Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1462

Brüsszel, 2010. november 4

Az Európai Bizottság előterjesztette az EU adatvédelmi szabályainak erősítésére vonatkozó stratégiáját

Mi történik személyes adatainkkal, ha repülőjegyet foglalunk, bankszámlát nyitunk, vagy fényképeket töltünk fel az internetre? Kik és hogyan használják ezeket az adatokat? Hogyan törölhetjük véglegesen a profilunkhoz tartozó információkat a közösségi weboldalakon? Áttölthetők-e a címlisták és a fényképek egy másik szolgáltató programjába? A ránk vonatkozó adatok feletti rendelkezés, az adatainkhoz való hozzáférés, az adatok módosításának vagy törlésének lehetősége olyan alapvető jogok, amelyeket napjaink digitális világában biztosítani kell. E kérdések vizsgálata érdekében az Európai Bizottság ma stratégiát tett közzé arról, hogyan lehet védeni a magánszemélyek adatait valamennyi politikai területen (a bűnüldözésre is kiterjedően), emellett csökkenteni a vállalkozásokat sújtó bürokráciát, és biztosítani az adatok szabad áramlását az EU-n belül. E politikai felülvizsgálathoz a Bizottság az EU 1995. évi adatvédelmi irányelvének felülvizsgálatával kapcsolatos, nyilvános konzultáció eredményeit fogja felhasználni. Ezt követően a Bizottság 2011-ben fogja benyújtani jogalkotási javaslatát.

„A személyes adatok védelme alapvető jog” – mondta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. „E jog biztosítása érdekében világos és következetes adatvédelmi szabályokra van szükségünk. Emellett jogszabályainkat hozzá kell igazítanunk az új technológiák és a globalizáció által támasztott kihívásokhoz is. A Bizottság jövőre fog a magánszemélyek jogainak erősítése érdekében jogalkotási javaslatot benyújtani, amely egyúttal – a bürokrácia csökkentésével – az adatok szabad áramlását is biztosítani kívánja az EU egységes piacán belül.”

A mai napon közzétett stratégia egy sor alapvető célkitűzésen keresztül sorakoztat fel javaslatokat az adatvédelmi szabályok uniós keretének korszerűsítésére vonatkozóan:

  • A magánszemélyek jogainak erősítése annak érdekében, hogy a személyes adatok gyűjtése és felhasználása a szükséges minimumra korlátozódjék. A magánszemélyeknek arról is világos és átlátható tájékoztatást kell adni, hogy adataikat kik, hogyan, miért és mennyi ideig gyűjtik és használják. Kívánatos, hogy az emberek tájékoztatáson alapuló jóváhagyásukat tudják adni személyes adataik feldolgozásához (például internetes szörfözéskor), és rendelkezzenek a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való joggal („right to be forgotten”), ha adataikra már nincs szükség, vagy ha adataikat törölni akarják.

  • Az egységes piac dimenziójának erősítése a vállalkozásokat sújtó adminisztratív terhek csökkentésével és valóban egyenlő versenyfeltételek biztosításával. Az EU adatvédelmi szabályainak végrehajtása területén mutatkozó jelenlegi különbségek, valamint az, hogy adott esetben nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy melyik ország joga alkalmazandó, hátráltatja a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását, és költségekkel jár.

  • Az adatvédelmi szabályok felülvizsgálata a rendőrségi ügyek és büntető igazságszolgáltatás területén azért, hogy a magánszemélyek személyes adatai e területeken is védelemben részesüljenek. A Lisszaboni Szerződés alapján az EU-nak immár lehetősége van arra, hogy átfogó és következetes adatvédelmi szabályokat fogadjon el valamennyi szakpolitikai ágazatra vonatkozóan, beleértve a rendőrségi ügyeket és a büntető igazságszolgáltatást. E területek jellegzetességeit és szükségleteit természetesen figyelembe kell venni. A felülvizsgálat szerint az új jogszabályi keretnek a bűnüldözési célból visszatartott adatokra is ki kell terjednie. A Bizottság felülvizsgálja a 2006. évi adatmegőrzési irányelvet is, amely alapján a vállalkozások hat hónap és két év közötti időre kötelesek eltárolni a hírközlési forgalmi adatokat.

  • Magas szintű védelem biztosítása az EU-n kívül továbbított adatok számára, a nemzetközi adattovábbítási eljárások javításával és korszerűsítésével. Az EU-nak ugyanilyen szintű védelemre kell törekednie harmadik országokkal együttműködve, és globális szinten is elő kell segítenie a magas szintű adatvédelmet.

  • A szabályok hatékonyabb érvényesítése az adatvédelmi hatóságok szerepének és jogköreinek erősítésével és további összehangolásával. A fokozott együttműködésre és koordinációra az adatvédelmi szabályok egységes piacon belüli következetesebb alkalmazásának biztosításához is nagy szükség van.

További teendők

A Bizottság szakpolitikai felülvizsgálata alapján további megbeszélésekre és értékelésre fog sor kerülni. A Bizottság felhívja az érdekelt feleket és a nyilvánosságot, hogy 2011. január 15-ig véleményezzék a felülvizsgálatban szereplő javaslatokat. Észrevételek a Bizottság nyilvános konzultációs honlapján tehetők:

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm

Erre építve a Bizottság 2011-ben javaslatokat fog benyújtani egy új általános adatvédelmi jogszabályi keretre vonatkozóan, amelyet azután az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell megtárgyalnia és elfogadnia.

Emellett a Bizottság meg fog vizsgálni olyan más intézkedéseket is, mint az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos ismeretterjesztő kampányok ösztönzése, és az esetleges ipari önszabályozási kezdeményezések.

Előzmények

Az EU adatvédelmi szabályainak gerincét képező, 1995. évi 95/46/EK adatvédelmi irányelv célja, hogy védje a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen az adatvédelemhez való jogot, valamint az adatok szabad áramlását. Ezen általános adatvédelmi irányelvet egyéb jogforrások is kiegészítették, ilyen volt például a hírközlési ágazatban az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv. Speciális szabályok léteznek a személyes adatoknak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében érvényesülő védelmére vonatkozóan is (2008/977/IB kerethatározat).

A személyes adatok védelméhez való jogot az EU Alapjogi Chartájának 8. cikke és a Lisszaboni Szerződés is kifejezetten elismeri. A 16. cikkel a Szerződés jogalapot biztosít az adatvédelmi szabályok elfogadásához az uniós jog hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan.

A Bizottság 2009-ben elindította a jelenlegi adatvédelmi jogi keret felülvizsgálatát, amely egy 2009. májusi magas szintű konferenciával kezdődött, amit 2009 végéig tartó nyilvános konzultáció követett. Az érdekeltekkel folytatott, célzott konzultációkat egész éven át szerveztek 2010-ben. 2010 januárjában Viviane Reding alelnök – korábbi, információs társadalomért felelős biztosi szerepkörében – az adatvédelmi napon elhangzott beszédében bejelentette, hogy a Bizottság korszerűsíteni kívánja az EU adatvédelmi szabályait (lásd: IP/10/63 és SPEECH/10/441). A mai napon kiadott közlemény Neelie Kroes – európai digitális menetrendért felelős – uniós biztossal egyetértésben készült.

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

MEMO/10/542


Side Bar