Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Bruxelles, den 9. november 2010

EU's regnskaber godkendt – revisorerne finder færre fejl ved betalinger

For tredje år i træk har EU's årsregnskab opnået de eksterne revisorers godkendelse. Hvad angår betalinger, er den samlede vurdering synligt forbedret, og antallet af konstaterede fejl i støtten til EU's regioner er dalet betydeligt.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, siger: "I det nuværende økonomiske klima skal borgerne i endnu højere grad kunne have tillid til, at EU's midler forvaltes effektivt og bruges formålstjenligt. Det har højeste prioritet for Kommissionen. Vi har derfor grund til at glæde os over, at Revisionsretten i dag har anerkendt forbedringerne i EU's økonomiske forvaltning. Men der kan altid gøres mere, og Kommissionen vil fortsætte sine intense bestræbelser på at sikre, at EU's midler behandles regnskabsmæssigt korrekt og anvendes på rette vis.

Fejlprocenten daler

Revisionsrettens konklusion er opmuntrende. Regnskaberne fandtes at give et retvisende billede, hvilket betyder, at de blev godkendt. Hvad angår udbetalinger, er det for første gang lykkedes Kommissionen at nedbringe den samlede fejlprocent i anvendelsen af EU-midler til under 5 %. Det betyder, at mindst 95 % af alle udbetalinger, der blev foretaget i 2009, var fejlfrie.

Hvad angår udgifterne til samhørighed (dvs. udbetalinger til regioner i EU og til beskæftigelsesfremme), glæder Kommissionen sig over Revisionsrettens anerkendelse af, at der er gjort synlige fremskridt inden for dette område, og den vil øge indsatsen for at bygge videre på disse forbedringer.

Inden for landbrug har situationen de seneste år været stabil med en fejlprocent på omkring 2 %, som er tærskelværdien for at opnå en positiv erklæring. Det er et meget godt resultat i betragtning af kompleksiteten og omfanget af landbrugsstøtten, der udbetales direkte til millioner af landbrugere i hele EU.

EU's budget beskyttes bedre

Størrelsen af de beløb, der inddrives fra projekter, hvor der blev konstateret fejl, eller fra ansvarlige nationale myndigheder, fortsætter med at stige – et tegn på Kommissionens beslutsomhed med hensyn til at beskytte EU's budget i en tid med økonomiske stramninger. Størrelsen af inddrevne midler og finansielle korrektioner, som er bekræftet, eller som der er truffet beslutning om, steg til 3,3 mia. EUR 2009 sammenlignet med 2,9 mia. EUR i 2008. Kommissionen vil fortsætte med at opfordre medlemsstaterne til at forbedre deres indberetning om nationalt inddrevne midler.

Forebyggende foranstaltninger

Hvad angår forebyggelse, øger Kommissionen på baggrund af revisorernes anbefaling bestræbelserne på at forenkle sine finansielle bestemmelser så meget som muligt. Et nyt forslag om at indføre enklere procedurer for EU-tilskud og kontrakter er blevet fremsat i år og behandles nu i Europa-Parlamentet.

Åbenhed omkring udbetalinger er en anden måde at forbedre procedurerne for udbetaling af EU-midler. På Kommissionens egen database på webadressen http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm findes nu detaljerede oplysninger om mere end 114 000 tilskud og kontrakter, som tildeles direkte af Kommissionen, og links til nationale websteder med oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte og regionale støtteforanstaltninger.


Side Bar