Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Brüsszel, 2010. november 8.

Az EU szigorítja az ipari szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó szabályokat

A ma elfogadott új uniós szabályozás az EU egész területén csökkenteni fogja a nagy égetőművek ipari szennyezőanyag-kibocsátását, és ezáltal számos környezetvédelmi és egészségügyi előnyt fog biztosítani Európa polgárainak, így például várhatóan évi 13 000-rel fogja csökkenteni a korai elhalálozások számát. Az ipari szennyezőanyag-kibocsátás szigorítására irányuló jogszabályt a Bizottság 2007 decemberében terjesztette elő. Az új szabályok az adminisztratív teher csökkentése révén jelentős megtakarításokat fognak eredményezni, és kiegyensúlyozottabb mozgásteret fognak biztosítani az ipari szereplőknek.

Janez Potočnik, az EU környezetvédelmi biztosa így nyilatkozott: Az, hogy a Tanács megszavazta az ipari szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó új irányelvet, mérföldkövet jelent az ipari környezetszennyezés csökkentésének történetében az Európai Unióban. Ez segíteni fog abban, hogy az uniós polgárok méltó védelemben részesülhessenek az ipari környezetszennyezéssel szemben. Az irányelv a légszennyezés és az egyéb környezetszennyezés további csökkentése révén alapjaiban fogja megerősíteni a jelenlegi jogszabályi környezetet, és az ökoinnováció fontos motorja lesz.

Elterjedtebbé válik az elérhető legjobb technika alkalmazása

Az ipari szennyezőanyag-kibocsátásról szóló irányelv hét már meglévő jogi aktust aktualizál és olvaszt egybe.

Az új irányelv legfontosabb eleme az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásának általánosabbá tétele azáltal, hogy az engedélyezési folyamat során a BAT-következtetések válnak irányadóvá. A javaslat módosítja a nagy égetőművekre vonatkozó, az Európai Unió egész területén alkalmazandó minimális szennyezőanyag-kibocsátási határértékeket, hogy azok összhangba kerüljenek a BAT-tal.

Az előírások elvileg biztosítani fogják, hogy az ipari létesítmények üzemeltetői a BAT-ot egységesebben alkalmazzák, és ennek köszönhetően az ipari szereplők számára egyenlőbb feltételek alakuljanak ki.

A Bizottság szerint a BAT-következtetések alapvető szerepet játszanak abban, hogy a BAT alkalmazása minden tagállamban egyértelmű, érvényesíthető és átlátható legyen.

Az ökoinnováció serkentése és az üzemeltetőkre háruló felesleges teher csökkentése

A BAT szerepének megerősítése egyértelműen jelzi az ipari szereplők felé, hogy törekedniük kell a BAT-következtetésekben meghatározott magas szintű környezetvédelmi teljesítménynek minél kevésbé költséges megvalósítására. Az irányelv emellett azt is előírja a tagállamoknak, hogy aktívan terjesszék az újonnan megjelenő technikákat, és ezáltal táplálják az uniós ipar folyamatos környezetvédelmi teljesítményfejlesztésének termékeny körforgását.

Tekintve, hogy a felesleges adminisztratív teher károsan befolyásolja az európai ipart és annak versenyképességét a világpiacon, az irányelv uniós szinten évi 32 millió euróval csökkenti a felesleges adminisztratív feladatokat. A Bizottság az elkövetkező években továbbra is együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy az irányelv alkalmazása során tagállami szinten is a szükségtelen adminisztratív teher csökkentésére törekedjenek.

A legnagyobb égetőművek szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése

Noha az utóbbi két évtizedben a szennyezőanyag-kibocsátások jelentősen csökkentek, az energiaiparban alkalmazott, fosszilis üzemanyaggal működő égetőművek továbbra is nagy mennyiségben bocsátanak ki légszennyező anyagokat. Az irányelv a BAT betartatása érdekében az Unió egész területén szigorítja a legnagyobb üzemekre vonatkozó szennyezőanyag-kibocsátási határértékeket. A kibocsátások korlátozásából származó haszon évente 7–28 milliárd eurónak felel meg, ideértve a korai halálozások éves számának 13 000-rel való csökkenését is. A haszon abból adódik, hogy az irányelv végrehajtásából – például a kibocsátáscsökkentő berendezések felszereléséből – származó üzemeltetői költségeket is figyelembe véve megtakarítást jelent, ha csökken a nagy égetőüzemek által kibocsátott szennyezőanyagok egészségügyi hatása az uniós polgárokra.

Az irányelv gondoskodik róla, hogy az üzemek jelentősen csökkentsék káros szennyezőanyag-kibocsátásukat, ugyanakkor megfelelően rugalmasan biztosítja az uniós energiaellátás rövid és hosszú távú biztonságát.

Javulnak a szabályok betartatására és annak ellenőrzésére irányuló eszközök

Az új irányelv több, az eddiginél korszerűbb mechanizmust is kínál a tagállamoknak az új jogszabály betartatása és a betartás ellenőrzése érdekében. A kibocsátások figyelemmel követésére és az arról való beszámolásra, illetve a környezetvédelmi ellenőrzésekre vonatkozó előírások jelentősen javultak. Javult továbbá az adatok nyilvános hozzáférhetősége is. A tagállamokkal szemben támasztott, végrehajtással kapcsolatos követelmények egyértelműbbé váltak, és ezáltal a Bizottságnak egyszerűbb lesz biztosítania az irányelv maradéktalan alkalmazását.

A következő lépések

Ez az irányelv a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. A kihirdetésre a tervek szerint még 2010 vége előtt sor kerül. A tagállamoknak két év áll rendelkezésükre az irányelvnek a nemzeti szabályozásba való átültetésére és az új jogszabály alkalmazásának megkezdésére. További részletek az alábbi oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar