Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Brüssel, 9. november 2010

Heakskiit ELi raamatupidamise aastaaruandele; audiitorid leiavad maksetes vähem vigu

Juba kolm aastat on ELi raamatupidamise aastaaruanne saanud välisaudiitorite heakskiidu. Maksete puhul on üldhinnang märgatavalt paranenud, kuna oluliselt vähem vigu on tuvastatud ELi piirkondadele antava abi puhul.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Praeguses majanduskliimas on kodanikele vaja eelkõige kinnitada, et ELi rahalisi vahendeid on tõhusalt hallatud ja õigesti kulutatud. See on komisjoni olulisim ülesanne. Me võime rahul olla ELi finantsjuhtimise edusammudega, mis pälvisid täna kontrollikoja tunnustuse. Kuid alati saab veelgi rohkem ära teha ning seega jätkab komisjon intensiivset tööd tagamaks, et ELi vahendite üle peetakse nõuetekohaselt arvestust ning et neid kulutatakse hästi.”

Veamäärade vähenemine

Tehtud otsus on julgustav. Raamatupidamise aastaaruanne leiti olevat tõene ja erapooletu, mis tähendab heakskiidu saamist. Maksete puhul suutis komisjon esmakordselt ELi kulutuste üldise veamäära viia alla 5%. See tähendab, et 2009. aastal tehtud üldmaksetest vähemalt 95% oli tehtud nõuetekohaselt.

Ühtekuuluvuskulutuste (st abi ELi piirkondadele ja tööhõive hoogustamiseks) puhul on komisjonil hea meel kontrollikoja kinnituse üle nähtava edu kohta selles valdkonnas ning pingutab veelgi tehtud paranduste kindlustamiseks.

Põllumajanduses on viimastel aastatel olnud olukord stabiilne, heakskiidu pälvinud ELi raamatupidamise aastaaruanne on jõudnud alla veamäära künnise, mis on ligikaudu 2%. See on väga hea tulemus, võttes arvesse kogu Euroopas miljonitele põllumajandustootjatele põllumajandussubsiidiumide otse maksmise keerukust ja ulatust.

ELi eelarve on paremini kaitstud

Tuvastatud vigadega projektidest või vastutavatelt riiklikelt ametiasutustelt tagasi nõutud rahaliste vahendite väärtus jätkas suurenemist, mis annab tunnistust komisjoni meelekindlusest finantsmaailmas valitseval karmil ajal kaitsta ELi eelarvet. Kinnitatud või otsustatud tagasimaksete ja finantskorrektsioonide summa suurenes 2009. aastal 3,3 miljardi euroni; 2008. aastal oli sama näitaja 2,9 miljardit eurot. Komisjon jätkab liikmesriikide julgustamist, et nad tõhustaksid aruandlust tehtud riiklike tagasimaksete kohta.

Ennetusmeetmed

Audiitorite toetuse saanud ennetusmeetmetena püüab komisjon võimaluse korral lihtsustada oma finantseeskirju. Sellel aastal tehti ELi toetuste ja lepingutega seotud menetluste lihtsustamise ettepanek, mis praegu on arutlusel Euroopa Parlamendis.

Maksete läbipaistvuse tagamine on veel üks võimalus ELi kulutuste kvaliteedi tõstmiseks. Aadressil http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm kättesaadavast komisjoni enda andmebaasist on võimalik leida andmeid Euroopa Komisjoni poolt otse antud rohkem kui 114 000 toetuse ja lepingu kohta ning linke riiklikele veebisaitidele, kus on andmed põllumajandustoetuste ja piirkondliku abi saajate kohta.


Side Bar