Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Bruxelles, 8 noiembrie 2010

UE adoptă norme mai stricte cu privire la emisiile industriale

Noua legislație UE adoptată astăzi va reduce emisiile industriale generate de instalațiile de ardere de dimensiuni mari din întreaga UE, aducând o serie de beneficii pentru mediu și pentru sănătatea cetățenilor europeni, precum reducerea numărului anual de decese premature cu aproximativ 13 000. Această legislație mai strictă cu privire la emisiile industriale a fost propusă de Comisia Europeană în decembrie 2007. Noile norme vor duce, de asemenea, la obținerea unor economii substanțiale prin reducerea sarcinii administrative și vor oferi condiții de concurență mai echitabile pentru industrie.

Comisarul UE pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat: „Votul Consiliului în favoarea adoptării noii directive privind emisiile industriale reprezintă o piatră de hotar în domeniul controlului poluării industriale din Uniunea Europeană. Noua directivă va asigura nivelul de protecție împotriva poluării industriale meritat de cetățenii UE, va duce la consolidarea substanțială a cadrului legislativ actual, reducând și mai mult poluarea atmosferică și alte tipuri de poluare a mediului, și va deveni un factor motor important pentru ecoinovare.”

Consolidarea aplicării celor mai bune tehnici disponibile

Directiva privind emisiile industriale actualizează și reunește șapte acte legislative existente.

Noua directivă se axează pe consolidarea aplicării celor mai bune tehnici disponibile (BAT), utilizând concluziile privind BAT ca punct de referință al procesului de autorizare. Propunerea revizuiește limitele minime de emisii care se aplică instalațiilor de ardere de dimensiuni mari din întreaga UE, pentru a le alinia la cele mai bune tehnici disponibile.

Aceste cerințe ar trebui să asigure aplicarea mai uniformă a BAT de către operatorii instalațiilor industriale și, prin urmare, obținerea unor condiții de concurență mai echitabile pentru industrie.

În opinia Comisiei, concluziile privind BAT sunt esențiale pentru a realiza implementarea BAT în mod clar, transparent și executoriu în toate statele membre.

Stimularea ecoinovării și reducerea sarcinii inutile impuse operatorilor

Rolul consolidat al BAT va da industriei semnale clare că trebuie făcute eforturi în vederea atingerii performanței de mediu superioare descrise în concluziile privind BAT cu cele mai scăzute costuri. Mai mult, directiva solicită statelor membre să promoveze în mod activ tehnicile emergente, alimentând astfel un „cerc virtuos” de îmbunătățire continuă a performanței de mediu a industriei UE.

Recunoscând faptul că sarcinile administrative inutile dăunează industriei europene și competitivității acesteia pe piața mondială, directiva reduce aceste sarcini cu 32 de miliarde EUR pe an la nivelul UE. De asemenea, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a încerca să rezolve problema sarcinilor administrative inutile cu care se confruntă acestea la nivel național în implementarea directivei în anii care vin.

Reducerea emisiilor generate de instalațiile de ardere de mari dimensiuni

În ciuda reducerilor semnificative de emisii realizate în ultimii douăzeci de ani, instalațiile de ardere din sectorul energetic care folosesc combustibili fosili reprezintă încă o sursă majoră de emisii care poluează atmosfera. Directiva stabilește limite de emisii mai stricte pentru cele mai mari instalații din întreaga UE, pentru a se asigura că acestea aplică BAT. Beneficiile rezultate în urma reducerii emisiilor se înscriu între 7 și 28 miliarde EUR pe an, incluzând reducerea cu 13 000/an a numărului deceselor premature. Aceasta reprezintă economiile din punctul de vedere al reducerii impactului poluanților generați de instalațiile de ardere de dimensiuni mari asupra sănătății cetățenilor UE, odată ce operatorii au luat în calcul costurile de implementare, precum cele de instalare a echipamentelor de reducere a emisiilor.

Directiva se asigură că aceste instalații își vor reduce în mod substanțial emisiile dăunătoare, oferind în același timp suficientă flexibilitate pentru a garanta siguranța pe termen scurt și lung a aprovizionării cu energie în UE.

Îmbunătățirea instrumentelor de verificare și asigurare a conformității

Noua directivă include o serie de mecanisme îmbunătățite care permit statelor membre să verifice și să asigure conformitatea cu noua legislație. Dispozițiile referitoare la monitorizarea și raportarea emisiilor și la inspecțiile de mediu au fost mult ameliorate. De asemenea, s-au adus îmbunătățiri și în ceea ce privește accesul publicului la informații. Existența unor cerințe de implementare mai clare pentru statele membre va ușura sarcina Comisiei de a asigura aplicarea integrală a directivei.

Următoarele etape

Această directivă va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se preconizează ca va avea loc înainte de sfârșitul anului 2010. Statele membre vor avea apoi la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul intern și a începe implementarea noii legislații. Pentru detalii suplimentare a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar