Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Brüsszel, 2010. november 9.

Digitális menetrend: a véleményegyeztetés alapján széles körű az egyetértés abban hogy fontos megőrizni az internet nyitottságát

Szinte mindenki egyetért azzal, hogy meg kell őrizni az internet nyitottságát, legalábbis ezzel az eredménnyel zárult az Európai Bizottság által június 30-án meghirdetett, az internet nyitottságával és a hálózatsemlegességgel kapcsolatos nyilvános konzultáció (lásd: IP/10/860). A konzultációban 318 érdekelt vett részt az értéklánc valamennyi szakaszából, köztük az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC), hálózatüzemeltetők, internetszolgáltatók, tagállami hatóságok, fogyasztói és civil szervezetek, valamint magánszemélyek is. A konzultáció feltárta, hogy nincsen széles körű igény további uniós szabályozásra, a jövőben viszont várhatóan kiegészítő iránymutatásra lesz majd szükség. Az eszmecsere a november 11-i „hálózatsemlegességi találkozón” (Net neutrality summit) folytatódik majd, amikor a Bizottság és az Európai Parlament megvitatja a hálózatsemlegességről készítendő bizottsági jelentést.

Neelie Kroes alelnök így nyilatkozott: „A nyilvános konzultáció sokféle reakciót váltott ki. Ennek köszönhetően a Bizottság megismerhette a konzultációban részt vevő érdekeltek széles spektrumot átfogó nézeteit. Örömmel várom az eszmecsere folytatását a találkozón, amely tovább fogja gazdagítani a hálózatsemlegességgel kapcsolatos munkánkat.”

A nyilvános konzultáció június 30-tól szeptember 30-ig tartott. A Bizottság olyan témákba kívánt alaposabb betekintést nyerni, mint az internetes forgalom szabályozása, az átláthatóság, a szolgáltatások minőségével kapcsolatos kérdések, illetve az új uniós hírközlési szabályok megfelelősége. A főbb megállapítások az alábbiak:

  • A 2009-ben elfogadott módosított uniós hírközlési keretrendszer (lásd: MEMO/09/568) a közvélemény szerint biztosítja a hálózatsemlegességgel kapcsolatos kérdések rendezéséhez szükséges alapeszközöket. A válaszadók nagy többsége szerint az uniós hírközlési szabályok eredményességét addig nem lehet vizsgálni, amíg ez a keretrendszer tagállami szinten ki nem épül és alkalmazásra nem kerül.

  • Egyetértés van abban a tekintetben, hogy a hálózatok biztonságos és hatékony működtetésének alapvető, elengedhetetlen része a forgalomszabályozás. Egyes válaszadók azonban aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ennek az eszköznek a révén előnyben lehet részesíteni egyes szolgáltatókat másokkal szemben. Az adatcsomag-ellenőrző szoftver kapcsán felmerülnek adatvédelmi kockázatok is.

  • Számos válaszadót aggaszt az, hogy az internettel kapcsolatos új üzleti modellek hálózatsemlegességi gondokat okozhatnak a jövőben, ezért felkérték a Bizottságot az ún. „best effort” (megkülönböztetésmentes) internet, illetve a „menedzselt szolgáltatások” fogalmának egyértelmű elkülönítésére.

  • Az uniós hírközlési szabályozó hatóságok testülete, a BEREC olyan diszkriminációs problémák esetleges felmerülésére figyelmeztetett, amelyek versenyellenes hatásúak lehetnek, illetve hosszabb távon az innováció és a szólásszabadság szempontjából károsan befolyásolhatják az internetgazdaságot, és az átláthatóság hiánya miatt a fogyasztóknál bizonytalanságot okozhatnak.

  • Az ipari szereplők általában elégedettek a jelenlegi piaci struktúrákkal, egyes tartalomszolgáltatók azonban attól tartanak, hogy az árképzési mechanizmusokban – pl. a tartalomszolgáltatás megfizettetésében – eszközölt változtatások az innováció megadóztatását vonhatják maguk után.

  • Az internetes telefonszolgáltatások (vagyis az internetprotokollra épülő hangátvitel [voice over internet protocol], VOIP) blokkolása, valamint az internetes oldalak sávszélességének szabályozása számos válaszadóban aggodalmat váltott ki.

A válaszok között kevés olyan volt, amely szolgáltatásminőségi alapkövetelmények meghatározását tartotta volna szükségesnek a jelenlegi szakaszban, a válaszadók ugyanakkor egyértelműen támogatták azt, hogy az iparág egészére érvényes átláthatósági szabványokra van szükség a fogyasztói döntések megalapozottá tételéhez. Sokak véleménye szerint az átláthatóság önmagában nem jelent megoldást az összes hálózatsemlegességi problémára, különösen akkor, ha az internetszolgáltatók közötti váltás korlátokba ütközik.

Előzmények

A 2009-es uniós hírközlési reformcsomag (lásd: MEMO/09/568) keretében a Bizottság kötelezettséget vállalt az internet nyitottságának és semlegességének alapos vizsgálatára, és az aktuális helyzetről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és az európai Miniszterek Tanácsának. A bizottsági jelentésre való felkészülés részeként idén nyáron került sor a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában" elnevezésű konzultációra, amely 3 hónapig tartott.

A konzultáció elemzése és a válaszok megtalálhatók az alábbi oldalon:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar