Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Brüsszel, 2010. november 9.

Az Európai Bizottság gyors fellépést sürget az új kábítószerek, a legális szerek és a csempészútvonalak ellen

Az elmúlt 18 hónap során az Európai Unió előrelépéseket tett a kábítószer-használat és -kereskedelem visszaszorítása terén. A Bizottság az úgynevezett legális szerek terjedésének megakadályozásáért küzd, így október 20-án javasolta az Ecstacy kábítószerhez hasonló, 15 tagállamban már illegális mefedron Unió-szerte történő betiltását (lásd IP/10/1355). A kokain és heroin behozatalának megakadályozása területén is eredményekről lehet beszámolni. Több erőfeszítésre van azonban szükség ahhoz, hogy ne emelkedjen a kokainhasználattal összefüggő halálesetek száma, ne terjedhessenek az új kábítószerek és ne jöjjenek létre újabb határon átnyúló csempészútvonalak. Az EU kábítószer-ellenes cselekvési tervének (2009-2012) ma közzétett első felülvizsgálatában ezen fő következtetésekre jutott az Európai Bizottság. Az EU-ban évente 6 500-7 000 ember hal meg kábítószer-túladagolás következtében. Becslések szerint tavaly 25-30 millió európai fogyasztott valamilyen tiltott kábítószert, közülük 4 millióan kokaint. Ezren váltak a kokain-túladagolás halálos áldozatává.

„Európaiak millióinak életére van kihatással a kábítószerrel való visszaélés és a kapcsolódó bűncselekmények. Történt ugyan némi előrelépés, azonban többet kell tennünk a kábítószerek okozta károk mérséklése érdekében és gyorsan kell reagálnunk az új anyagok piacra kerülése esetén” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos. „Felkérem az EU kormányait, hogy az uniós kábítószerhelyzet esetleges további romlását előidéző gazdasági válság ellenére se hagyjanak fel a drogprevencióval és a kezelési szolgáltatásokkal.

A Bizottság ma közzétett jelentése felülvizsgálja az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2009-2012) keretében 2009 során és 2010 első felében elért eredményeket. A jelentés megállapításaihoz adalékkal szolgáltak az uniós tagállamok, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) és az Europol. Az eredmények:

  • az új HIV-fertőzéses esetek száma a kábítószer-használók körében csökkent, annak következtében, hogy a legutóbbi évtizedben az EU kormányai jelentős beruházásokat hajtottak végre a megelőző intézkedések terén,

  • fokozott együttműködés folyik a kábítószer-kereskedelem ellen: a hírszerzési információk megosztására, illetve a kábítószer elleni küzdelem nyugat-afrikai technikáinak kifejlesztésére vonatkozó két új program, valamint a nemzetközi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem európai paktumának elfogadása hozzájárult a kokain- és heroincsempészeti útvonalak elvágásához,

  • a kutatás még inkább stratégiai megközelítése szükséges, segítve ezzel a kábítószer-használat káros egészségügyi és társadalmi hatásainak csökkentését szolgáló politikai válaszok kialakítását.

  • A jelentés ugyanakkor rávilágít számos, további intézkedést igénylő kihívásra is:

  • a tiltott kábítószerek jogszerű alternatíváiként (ún. legális szerként) forgalmazott új kábítószerek gyorsan terjednek, így például az ecstasyhoz hasonló mefedron, amelynek Unió-szerte történő betiltását nemrégiben javasolta a Bizottság (lásd IP/10/1355),

  • a megengedett és tiltott kábítószerek kombinált használata növekvőben van,

  • egyre több, évente körülbelül 1 000 halálesetet okoz a kokain-túladagolás (a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja becslése szerint),

  • a kábítószer-csempészet útvonalai gyorsan változnak, mivel a szervezett bűnözői csoportok az uniós tagállamok által felállított akadályok kijátszására törekednek,

  • a harmadik országoknak nyújtott külső támogatásnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kábítószer iránti kereslet harmadik országokban való csökkentését szorgalmazó intézkedésekre.

A jelenlegi gazdasági válság várhatólag nem hagyja érintetlenül az EU kábítószerhelyzetét. A veszélyeztetett csoportok gazdasági nehézségei a kábítószer-fogyasztás növekedéséhez vezethetnek. A Bizottság a kábítószerrel való visszaélés kezelésére vonatkozó szolgáltatások további finanszírozására ösztönzi a tagállamokat.

A ma közzétett felülvizsgálat azon folyamat első szakasza, amelyben értékelésre kerül az EU kábítószer-ellenes cselekvési tervének általános hatékonysága, és megállapítást nyerhet, hogy a kábítószerhelyzet javulásához vezetnek-e e fellépések. A Bizottság jövőre értékelni fogja az EU 2005-2012-es átfogó kábítószer-ellenes stratégiáját és a két kábítószer elleni cselekvési tervet.

Előzmények

A kábítószerrel való visszaélés leküzdése hosszú távú, integrált és multidiszciplináris megközelítést igényel. Az EU 2005-2012-es kábítószer-ellenes stratégiája és az annak megvalósítását szolgáló két kábítószer elleni cselekvési terv (2005-2008 és 2009-2012) olyan koherens és kiegyensúlyozott uniós megközelítésen alapul, amellyel csökkenthető mind a kábítószerek iránti kereslet, mind pedig a kínálat.

Az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2009-2012) öt prioritás köré csoportosítható, melyek a következők: a koordinálás javítása, a kábítószer iránti kereslet és a kínálat csökkentése, a nemzetközi együttműködés fokozása és a kábítószer-probléma alaposabb megértése. A cselekvési terv több mint 70 intézkedést határoz meg annak érdekében, hogy az illegális kábítószereket illetően összehangolja a kormányzati beavatkozásokat, ideértve a közegészségügyet, bűnüldözést, vámügyeket, büntető igazságszolgáltatást és a külkapcsolatokat.

A kábítószer elleni politika elsősorban tagállami felelősség. A Bizottság az EU kábítószer-ellenes stratégiájának és a kábítószer elleni cselekvési tervek nyomon követéséért és értékeléséért felelős.

Jogában áll azonban, hogy javaslatot tegyen a tagállamok felé, hogy az új kábítószereket a 2005/387/IB tanácsi határozat szerinti ellenőrzés alá vonják. E határozat létrehozta az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információ gyors cseréjét biztosító mechanizmust. Ezenkívül megállapította az ilyen anyagok kockázatértékelésének és ellenőrzésének eljárását.

További információk:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar