Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/10/1466

Брюксел, 4 ноември 2010 г.

Боливия: Комисията предоставя 1,5 милиона евро хуманитарна помощ на пострадалите от сушата

Днес Европейската комисия разпредели 1,5 млн. евро за оказване на хуманитарна помощ на най-уязвимите части от населението, засегнати от сушата в боливийската част на област Чако. Отговорът на бедственото положение, предизвикано от сушата, ще обхваща множество области, като ще бъдат предприети мерки за намаляване на уязвимостта при бъдещи засушавания, както и за повишаване на издръжливостта на местното население. Очаква се операцията да помогне на най-малко 25 000 души, населяващи селските райони в засегнатия участък.

Мерките за готовност за справяне с бедствия и за намаляване на опасността от бедствия трябва да преобладават във всички дейности, за да се подобри издръжливостта на населението при бъдещи подобни случаи“, заяви комисар Георгиева. „Населението и местните органи трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни в борбата със сушата през цялата година, а не само когато положението е най-тежко. Всички знаем, че изменението на климата ще предизвика със сигурност подобни кризи в бъдеще, освен ако не бъдат взети мерки за предотвратяването им. Трябва да се опитваме да избягваме „повторение“ на подобен род кризи винаги, когато е възможно. Това ще помогне на хората да подобрят живота си, вместо след всеки шок да трябва да започват отначало.“

Основните нужди от хуманитарна помощ и възстановителни мерки, които попадат в обхвата на това решение за подпомагане на препитанието на фермерите и дребните животновъди, са:

  • вода: осигуряване на цистерни за пренос на вода, възстановяване на каптажи за вода, водни хранилища и провеждане на обучения с населението и органите за управление на водните ресурси;

  • осигуряване на прехрана: ваучери за храна, предоставяне на семена, предприемане на действия за възстановяване на почвите и подобряване на производството и на практиките след събиране на реколтата, както и осигуряване на витамини, соли, ветеринарно обслужване и вода за предотвратяването на големи загуби на добитък;

  • намаляване на рисковете от бедствия: Освен към допринасяне за намаляване на уязвимостта сред засегнатото население средствата ще бъдат насочени и към финансирането на специфични дейности за намаляване на рисковете от природни бедствия за поощряване приложението на „методологии за устойчив отговор на сушата“ и укрепване създаването на структури за сътрудничество.

ГД “Хуманитарна помощ и гражданска защита„ предлага не само да се откликне на хуманитарните нужди за справяне с това критично положение, но също и да се окаже помощ за възстановяване и изграждане на капацитет сред населението и местните органи за разработване на по-адекватен подход за справяне с непрестанния недостиг на вода, като така ще се избегнат хуманитарните последствия за най-уязвимите групи от населението.

Контекст

Боливийската част на област Чако се разпростира на обща площ от 150 000 кв. км и е разделено на три департамента: Санта Крус, Тариха и Чукисака. В тази област температурите са рекордно високи и през последните три години от 2008-ма насам периодите на засушаване продължават повече от обикновената средна продължителност. Допълнителният проблем със сушата достигна най-критичното си ниво по време на сухия сезон през 2010 г. и се отразява изключително тежко на хората, добитъка и селскостопанските дейности, в резултат на което възниква необходимост от хуманитарна помощ и мерки за възстановяване.

Проектите, които ще бъдат финансирани за посрещане на тези хуманитарни нужди ще бъдат изпълнени от партньорите на ГД "Хуманитарна помощ и гражданска защита" с опит в област Чако в Боливия, които работят съвместно с местни лица в засегнатите области. От 2008 г. насам Комисията е предоставила повече от 5 милиона евро за подпомагане на жертвите на хуманитарни кризи в Боливия, без да се отчита днешния принос. ГД "Хуманитарна помощ и гражданска защита" е участвала по-рано в района на Чако с проекти за реакция при кризи (бедствия от малък мащаб) и готовност при бедствия (DIPECHO).

За информация относно предоставяната от Комисията хуманитарна помощ:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar