Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

V Bruselu dne 9. listopadu 2010

Digitální agenda: konzultace odhalila, že konsenzus o významu zachování otevřeného internetu je na dosah

Podle výsledků veřejné konzultace o otevřeném internetu a neutralitě sítí, kterou Evropská komise zahájila 30. června (viz IP/10/860), panuje téměř všeobecný konsenzus o významu zachování otevřené struktury internetu. Příspěvky v rámci konzultace zaslalo celkem 318 respondentů ze všech úrovní hodnotového řetězce. Patřil k nim například BEREC – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, operátoři, poskytovatelé internetových služeb, orgány členských států, spotřebitelské organizace a organizace občanské společnosti i jednotlivci. Konzultace neukázala žádnou obecnou potřebu další legislativy EU, spíše očekávání případných dalších pokynů v budoucnosti. Diskuse bude pokračovat 11. listopadu na „summitu o neutralitě sítí“, kde chtějí Komise a Evropský parlament projednat nadcházející zprávu Komise o neutralitě sítí.

Místopředsedkyně Neelie Kroesová uvedla: „Naše veřejná konzultace přilákala širokou škálu respondentů. Jejich reakce poskytly Komisi široké spektrum názorů všech zastoupených zájmových skupin. Těším se během summitu na další diskuse, které dále přispějí k naší práci v oblasti neutrality sítí.“

Veřejná konzultace se konala od 30. června do 30. září. Komise chtěla hlouběji proniknout do otázek, jako je správa internetového provozu, transparentnost, kvalita poskytovaných služeb a zda jsou nové předpisy EU pro elektronické komunikace přiměřené. Hlavní zjištění:

  • Revidovaný rámec předpisů EU v oblasti telekomunikací, schválený v roce 2009 (viz MEMO/09/568), zjevně poskytuje základní nástroje pro řešení otázek neutrality sítí. Převážná většina respondentů se domnívá, že účinnost těchto předpisů EU by se neměla posuzovat, dokud nebudou provedeny a používány na vnitrostátní úrovni.

  • Panuje všeobecný souhlas, že řízení provozu je nezbytné a je základem pro provozování bezpečné a účinné sítě. Někteří respondenti však projevili obavy, že by bylo možno tento nástroj zneužít ve prospěch určité služby na úkor jiné. Software na řízení provozu sítě („packet-inspection“) s sebou rovněž nese riziko narušení soukromí.

  • Několik respondentů vyjádřilo obavy, zda nové internetové obchodní modely nezpůsobí problémy s neutralitou sítí v budoucnu, a požádalo Komisi, aby vyjasnila rozdíl mezi internetem pracujícím na principu maximálního úsilí („best-efforts“) a „řízenými službami“.

  • BEREC, sdružení regulačních orgánů EU v oblasti elektronických komunikací, varovalo před možnými problémy s diskriminací, která by mohla negativně působit na hospodářskou soutěž, dlouhodobě ovlivnit internetovou ekonomiku, pokud jde o inovace a svobodu projevu, a pro nedostatek transparentnosti způsobit nejistotu mezi spotřebiteli.

  • Zástupci průmyslu jsou obecně se současnými tržními strukturami spokojeni, ale někteří poskytovatelé obsahu se obávají, že změny mechanismů tvorby cen, např. platby při dodání obsahu, by mohly přerůst v daň z inovací.

  • Obavy mnoha respondentů budí také blokace telefonních služeb přes internet (tj. hlasové služby přes internet – VoIP) či omezení šířky pásma některých stránek.

Někteří respondenti už v této fázi volali po stanovení minimálních požadavků na kvalitu služeb, ale také vyjádřili jasnou podporu celoodvětvových standardů transparentnosti, které spotřebiteli umožní činit informovaná rozhodnutí. Mnozí respondenti se domnívají, že transparentnost sama všechny problémy neutrality sítí nevyřeší, zejména tam, kde překážky brání uživateli změnit poskytovatele internetových služeb.

Souvislosti

Komise se v rámci reformního balíčku EU v oblasti telekomunikací (viz MEMO/09/568) zavázala, že bude otevřenost a neutralitu internetu pečlivě sledovat a že bude o situaci informovat Evropský parlament a Radu ministrů EU. Konzultace „Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě“, která probíhala letos v létě po tři měsíce, je součástí přípravy Komise na podání zprávy.

Analýza a odpovědi jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar