Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bruselj, 5. novembra 2010

Evropska komisija sprejela šesto poročilo o vizumski vzajemnosti v odnosih s tretjimi državami

Komisija je sprejela šesto poročilo o ohranitvi vizumske obveznosti v nekaterih tretjih državah kljub načelu vzajemnosti. Poročilo navaja, da je pri doseganju popolne vzajemnosti opazen napredek in da ostaja le zelo malo primerov „nevzajemnosti“.

„To novo poročilo razkriva, da je bil za vse naše državljane dosežen nadaljnji napredek pri zagotavljanju potovanj brez vizumov v tretje države s pozitivnega seznama,“ je dejala Cecilia Malmström, komisarka za notranje zadeve. Dodala je: „V kratkem bosta podpisana dva sporazuma za odpravo vizumske obveznosti z Brazilijo. Sprejetih je bilo tudi nekaj ukrepov za ponovno uvedbo potovanj brez vizumov za češke državljane, ki želijo obiskati Kanado. V maloštevilnih primerih nevzajemnosti pa je treba nadaljevati dialog, da bi se z zadevnimi tretjimi državami (Kanado in ZDA) čim prej dosegla popolna vzajemnost.“

Šesto poročilo vsebuje pregled ukrepov, ki so bili sprejeti za dosego vzajemnosti od zadnjega poročila oktobra 2009. Glavni elementi so naslednji:

  • Evropska unija bo z Brazilijo v kratkem podpisala dva sporazuma za odpravo vizumske obveznosti: enega za imetnike navadnih potnih listov in drugega za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov, s čimer bo zagotovljena vizumska vzajemnost. Ob ratifikaciji bo doseženo precejšnje izboljšanje za vse državljane Unije, še zlasti za državljane Cipra, Estonije, Latvije in Malte, ki morajo za vstop v Brazilijo še vedno zaprositi za vizum.

  • Brunej izvzetje iz vizumske obveznosti omogoča vsem državljanom EU, vendar je veljavno le 30 dni, a se lahko obnovi dvakrat po 30 dni. Čeprav državljani EU trenutno doslej niso imeli težav, je Komisija brunejske organe prosila, naj državljanom Unije odobrijo 90-dnevno bivanje brez vizuma.

  • Kanada je od ponovne uvedbe vizumske obveznosti za češke državljane julija 2009 sprejela vrsto ukrepov, da bi lahko ta država spet odpravila vizumsko obveznost pred začetkom izvajanja nove kanadske azilne zakonodaje. Komisija po sestanku delovne skupine strokovnjakov Kanade in Češke republike 20. septembra v Pragi meni, da so bili sprejeti nekateri manjši ukrepi. Skrbno pa bo spremljala izvajanje k rezultatom usmerjene vrste ukrepov v začetku leta 2011.

  • Drugi primeri nevzajemnosti se nanašajo na Združene države Amerike (vizumska obveznost še naprej velja za državljane Bolgarije, Cipra, Romunije in Poljske) ter Kanado (vizumska obveznost velja za državljane Bolgarije in Romunije). ZDA in Kanada v teh primerih menita, da zadevne države članice še ne izpolnjujejo vseh meril za izvzetje iz vizumske obveznosti, ki jih določa njuna zakonodaja (npr. da ne izdajajo biometričnih potnih listov ali ne izpolnjujejo pragov, določenih za zavrnitve vlog za izdajo vizumov, in/ali prekoračujejo stopnje bivanja po izteku vizumov). Komisija bo nadaljevala pogovore z obema državama, da bi čim prej dosegla popolno vzajemnost. Komisija tudi poziva Evropski parlament, Svet in države članice, naj premislijo, kaj bi lahko še storili, da bi rešili te primere nevzajemnosti.

Ozadje

    Vsem državljanom iz tretjih držav ni treba imeti vizumov za potovanje v schengensko območje. Unija ima skupen seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum („negativni seznam“) in seznam držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti („pozitivni seznam“) (glej Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001).

    Zato je logično, da si Evropska unija v duhu solidarnosti prizadeva, da bi tretje države s pozitivnega seznama odobrile odpravo vizumske obveznosti za vse državljane EU in obravnavale vse države članice enako. Zato je bil vzpostavljen mehanizem vizumske vzajemnosti (z Uredbo Sveta (ES) št. 851/2005).

    Če država s „pozitivnega seznama“ uvede vizumsko obveznost za eno ali več držav članic Unije, mora zadevna država članica obvestiti Komisijo, ki ukrepa pri organih tretje države, da se ponovno vzpostavi potovanje brez vizumov, ter o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija lahko Svetu tudi predlaga povračilne ukrepe zoper zadevno tretjo državo.

Komisija je že izdala več splošnih poročil o izvajanju mehanizma vizumske vzajemnosti in eno ad hoc poročilo o ponovni uvedbi vizumske obveznosti za češke državljane v Kanadi. To ad-hoc poročilo in prejšnja splošna poročila so bila sprejeta 19. oktobra 2009.

Dodatne informacije

Spletna stran komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran GD za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.


Side Bar