Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1461

Bruxelles, den 3. november 2010

Sæt kryds i kalenderen! Kom og deltag i de europæiske udviklingsdage den 6. og 7. december i Bruxelles

Den 6. og 7. december afholder Europa-Kommissionen for femte gang de europæiske udviklingsdage, denne gang i Bruxelles i samarbejde med det belgiske EU-formandskab. Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, taler ved åbningen af dette betydningsfulde politiske diskussionsforum, som vil have deltagelse af nuværende og forhenværende stats- og regeringschefer fra Europa, Afrika og resten af verden, højtstående repræsentanter for regeringer, internationale organisationer samt udviklingsaktører, ngo'er, medier og civilsamfundet. De europæiske udviklingsdage afholdes nogle få dage efter EU-Afrika-topmødet i Tripoli og sideløbende med FN's klimakonference i Cancún og giver dermed interesserede parter og regeringer et relevant og målrettet udgangspunkt for at drøfte de globale udfordringer i en åben og ofte uformel atmosfære. Deltagelse i de europæiske udviklingsdage sker ved tilmelding på http://register.eudevdays.eu/.

"De europæiske udviklingsdage er en vigtig begivenhed i den europæiske udviklingskalender og Europas primære platform for dialog og meningsudveksling om udviklingsspørgsmål," siger EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs. "Dagene giver udviklingsaktører en unik mulighed for at drøfte og udveksle idéer, og de giver offentligheden en mulighed for at opleve musik, kunst og film fra udviklingslandene. De europæiske udviklingsdage finder i år sted på et afgørende tidspunkt, hvor udviklingspolitikken ændrer sig som en reaktion på EU's nye institutionelle struktur og den aktuelle situation i verden."

De europæiske udviklingsdage 2010 – foreløbigt program

De europæiske udviklingsdage 2010 afholdes under ledelse af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, og vil omfatte 15 højniveaupaneler, to åbningstaler og 30 seminarer om følsomme emner som udviklingssamarbejdets plads i den institutionelle struktur, der er foreskrevet i Lissabontraktaten, regeringsførelse, overvejelser om det fremtidige udviklingssamarbejde, adgang til energi, den "globale sundhedspolitik", forvaltningen af naturressourcer, støtte til den private sektor, bistandseffektivitet, menneskerettigheder osv. Sideløbende med de europæiske udviklingsdage afholdes der talrige arrangementer, uddeles priser og udgives rapporter. To af højdepunkterne bliver overrækkelsen af dette års Lorenzo Natali-journalistpris på rådhuset i Bruxelles og offentliggørelsen af vinderne af konkurrencen "Musik mod fattigdom" (under linket nedenfor til det foreløbige program for de europæiske udviklingsdage findes en liste over de sideløbende begivenheder).

Listen over bekræftede deltagere omfatter på nuværende tidspunkt (ud over repræsentanterne for EU-Kommissionen) de siddende præsidenter for Benin, Burkina Faso, Rwanda, Mali, Tanzania og Malawi (som i øjeblikket varetager formandskabet for Den Afrikanske Union), premierministrene for Zimbabwe og Den Palæstinensiske Myndighed, formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, Jean Ping (formand for kommissionen for Den Afrikanske Union), den forhenværende franske præsident Jacques Chirac, anerkendte forskere som professor Paolo Buss, professor Paul Collier, dr. Armando De Negri og dr. Rajendra Pachauri samt repræsentanter for internationale organisationer, bl.a. Filippo Grandi (UNRWA), dr. Ibn Chambas (generalsekretær for AVS), og Cheick Sidi Diarra (FN's Høje Repræsentant for de mindst udviklede lande). Repræsentanter for Nikefonden og Bill & Melinda Gates-fonden har også bekræftet deres deltagelse.

Tilmeldingen er åben!

Alle medier, der ønsker at deltage i de europæiske udviklingsdage, skal tilmelde sig på nettet: http://register.eudevdays.eu/.

For at give alle mulighed for at følge begivenhederne og drøftelserne vil der i år blive lagt omfattende materiale ud på webstedet for de europæiske udviklingsdage – www.eudevdays.eu. Der vil være webstreaming, daglige videoresuméer, en citattjeneste, adgang til kamerafolk, radio og fjernsyn og meget andet for at lette arbejdet for journalister og mediefolk. Der findes en komplet liste over de tilgængelige tjenester i guiden for medier (se linket nedenfor).

Baggrund:

De europæiske udviklingsdage blev lanceret i 2006 for at fremme bistandseffektiviteten og skabe mulighed for at styrke den europæiske konsensus om udviklingssamarbejde. De fire tidligere arrangementer har haft deltagelse af 31 statschefer, 44 regeringschefer eller ministre og seks nobelpristagere. Sidste år i Stockholm tiltrak begivenheden i alt 6 000 deltagere.

Nyttige links:

Guide for medier i forbindelse med de europæiske udviklingsdage:

http://eudevdays.eu/download/EDD_2010_media-guide.pdf

Foreløbigt program for de europæiske udviklingsdage:

http://eudevdays.eu/download/EDD_2010_Full_Draft_Programme.pdf

Websted for EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar