Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Briselē, 2010. gada 9. novembrī

Labvēlīgs atzinums par ES pārskatiem: revidenti maksājumos konstatē mazāk kļūdu

Trešo gadu pēc kārtas ārējie revidenti sniedz labvēlīgu atzinumu par ES ikgadējiem pārskatiem. Kas attiecas uz maksājumiem, vispārējā izvērtējuma rezultāti ir ievērojami uzlabojušies; lielā mērā ir samazinājies to kļūdu skaits, kas konstatētas saistībā ar atbalstu ES reģioniem.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: „Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos Eiropas iedzīvotājiem jābūt drošiem par to, ka ES līdzekļi tiek efektīvi pārvaldīti un efektīvi tērēti. Tā ir Komisijas svarīgākā prioritāte. Mēs varam būt gandarīti par uzlabojumiem ES finanšu pārvaldībā, par kuriem šodien pozitīvu vērtējumu sniedza Revīzijas palāta. Tomēr joprojām ir iespējami vēl lielāki uzlabojumi, un Komisija turpinās ieguldīt savus centienus, lai nodrošinātu ES līdzekļu pareizu uzskaiti un auglīgu izmantojumu.”

Kļūdu skaits ir samazinājies

Šāds konstatējums kliedē bažas. Pārskati ir „skaidri un patiesi”, kas nozīmē, ka tos var apstiprināt. Kas attiecas uz maksājumiem, Komisijai pirmo reizi ir izdevies vispārējo kļūdu īpatsvaru saistībā ar ES izdevumiem samazināt zem 5 % līmeņa. Tas nozīmē, ka vismaz 95 % no kopējiem 2009. gadā veiktajiem maksājumiem bija pareizi.

Kas attiecas uz kohēzijas izdevumiem (piemēram, atbalstu ES reģioniem un nodarbinātības stimulam), Komisija ar gandarījumu pieņem Palātas atzinīgo vērtējumu par acīmredzamo progresu šajā jomā un apņemas darīt visu, lai konsolidētu sasniegtos pozitīvos rezultātus.

Lauksaimniecības jomā situācija pēdējo gadu laikā ir bijusi stabila, un kļūdu īpatsvars šajā jomā svārstās 2 % diapazonā, kas ir rādītājs, par kuru var sniegt labvēlīgu atzinumu. Tas ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā lauksaimniecības maksājumu komplekso raksturu un dažādību un to, ka šos maksājumus izmaksā tieši miljoniem lauksaimnieku visā Eiropā.

Sekmīgāka ES budžeta aizsardzība

Komisija ir apņēmusies aizsargāt ES budžetu šajos finansiālā ziņā spiedīgajos apstākļos: joprojām turpināja pieaugt to līdzekļu apmērs, kurus vai nu atņēma tiem projektiem, kuros konstatētas kļūdas, vai kurus atguva no atbildīgajām valsts iestādēm. Atgūtie līdzekļi un finanšu korekcijas, kuras tika apstiprinātas vai par kurām tika nolemts 2009. gadā, sasniedza 3,3 miljardu eiro apmēru salīdzinājumā ar 2,9 miljardiem eiro 2008. gadā. Komisija arī turpmāk aicinās dalībvalstis uzlabot savu sniegumu attiecībā uz ziņošanu par atgūtajiem līdzekļiem.

Preventīvi pasākumi

Preventīvo pasākumu sadaļā Komisija pastiprinās centienus, lai cik vien iespējams vienkāršotu savus finanšu noteikumus; šādu rīcību atbalstīja revidenti. Šogad tika iesniegts un pašlaik ir jau nonācis Eiropas Parlamentā jauns priekšlikums, ar ko izveido vienkāršākas procedūras ES piešķīrumiem un līgumiem.

Maksājumu pārredzamība ir vēl viens veids, kā uzlabot ES izdevumu kvalitāti. Komisijas tiešsaistes datubāzē, kas pieejama adresē http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm, ir sniegtas sīkas ziņas par vairāk nekā 114 tūkstošiem piešķīrumu un līgumu, kurus tieši piešķīrusi Eiropas Komisija, kā arī tīmekļa vietņu adreses valstu saitēm, kurās sniegtas ziņas par lauksaimniecības subsīdiju un reģionālā atbalsta piešķīrumu saņēmējiem.


Side Bar