Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Brüsszel, 2010. november 5.

Az Európai Bizottság elfogadta a harmadik országokkal szembeni vízummentesség viszonosságáról szóló hatodik jelentést

Az Európai Bizottság elfogadta a vízumviszonosságról szóló hatodik jelentést. A dokumentum azt vizsgálja, mely harmadik országok tartanak fenn a viszonosság elvének megsértésével vízumkötelezettséget uniós tagállamokkal szemben. A jelentés megállapítja: előrelépés történt a teljes viszonosság irányában, és a viszonosság hiánya már csak rendkívül kevés esetben tapasztalható.

„Az új jelentés szerint további előrelépést sikerült elérni azon törekvésünket illetően, hogy valamennyi uniós polgár számára vízummentes utazást biztosítsunk a pozitív listán szereplő harmadik országokba” – nyilatkozta Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos. Hozzátette: hamarosan két újabb vízummentességi megállapodás kerül aláírásra Brazíliával, és némi előrelépés tapasztalható a Kanadába utazó cseh állampolgárok vízummentességének visszaállítása ügyében is. „A viszonosság hiányának még meglévő néhány esetében folytatni kell a párbeszédet, hogy mielőbb teljes viszonosságot érjünk el az érintett harmadik országokkal, azaz Kanadával és az Egyesült Államokkal” – mondta a politikus.

A hatodik jelentés számba veszi az előző, 2009 októberében közzétett jelentés óta a vízumviszonosság terén elért eredményeket. A jelentés főbb elemei a következőkben foglalhatók össze:

  • Az Európai Unió hamarosan két vízummentességi megállapodást ír alá Brazíliával: az egyik a közönséges útlevelek, a másik a diplomata-, szolgálati vagy más hivatalos útlevelek birtokosai számára biztosítja a vízumviszonosságot. A megállapodás megerősítésével jóval könnyebbé válik a Brazíliába történő utazás az uniós polgárok, különösen a jelenleg még vízumköteles uniós polgárok, azaz Ciprus, Észtország, Lettország és Málta állampolgárai számára.

  • Brunei ugyan minden uniós polgár számára biztosítja a vízummentességet, ám ez legfeljebb 30 napra érvényes, ami kétszer 30 napra meghosszabbítható. Bár ez a helyzet eddig nem jelentett problémát az EU-polgárok számára, a Bizottság kérte a brunei hatóságokat, hogy a vízummentességet 90 napra biztosítsák.

  • Azt követően, hogy Kanada 2009 júliusában újra bevezette a vízumkötelezettséget a cseh állampolgárok vonatkozásában, intézkedési menetrend került elfogadásra, amelynek eredményeképpen Kanada még az új kanadai menedékjogi szabályozás bevezetése előtt visszavonhatja a vízumkötelezettséget. A kanadai–cseh szakértői munkacsoport szeptember 20‑i prágai ülését követően a Bizottság mérsékelt előrelépésről adhat számot. 2011 első felében a Bizottság szigorúan figyelemmel fogja kísérni az intézkedési menetrend eredményorientált végrehajtását.

  • A vízumviszonosság hiányának fennmaradó esetei az Amerikai Egyesült Államokkal (Bulgária, Ciprus, Románia és Lengyelország állampolgárai továbbra is vízumkötelesek) és Kanadával (vízumkötelezettség Bulgária és Románia tekintetében) kapcsolatosak. Ezekben az esetekben az Egyesült Államok és Kanada álláspontja szerint az érintett tagállamok tekintetében nem teljesül az amerikai és kanadai jogszabályokban a vízummentesség vonatkozásában megállapított valamennyi feltétel (például nem állítanak ki biometrikus útleveleket, nem felelnek meg a vízumelutasítás arányával és/vagy az engedélyezett tartózkodás túllépésének arányával kapcsolatos határértékeknek). A Bizottság a teljes vízumviszonosság mielőbbi megvalósításának reményében folytatja a két országgal a megbeszéléseket. A Bizottság egyúttal felkéri az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat, fontolják meg, milyen egyéb módon kezelhetők a viszonosság hiányának említett esetei.

Előzmények

    A schengeni övezetbe való beutazáshoz nem minden harmadik országbeli állampolgárnak van szüksége vízumra. Az EU a közös ún. „negatív listán” tartja számon azokat az országokat, amelyek állampolgárai vízumkötelesek, míg a „pozitív lista” a vízumkötelezettség alól mentesített országokat tartalmazza (lásd az 539/2001/EK tanácsi rendeletet).

    Ésszerű tehát, hogy a szolidaritás jegyében az EU elvárja, hogy a pozitív listán szereplő harmadik országok minden uniós polgár számára biztosítsák a vízummentességet, és valamennyi tagállamot azonos módon kezeljenek. Ennek érdekében került kialakításra a vízumviszonossági mechanizmus (lásd a 851/2005/EK tanácsi rendeletet).

    Ha egy, a pozitív listán lévő ország vízumkötelezettséget vezet be egy vagy több uniós tagállammal szemben, az érintett tagállam(ok) köteles(ek) értesíteni a Bizottságot, amely fellép a harmadik ország hatóságainál a vízummentesség visszaállítása érdekében, és jelenti az ügyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottságnak joga van arra is, hogy javaslatot tegyen a Tanácsnál a harmadik országgal szemben bevezetendő megtorló intézkedésekre.

A Bizottság ez idáig több általános jelentést tett közzé a vízumviszonossági mechanizmus végrehajtásáról, valamint egy ad hoc jelentést is összeállított a Kanada által a cseh állampolgárokkal szemben újra bevezetett vízumkötelezettségről. Ezt az ad hoc jelentést, illetve az előző általános jelentést 2009. október 19‑én fogadták el.

További információk:

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar