Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Beveik visi konsultacijų respondentai teigia, kad svarbu išsaugoti internetą atvirą

Birželio 30 d. Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas atviro interneto ir tinklo neutralumo klausimais (žr. IP/10/860). Beveik visi šių konsultacijų respondentai teigia, kad svarbu išsaugoti internetą atvirą. Šiose konsultacijose dalyvavo 318 suinteresuotųjų šalių, atstovaujančių visoms vertės kūrimo grandinės dalims, tarp jų: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai, operatoriams, interneto paslaugų teikėjams, valstybių narių valdžios institucijoms, vartotojų ir pilietinės visuomenės organizacijoms, fiziniams asmenims. Konsultacijų rezultatai parodė, kad nėra visuotinio papildomų ES teisės aktų poreikio, bet apskritai tikimasi, kad ateityje gali prireikti papildomų gairių. Diskusijos tęsis lapkričio 11 d. aukščiausiojo lygio susitikime tinklo neutralumo klausimais – jame Komisija ir Europos Parlamentas aptars būsimą Komisijos tinklo neutralumo ataskaitą.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Viešose konsultacijose sulaukėme labai įvairių pastabų. Komisija iš visų suinteresuotųjų šalių surinko daug įvairių nuomonių. Nekantriai laukiu tolesnių diskusijų, kurios įvyks aukščiausiojo lygio susitikime ir padės mums tęsti tinklo neutralumo užtikrinimo darbą.“

Viešos konsultacijos vyko nuo birželio 30 d. iki rugsėjo 30 d. Komisija norėjo išsamiau išnagrinėti tokius klausimus kaip interneto duomenų srautų valdymas, skaidrumas, paslaugos kokybės aspektai ir naujų ES telekomunikacijų taisyklių tinkamumas. Pagrindinės išvados:

  • Laikoma, kad 2009 m. priėmus persvarstytą ES telekomunikacijų reguliavimo sistemą (žr. MEMO/09/568) suteikiamos pagrindinės tinklo neutralumo problemų sprendimo priemonės. Dauguma respondentų mano, kad šių ES taisyklių veiksmingumą reikėtų vertinti tik tada, kai jos bus įgyvendintos ir taikomos valstybėse narėse.

  • Daugumos respondentų nuomone, duomenų srautų valdymas yra būtinas ir esminis saugaus ir veiksmingo tinklo aspektas. Vis dėlto kai kurie respondentai nerimauja, kad ši priemonė gali būti panaudota siekiant nepagrįsto atskirų paslaugų pranašumo. Be to, naudojant paketų tikrinimo programinę įrangą kyla privatumo apsaugos rizika.

  • Kai kurie respondentai nerimauja, kad nauji internetinio verslo modeliai ateityje gali kelti tinklo neutralumo problemų. Jie prašė Komisijos išaiškinti interneto be konkrečių paslaugos garantijų ir valdomų paslaugų skirtumą.

  • ES elektroninių ryšių reguliuotojų institucija perspėjo apie galimas diskriminavimo problemas, kurios darytų neigiamą poveikį konkurencijai, turėtų galimas ilgalaikes pasekmes internetinės ekonomikos inovacijoms bei saviraiškos laisvei ir sukeltų neapibrėžtumą vartotojams dėl nepakankamo skaidrumo.

  • Sektoriaus atstovai apskritai patenkinti dabartinėmis rinkos struktūromis, bet kai kurie turinio kūrėjai būgštauja, kad kainodaros mechanizmų pakeitimai, pvz., mokestis už turinio pristatymą, gali prilygti inovacijų apmokestinimui.

  • Daugeliui respondentų nerimą kelia interneto telefonijos paslaugų (VoIP) blokavimas ir svetainių duomenų srauto ribojimas.

Keletas respondentų ragino šiuo etapu nustatyti būtiniausius paslaugos kokybės reikalavimus, bet dauguma akivaizdžiai pritarė visam sektoriui taikomiems skaidrumo standartams, kad vartotojai turėtų galimybę priimti informacija pagrįstus sprendimus. Daugelis respondentų mano, kad vien skaidrumu visų tinklo neutralumo problemų išspręsti nepavyks, visų pirma ten, kur yra kliūčių pakeisti interneto paslaugų teikėją.

Pagrindiniai faktai

2009 m. priimdama ES telekomunikacijų reformos teisės aktus (žr. MEMO/09/568), Komisija įsipareigojo atidžiai išnagrinėti interneto atvirumo ir neutralumo aspektus ir apie padėtį pranešti Europos Parlamentui ir ES Ministrų Tarybai. Rengdamasi pateikti ataskaitą, Komisija tris mėnesius konsultavosi atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje klausimais.

Respondentų atsakymų analizę ir pačius atsakymus galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar