Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Bruxelles, 9 noiembrie 2010

Schimbări climatice: Comisia lansează un program major de investiții dedicat tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de dioxid de carbon

Comisia Europeană lansează astăzi prima cerere de propuneri pentru cel mai mare program de investiții din lume vizând proiecte demonstrative în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și al energiei produse din surse regenerabile. Inițiativa, cunoscută sub denumirea de NER300, va oferi sprijin financiar substanțial pentru cel puțin opt proiecte privind tehnologiile de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC), precum și pentru cel puțin 34 de proiecte privind tehnologiile inovatoare din domeniul energiei produse din surse regenerabile. Această inițiativă vizează impulsionarea dezvoltării economice cu emisii reduse de dioxid de carbon în Europa, creând astfel noi locuri de muncă ecologice și contribuind la atingerea obiectivelor ambițioase ale UE în materie de schimbări climatice. Banca Europeană de Investiții (BEI) colaborează în prezent cu Comisia în vederea implementării programului. Societățile care doresc să prezinte propuneri au la dispoziție 3 luni pentru a depune ofertele la nivel național.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „NER300 ilustrează în mod elocvent faptul că, prin eforturi conjugate, țările UE 27 pot realiza mai multe decât prin acțiuni individuale. Grație veniturilor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de CO2 aproximativ 4,5 miliarde EUR vor fi disponibili pentru dezvoltarea de tehnologii inovatoare în domeniul energiei produse din surse regenerabile și al CSC. Dacă la această sumă se adaugă contribuțiile sponsorilor de proiecte și cele ale statelor membre, valoarea fondurilor disponibile se va ridica la 9 miliarde EUR. Acest fapt poate constitui impulsul de care UE are nevoie pentru a se menține pe primul loc în domeniul tehnologiilor ecologice. Bazându-se pe expertiza și pe competențele de care dispune, Europa are ambiția de a deveni liderul mondial în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru combaterea schimbărilor climatice. Inițiativa NER300 va acționa ca un catalizator pentru demonstrarea la scară comercială a unor noi tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Acestea, împreună cu alte tehnologii ecologice, vor constitui în viitor o sursă tot mai importantă de creștere economică și de locuri de muncă, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor climatice ambițioase pe care le-am stabilit pentru 2020 și pentru anii următori.”

Președintele BEI, Philippe Maystadt, a adăugat: „BEI se angajează pe deplin să ajute statele membre ale Uniunii Europene să-și îndeplinească obiectivele climatice și energetice pentru 2020. Prin urmare, ne oferim să sprijinim implementarea inițiativei NER300 punând la dispoziție ajutorul financiar și expertiza tehnică necesare în acest sens.”

Prima cerere de propuneri lansată astăzi marchează începutul implementării inițiativei NER300. Această denumire decurge din faptul că inițiativa va fi finanțată din vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru instalațiile nou-intrate (NER) din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). La prețurile de piață actuale ale certificatelor de emisii, inițiativa valorează aproximativ 4,5 miliarde de euro, fiind cel mai mare program de acest gen din lume.

Finanțarea este destinată proiectelor demonstrative în materie de captare și de stocare a dioxidului de carbon, precum și celor vizând dezvoltarea de tehnologii inovatoare bazate pe energia produsă din surse regenerabile. Se va acorda finanțare pentru minimum un proiect și maximum trei proiecte per stat membru. În anexă figurează o listă detaliată a tipurilor de tehnologii care urmează să fie finanțate.

Programul va favoriza realizarea unor investiții de peste 9 miliarde de euro, având în vedere faptul că inițiativa NER300 va finanța până la 50 % din costurile de construire și funcționare aferente proiectelor CSC și celor din domeniul energiei produse din surse regenerabile. Restul fondurilor vor fi furnizate de sponsorii proiectelor și de statele membre. Finanțarea NER300 poate fi combinată cu finanțări din cadrul altor instrumente ale UE, precum Fondurile structurale, Fondul de coeziune și Programul energetic european pentru redresare (PEER).

În temeiul deciziei privind NER3001, BEI este responsabilă cu vânzarea celor 300 de milioane de certificate de emisii, cu gestionarea încasărilor și cu efectuarea plăților. Deși detaliile operațiunii, inclusiv data la care vor începe vânzările, nu au fost încă stabilite, se așteaptă ca toate certificatele de emisii NER300 să fie vândute înainte de începutul celei de-a treia perioade de comercializare a EU ETS în ianuarie 2013.

De asemenea, înainte de a prezenta Comisiei recomandări privind ierarhizarea proiectelor de propuneri, BEI va efectua o analiză financiară și tehnică amănunțită a propunerilor de proiecte. După consultarea statelor membre, Comisia va stabili, printr-o decizie finală, lista proiectelor pe care urmează să le cofinanțeze.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind NER300: a se vedea MEMO/10/549

Site-ul NER300: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

A se vedea, de asemenea anexa la prezentul comunicat de presă.

Anexă

Categorii de proiecte demonstrative CSC

Se va acorda finanțare pentru opt proiecte CSC, după cum urmează:

 • minimum unul și maximum trei proiecte din următoarele categorii: precombustie, postcombustie, oxicombustibili și aplicații industriale.

 • minimum trei proiecte privind utilizarea acviferelor saline pentru stocarea de CO2 și minimum trei proiecte privind utilizarea depozitelor de hidrocarburi epuizate.

 • centralele electrice care iau parte la proiectele CSC trebuie să aibă o capacitate de generare de minimum 250 MW și să fie proiectate astfel încât să capteze minimum 85 % din propriile emisii de CO2.

Categorii de proiecte inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile

Cele 34 de proiecte din domeniul energiei produse din surse regenerabile care urmează să beneficieze de finanțare sunt repartizate pe categorii, astfel:

 • bioenergie: 9 proiecte;

 • energie solară concentrată: 5 proiecte;

 • energie fotovoltaică solară: 3 proiecte;

 • energie eoliană: 6 proiecte;

 • energie geotermală: 4 proiecte;

 • energie oceanică (energia valurilor și a mareelor, conversia energiei termice a oceanelor): 3 proiecte;

 • energie hidroelectrică: 1 proiect;

 • gestionarea descentralizată a surselor de energie regenerabilă (rețele inteligente): 3 proiecte.

Procedura de depunere a candidaturii pentru finanțare

Prima cerere de propuneri cuprinde informații detaliate privind procedura de depunere a candidaturii. Comisia va găzdui un seminar destinat sponsorilor potențiali ai proiectelor la o dată care va fi confirmată în curând.

Fiecare propunere de proiect (sponsorizat fie de un singur operator, fie de un consorțiu) trebuie depusă în statul membru în care urmează să se desfășoare proiectul. În termen de trei luni de la lansarea cererii de propuneri, statele membre vor efectua o primă evaluare a eligibilității. Statele membre trebuie să efectueze o preselecție și să transmită BEI candidaturile eligibile în termen de șase luni de la lansarea cererii de propuneri.

1 :

C(2010)7499.


Side Bar