Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Bryssel 9. marraskuuta 2010

EU:n kirjanpidolle puhtaat paperit: tilintarkastuksessa löytyneiden maksuvirheiden määrä vähentynyt

EU:n tilinpäätös on saanut kolmantena peräkkäisenä vuonna puhtaat paperit ulkopuolisilta tilintarkastajilta. Maksuja koskeva kokonaisarvio on selvästi parantunut, ja virheiden määrä on merkittävästi vähentynyt alueille maksettavissa tuissa.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta toteaa: ”Erityisesti nykyisessä taloustilanteessa eurooppalaisten on voitava luottaa siihen, että EU:n varoja hoidetaan ja käytetään tehokkaasti. Tämä on komissiolle ensisijaisen tärkeää. EU:n taloudenpito on parantunut, kuten tänään tilintarkastustuomioistuimelta saatu tunnustus osoittaa. Aina voidaan kuitenkin parantaa lisää, ja komissio ponnistelee jatkossakin varmistaakseen, että EU:n varoista pidetään asianmukaista kirjanpitoa ja että ne käytetään oikein.”

Virheiden määrä vähenee

Tulos on rohkaiseva. Kirjanpitotietojen todettiin olevan oikeat ja riittävät, eli tarkastuslausuma on myönteinen. Maksujen osalta komissio onnistui ensimmäistä kertaa vähentämään EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden kokonaismäärän alle viiteen prosenttiin. Tämä tarkoittaa että yli 95 prosenttia kaikista maksuista oli virheettömiä.

Koheesiorahoituksen (alueille ja työllisyyden parantamiseen tarkoitettu EU:n tuki) osalta komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen antamaan tunnustukseen selvästä edistymisestä ja aikoo parantaa tilannetta entisestään.

Maataloustuissa tilanne on ollut viime vuosina vakaa: virheiden määrä on vaihdellut ns. puhtaiden papereiden rajan eli kahden prosentin tuntumassa. Tulos on erittäin hyvä, koska maataloustuet ovat varsin monimutkaisia ja laajoja ja maksetaan suoraan miljoonille maataloustuottajille eri puolilla Euroopan unionia.

EU:n talousarvio paremmin suojattu

Sellaisten varojen määrä kasvoi edelleen, joita on virhetapauksissa peritty takaisin hankkeilta tai kansallisilta vastuuviranomaisilta. Tämä on osoitus komission määrätietoisuudesta EU:n varojen suojaamisessa, kun talous on tiukoilla. Vuonna 2009 vahvistettujen tai päätettyjen palautusten ja korjausten määrä oli 3,3 miljardia euroa, kun se vuonna 2008 oli 2,9 miljardia euroa. Komissio kannustaa edelleen jäsenvaltioita parantamaan kansallisia palautuksia koskevaa raportointia.

Ehkäisytoimenpiteet

Virheiden ehkäisyn saralla komissio tehostaa toimiaan yksinkertaistaakseen mahdollisuuksien mukaan varainhoitosääntöjään. Tilintarkastajat ovat puhuneet yksinkertaistamisen puolesta. Kuluvan vuoden aikana on tehty uusi ehdotus EU:n avustuksia ja sopimuksia koskeviksi menettelyiksi. Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin käsittelyssä.

Toinen tapa parantaa EU:n varojen käytön laatua on maksujen avoimuus. Komission omassa verkkotietokannassa (osoitteessa http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm) annetaan tiedot yli 114 000 avustuksesta ja sopimuksesta, jotka Euroopan komissio on myöntänyt suoraan. Siellä on myös linkkejä kansallisille sivustoille, joilta saa tietoja maatalous- ja aluetukien saajista.


Side Bar