Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Bruksela, dnia 4 listopada 2010 r.

Europejska agenda cyfrowa: eksperci do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego testują obronę w pierwszej ogólnoeuropejskiej symulacji

Europejscy eksperci do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego testują dziś swoje reakcje podczas pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej symulacji ataku cybernetycznego. W ramach ćwiczenia „Cyber Europe 2010” eksperci spróbują odeprzeć pozorowane ataki hakerów zmierzające do sparaliżowania krytycznych usług internetowych w kilku państwach członkowskich UE. Symulacja będzie oparta na scenariuszu, zgodnie z którym łączność internetowa między krajami europejskimi będzie we wszystkich uczestniczących krajach stopniowo tracona lub znacznie ograniczana, tak by obywatele, firmy i instytucje publiczne mieli utrudniony dostęp do podstawowych usług internetowych. Podczas ćwiczenia państwa członkowskie będą musiały z sobą współpracować, aby uniknąć całkowitej pozorowanej awarii sieci. Ćwiczenie organizują państwa członkowskie UE z pomocą Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Kolejne ćwiczenia planowane po dzisiejszej symulacji mają mieć o wiele bardziej złożone scenariusze przechodzące w końcu z poziomu europejskiego na ogólnoświatowy. Wsparcie ogólnounijnych ćwiczeń w zakresie gotowości w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego to jedno z działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) mających zwiększyć zaufanie i bezpieczeństwo internetowe.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, podczas wizyty w centrum ataku cybernetycznego w Wielkiej Brytanii w trakcie symulacji, powiedziała: „To ćwiczenie testujące przygotowanie Europy na zagrożenia cybernetyczne jest ważnym pierwszym krokiem w kierunku współpracy w celu zwalczania potencjalnych zagrożeń internetowych dla podstawowej infrastruktury i w kierunku zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwa w internecie”.

W ramach dzisiejszego ćwiczenia „Cyber Europe 2010” eksperci z całej Europy przetestują reakcje na pozorowany atak hakerów na ważne usługi internetowe. Scenariusz ćwiczenia zakłada, że łączność internetowa między krajami europejskimi jest stopniowo tracona lub znacznie ograniczona i, w najgorszym przypadku, wszystkie główne połączenia między krajami w Europie zostaną utracone.

Podczas symulacji obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne będą mieli trudność z dostępem do ważnych usług internetowych (jak np. administracja elektroniczna), o ile przesył danych z zaatakowanych połączeń nie zostanie przekierowany.

Ćwiczenie będzie oparte na scenariuszu, zgodnie z którym w ciągu dnia kolejne kraje będą miały coraz większe problemy z dostępem do internetu. Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie będą musiały współpracować, aby zapewnić wspólną reakcję na fikcyjny kryzys.

Celem ćwiczenia z dziedziny bezpieczeństwa cybernetycznego jest poprawa zrozumienia przez państwa członkowskie sposobu, w jaki odpiera się ataki cybernetyczne, oraz sprawdzenie połączeń i procedur komunikacyjnych w razie prawdziwego ataku cybernetycznego na dużą skalę. Podczas symulacji zostaną przetestowane: adekwatność punktów kontaktowych w krajach uczestniczących, kanały komunikacyjne, rodzaj wymiany danych tymi kanałami oraz pojmowanie przez państwa członkowskie roli i mandatu równoważnych organów w innych państwach członkowskich.

Symulację w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego zorganizowały państwa członkowskie UE we współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i ze wsparciem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria będą uczestniczyły albo jako aktywni uczestnicy, albo jako obserwatorzy. W zależności od kraju w symulację zaangażowane są różne organy publiczne państw członkowskich, np. ministerstwa ds. komunikacji, organy ds. ochrony krytycznej infrastruktury informacyjnej, organy ds. zwalczania sytuacji kryzysowych, krajowe grupy reagowania na komputerowe incydenty naruszające bezpieczeństwo (CSIRT), krajowe organy ds. bezpieczeństwa informacji i organy wywiadowcze.

Kontekst

Agencję ENISA utworzono w 2004 r. W dniu 30 września 2010 r. Komisja zaproponowała wzmocnienie i modernizację ENISA w celu pomocy UE, państwom członkowskim i podmiotom sektora prywatnego w rozwijaniu potencjału i gotowości w zakresie zapobiegania incydentom w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, ich wykrywania i reagowania na nie (zob. IP/10/1239, MEMO/10/459).

Również w dniu 30 września 2010 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie dyrektywy, zgodnie z którą sprawcy ataków cybernetycznych i producenci służących temu celowi programów oraz oprogramowania złośliwego mogliby być ścigani i podlegać surowszym karom. Państwa członkowskie byłyby również zobowiązane do szybkiego reagowania na pilne prośby o pomoc w przypadkach ataków cybernetycznych, zwiększając skuteczność europejskiej współpracy organów sprawiedliwości i policji w tej dziedzinie (zob. MEMO/10/463).


Side Bar