Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1476

Brüsszel, 2010. november 9.

Éghajlatváltozás: a Bizottság nagyszabású beruházási programot indít innovatív, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésére

Az Európai Bizottság a mai napon először pályázati felhívást tesz közzé a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és megújuló energiaforrásokra irányuló demonstrációs projektek beruházási programja keretében, amely ezen a területen a világon a legjelentősebb. A NER300 elnevezésű kezdeményezés a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiák területén legalább nyolc projektnek, a megújuló energiaforrásokat hasznosító innovatív technológiák területén pedig legalább 34 projektnek biztosít jelentős pénzügyi támogatást. A cél az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság előmozdítása Európában, új „zöld” munkahelyek teremtése, valamint az, hogy hozzájáruljunk az EU éghajlatváltozással kapcsolatos nagyra törő céljainak eléréséhez. Az Európai Befektetési Bank (EBB) együttműködik a Bizottsággal a program megvalósításában. A pályázat benyújtását fontolgató vállalatoknak 3 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy pályázatukat országukban benyújtsák.

Connie Hedegaard, az éghajlatpolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A NER300 kezdeményezés jól példázza, hogy az EU 27 tagállama együtt többre képes, mint külön-külön. A szén-dioxid kibocsátási egységek eladásából befolyó bevételek révén közel 4,5 milliárd euróra fogunk szert tenni, amit innovatív megújulóenergia-technológiákra, illetve szén-dioxid-kivonásra és megkötésre fogunk fordítani. A projektberuházók és a tagállamok hozzájárulásaival együtt ez az összeg el fogja érni a 9 milliárd eurót. Ez megfelelő ösztönzést jelenthet az EU számára ahhoz, hogy az éghajlatbarát technológiák terültetén megőrizze vezető szerepét. Európában megvan a szakértelem, a képesség és az ambíció ahhoz, hogy vezető szerepet játsszon az éghajlatváltozás miatt szükséges technológiák kifejlesztésében. A NER300 kezdeményezés serkenteni fogja a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák kereskedelmi nagyságrendű bevezetését. Ezek és más zöld technológiák egyre fontosabb szerepet játszanak a jövőbeli gazdasági növekedés és munkahelyteremtés tekintetében, és elősegítik azt is, hogy elérjük a 2020-ra vagy még későbbre kitűzött éghajlat-változási céljainkat.

Philippe Maystadt, az EBB elnöke hozzátette: „Az EBB mindent elkövet annak érdekében, hogy az Európai Unió tagállamai megvalósíthassák 2020-re kitűzött éghajlatváltozási és energiapolitikai céljaikat. Ezért pénzügyi és technikai szakértelmünk felajánlásával támogatjuk a NER300 kezdeményezés megvalósulását.”

A ma meghirdetett első pályázati felhívás a NER300 kezdeményezés megvalósulásának első lépése. A kezdeményezés onnan kapta a nevét, hogy finanszírozását az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerén belül az új kibocsátók számára elkülönített tartalék (New Entrants Reserve, NER) terhére értékesítendő 300 millió kibocsátási egység biztosítja. A kibocsátási egységek jelenlegi árfolyamával számolva a kezdeményezés értéke hozzávetőleg 4,5 milliárd euró, így a világon ez a legjelentősebb ilyen program.

A finanszírozás a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiákkal, valamint a megújuló energiaforrásokat hasznosító innovatív technológiákkal összefüggő demonstrációs projektekre összpontosul. Tagállamonként legalább egy, de legfeljebb három projekt részesül finanszírozásban. A finanszírozott technológiákra vonatkozóan a melléklet tartalmaz részleteket.

A program révén összesen több mint 9 milliárd eurós beruházás fog megvalósulni, mivel a NER300 a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiák és a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák építési és működési költségeinek legfeljebb 50%-ára nyújt támogatást. A finanszírozás fennmaradó részét a projektszponzorok és a tagállamok biztosítják. A NER300 összekapcsolható más uniós eszközökből – köztük a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból vagy az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programból (EEGP) – származó finanszírozással.

A NER300-ról szóló határozat1 alapján az EBB feladata a 300 millió kibocsátási egység értékesítése, valamint a befolyó összegek kezelése és elosztása. Noha a részletek, például az eladások kezdő időpontja, egyelőre nincsenek rögzítve, a NER300 kibocsátási egységei várhatóan már azelőtt eladásra kerülnek, hogy 2013 januárjában megkezdődne az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének harmadik kereskedési időszaka.

Az EBB ezenkívül a projektjavaslatok pénzügyi és technológiai meglapozottságát is alaposan megvizsgálja azelőtt, hogy ajánlásait a sorrendbe állított projektpályázatok formájában a Bizottság elé terjesztené. A projektek társfinanszírozásáról szóló végleges határozatát a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultáció után hozza meg.

További információ:

A NER300-al kapcsolatos kérdésekről és válaszokról lásd: MEMO/10/549

A NER300 honlapja: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Lásd még e sajtónyilatkozat mellékletét.

Melléklet

A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CLT) technológiákkal kapcsolatos demonstrációs projektek kategóriái

Nyolc CLT-projekt részesül finanszírozásban:

 • legalább egy, de legfeljebb három projekt a következő kategóriákban: égetés előtti leválasztás, égetés utáni leválasztás, oxyfuel-eljárás és ipari alkalmazások,

 • legalább három olyan projekt, amely a szén-dioxid tárolását sós vizet tartó víztartó rétegekben tervezi megvalósítani, illetve legalább három projekt, amely ugyanerre a célra kimerült szénhidrogén-telep használatát irányozza elő.

 • A CLT-projektekben részt vevő erőművek áramtermelő kapacitásának el kell érnie a 250 MW-ot, és azokat úgy kell kialakítani, hogy a saját szén-dioxid kibocsátásuknak legalább 85%-át leválasszák.

Az innovatív megújulóenergia-technológiákkal összefüggő projektek kategóriái

A megújuló energia hasznosítása területén 34 projekt részesül finanszírozásban:

 • bioenergia: 9;

 • koncentrált napenergia: 5;

 • napsugárzást hasznosító fotoelektromos erőmű: 3;

 • szélenergia: 6;

 • geotermikus energia: 4;

 • tengeri energia (hullám- vagy árapály-energia, az óceánban tárolt hőenergiát átalakító rendszerek): 3;

 • vízenergia: 1;

 • megosztott megújulóenergia-gazdálkodás (intelligens villamosenergia-hálózatok): 3.

A finanszírozásra vonatkozó pályázati eljárás

Az első pályázati felhívás részletes tájékoztatást nyújt a pályázati eljárásról. A Bizottság szemináriumot fog szervezni a potenciális projektszponzoroknak, amelynek időpontját hamarosan véglegesíti.

A projektjavaslatokat – amelyeket vagy egy piaci szereplőnek, vagy konzorciumnak kell kezdeményeznie – a projekt végrehajtásának helye szerinti tagállamhoz kell benyújtani. A tagállamok a pályázati felhívástól számított három hónapon belül előzetesen értékelik a benyújtott projektek támogathatóságát. A tagállamoknak a támogatható kérelmeket az előválogatás után, a pályázati felhívástól számított hat hónapon belül be kell nyújtaniuk az EBB-nek.

1 :

C(2010)7499.


Side Bar