo na javno zdravje, pregon, carino, kazensko pravosodje in zunanje odnose.

Za politiko o drogah so odgovorne predvsem države članice. Komisija je pristojna za spremljanje in ocenjevanje strategije EU na področju drog ter akcijskih načrtov EU za boj proti drogam.

Vendar lahko Komisija v skladu s Sklepom sveta 2005/387/PNZ predlaga državam članicam, da se za nove droge uvede nadzor. S tem sklepom je bil vzpostavljen mehanizem za hitro izmenjavo podatkov o novih psihoaktivnih snoveh. Prav tako je bil določen postopek za oceno tveganja in nadzor nad takimi snovmi.

Dodatne informacije

Novinarsko središče generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Domača spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar