Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1473

Bruxelles, 5 noiembrie 2010

Comisia Europeană adoptă cel de al șaselea raport privind reciprocitatea vizelor cu țările terțe

Comisia Europeană a adoptat cel de al șaselea raport privind menținerea de către anumite țări terțe a obligativității vizelor, încălcând astfel principiul reciprocității. Raportul arată că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește obținerea reciprocității totale, rămânând doar un număr limitat de cazuri de „nereciprocitate”.

Noul raport arată că s-au obținut progrese în ceea ce privește asigurarea dreptului tuturor cetățenilor noștri de a efectua călătorii fără viză către țările terțe aflate pe lista noastră pozitivă”, a spus Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. Comisarul a adăugat: „Foarte curând, vor fi semnate cu Brazilia două acorduri de exceptare de la obligativitatea vizelor. S-au făcut unele progrese în ceea ce privește reinstituirea dreptului de a călători fără viză pentru cetățenii cehi care doresc să viziteze Canada. În ceea ce privește cele câteva cazuri de nereciprocitate rămase, trebuie continuat dialogul, pentru a obține cât mai curând posibil reciprocitatea totală cu țările terțe în cauză (Canada și SUA).”

Cel de al șaselea raport face bilanțul măsurilor întreprinse de la ultimul raport, adoptat în octombrie 2009, în vederea obținerii reciprocității. Principalele elemente pot fi sintetizate după cum urmează:

  • Uniunea Europeană va semna foarte curând cu Brazilia două acorduri de exceptare de la obligativitatea vizei, care vor asigura reciprocitatea vizelor: un acord privind titularii de pașapoarte simple și un acord privind titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale. Odată cu ratificarea acestor acorduri, se vor obține îmbunătățiri considerabile pentru cetățenii UE, în special pentru cetățenii Ciprului, Estoniei, Letoniei și Maltei, care au în continuare nevoie de viză pentru a intra în Brazilia.

  • Statul Brunei Darussalam îi exceptează pe toții cetățenii UE de la obligativitatea vizelor, dar această exceptare este valabilă doar 30 de zile, perioadă care poate fi reînnoită de două ori pentru 30 de zile. Chiar dacă până acum situația actuală nu a creat probleme cetățenilor UE, Comisia a cerut autorităților din Brunei Darussalam să le acorde cetățenilor UE o exceptare de la obligativitatea vizelor valabilă 90 de zile.

  • De la reintroducerea de către Canada, în iulie 2009, a obligativității vizelor pentru cetățenii cehi, au fost stabilite măsurile care trebuie întreprinse pentru a-i permite Canadei să elimine din nou obligativitatea vizelor înainte de a fi pusă în aplicare noua legislație canadiană în materie de azil. În urma reuniunii Grupului de lucru la nivel de experți Canada- Republica Cehă, organizată la 20 septembrie, la Praga, Comisia consideră că s-au făcut unele progrese limitate ca amploare. Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare orientată spre rezultate a măsurilor care trebuie întreprinse, prevăzută să aibă loc la începutul anului 2011.

  • Celelalte cazuri de nereciprocitate se referă la Statele Unite ale Americii (obligativitatea vizelor este menținută pentru cetățenii Bulgariei, Ciprului, României și Poloniei) și la Canada (obligativitatea vizelor este în vigoare pentru Bulgaria și România). În aceste cazuri, SUA și Canada consideră că statele membre în cauză nu îndeplinesc încă toate criteriile pentru a fi exceptate de la obligativitatea vizelor prevăzute în legislația lor (de exemplu, faptul că nu emit pașapoarte biometrice sau nu respectă pragurile stabilite privind numărul cazurilor de refuz al eliberării vizelor și/sau pragurile privind procentul de cazuri de depășire a perioadei autorizate de ședere). Comisia va continua discuțiile cu cele două țări pentru a obține cât mai curând posibil o reciprocitate totală în ceea ce privește vizele. De asemenea, Comisia invită Parlamentul European, Consiliul și statele membre să reflecteze cu privire la noi modalități de abordare a acestor cazuri de nereciprocitate.

Context

    Nu toți cetățenii țărilor terțe sunt obligați să dețină viză pentru a călători în zona Schengen. UE a întocmit o listă comună de țări ai căror cetățeni trebuie să dețină viză (denumită „lista negativă”) și o listă de țări ai căror cetățeni sunt exonerați de această obligație („lista pozitivă”) (a se vedea Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului).

    Este logic, prin urmare, ca, din spirit de solidaritate, UE să întreprindă la rândul său măsurile necesare pentru ca țările terțe de pe lista pozitivă să excepteze de la obligativitatea vizelor toți cetățenii UE și să trateze toate statele membre în același fel. Din acest motiv, a fost instituit un mecanism de reciprocitate a vizelor (prin Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului).

    În cazul în care o țară de pe „lista pozitivă” introduce obligativitatea vizelor pentru unul sau mai multe state membre ale UE, statul (statele) membru (membre) în cauză trebuie să notifice Comisia, care întreprinde pe lângă autoritățile țării terțe respective măsurile necesare pentru a reinstitui regimul de călătorii fără viză și elaborează un raport adresat Parlamentului European și Consiliului. De asemenea, Comisia îi poate propune Consiliului adoptarea de măsuri de retorsiune împotriva țării terțe în cauză.

Comisia a elaborat deja mai multe rapoarte generale privind punerea în aplicare a mecanismului de reciprocitate a vizelor, precum și un raport ad-hoc cu privire la reintroducerea de către Canada a obligativității vizelor pentru cetățenii cehi. Acest raport ad-hoc și raportul general anterior au fost adoptate la 19 octombrie 2009.

Pentru mai multe informații

Pagina principală de internet a dnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina principală de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar