Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

ES ataskaitų patikimumo patvirtinimas; auditoriai nustato mažiau mokėjimų klaidų

Trečius metus iš eilės išorės auditoriai patvirtina, kad ES metinės ataskaitos parengtos tinkamai. Akivaizdžiai pagerėjo ir bendras mokėjimų vertinimas – nustatyta kur kas mažiau klaidų teikiant paramą ES regionams.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis ypač svarbu patikinti piliečius, kad ES lėšos gerai administruojamos ir veiksmingai leidžiamos. Tai yra svarbiausias Komisijos prioritetas. Galime didžiuotis geresniu ES finansų administravimu, kurį šiandien pripažino Audito Rūmai. Tačiau visada galima padaryti daugiau, ir Komisija toliau iš visų jėgų stengsis užtikrinti, kad už ES lėšas būtų tinkamai atsiskaitoma ir jos būtų veiksmingai leidžiamos.“

Klaidų mažėja

Galutinis auditorių sprendimas džiugina. Ataskaitos patvirtintos, nes nustatyta, kad jose parodyta tikra ir teisinga finansinė būklė. Pirmą kartą Komisijai pavyko bendrą ES lėšų išmokėjimo klaidų dažnį sumažinti iki mažiau kaip 5 proc. Tai reiškia, kad ne mažiau kaip 95 proc. visų 2009 m. mokėjimų atlikti teisingai.

Komisija džiaugiasi, kad Audito Rūmai pripažino akivaizdžią pažangą sanglaudos išlaidų (t. y. paramos ES regionams ir užimtumui skatinti) srityje, ir didins pastangas šiems laimėjimams įtvirtinti.

Žemės ūkio išlaidų padėtis keletą pastarųjų metų nesikeitė – klaidų lygis svyruoja ties 2 proc. riba, kuri leidžia auditoriams jas patvirtinti. Tai yra labai geras rezultatas turint omenyje milijonams visos Europos ūkininkų tiesiogiai mokamų žemės ūkio subsidijų sistemos sudėtingumą ir mastą.

Geriau apsaugotas ES biudžetas

Lėšų, susigrąžintų iš projektų, kuriuose rasta klaidų, vykdytojų arba iš atsakingų nacionalinių valdžios institucijų, vertė toliau augo – tai ženklas, kad griežto taupymo laikais Komisija pasiryžusi apsaugoti ES biudžetą. Susigrąžintų lėšų ir ištaisytų finansinių klaidų, kurios patvirtintos arba dėl kurių sprendimas priimtas 2009 m., suma išaugo iki 3,3 mlrd. EUR, palyginti su 2,9 mlrd. EUR 2008 metais. Komisija ir toliau skatins valstybes nares tiksliau informuoti apie nacionaliniu mastu susigrąžintas lėšas.

Prevencinės priemonės

Kiek tai susiję su prevencija, Komisija stengiasi, kai įmanoma, paprastinti finansines taisykles. Už tai pasisako ir auditoriai. Šiais metais pateiktas naujas pasiūlymas, kuriame nustatomos paprastesnės ES dotacijų ir sutarčių procedūros. Jis šiuo metu svarstomas Europos Parlamente.

Dar vienas ES išlaidų kokybės gerinimo būdas – mokėjimų skaidrumas. Dabar Komisijos internetinėje duomenų bazėje (http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm) pateikiama išsami informacija apie daugiau kaip 114 tūkst. dotacijų ir sutarčių, kurias tiesiogiai teikia ir sudaro Europos Komisija, taip pat nuorodos į nacionalines svetaines, kuriose teikiama informacija apie žemės ūkio subsidijų ir regioninės paramos dotacijų gavėjus.


Side Bar