Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/10/1475

Брюксел, 26 ноември 2010 г.

Правителството на Хаити се обърна към Центъра за наблюдение и информация на Европейската комисия за справяне с последиците от урагана „Томас“

Правителството на Хаити поиска помощ от ЕС, за да се справи с последиците от урагана „Томас“, който в момента минава през Карибския басейн. Молбата за помощ бе получена на 5 ноември следобед. Като подготвителна мярка властите в Хаити са помолили за палатки, непромокаеми покривала, мрежи против комари, комплекти с хигиенни принадлежности, комплекти за пречистване на вода и други дребни приспособления.

Центърът за наблюдение и информация на Европейската комисия е предал искането на всички 31 държави, които участват в механизма за гражданска защита на ЕС. Центърът за наблюдение и информация ще събира предложенията за помощ и ще координира изпращането ѝ съобразно нуждите.

За да помогне на населението на Хаити да премине през това ново изпитание, ЕС има готовност да съдейства за изпращането на помощ в натура, която държавите-членки евентуално ще предоставят след бързата оценка на нуждите.

Междувременно Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (DG ECHO) на Европейската комисия има готовност да се отзове на нуждите от хуманитарна помощ, като подпомогне финансово партньорите на Комисията на място.

Контекст:

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството за реакция при бедствия. В него участват 31 държави (27-те държави-членки на ЕС плюс Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Чрез този механизъм те обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на бедстващи страни в целия свят. Когато бъде задействан, механизмът осигурява координирането на операции за предоставяне на помощ в Европейския съюз и извън неговите граници. Европейската комисия координира тези действия посредством Центъра за наблюдение и информация. От създаването си през 2001 г. механизмът е бил задействан при бедствия като земетресенията в Хаити и Чили по-рано тази година, замърсяването с нефт в Мексиканския залив и наводненията в Полша, Унгария, Румъния и Пакистан.

Европейската комисия предоставя хуманитарната си помощ чрез Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Генералната дирекция предоставя помощ при извънредни ситуации за жертвите на природни бедствия и военни конфликти извън Европейския съюз. Със съдействието на нейните партньори предоставяната от ГД ECHO помощ трябва да достигне директно до бедстващите, независимо от тяхната раса, религия или политически убеждения.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar