Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Bruxelles, den 4. november 2010

Den digitale dagsorden: eksperter i it-­sikkerhed afprøver forsvarsværkerne i den første europadækkende simulering

I dag afprøver Europas eksperter i it-sikkerhed deres beredskab over for et simuleret cyberangreb i den hidtil første europadækkende øvelse. I "Cyber Europe 2010" vil eksperter efter bedste evne imødegå hackeres simulerede forsøg på at lamme kritiske onlinetjenester i adskillige EU-medlems­stater. Simuleringen vil bygge på et scenario, hvor internetkonnektivitet mellem lande i Europa gradvis mistes eller hæmmes betydeligt i alle deltagende lande, så borgere, erhvervsliv og offentlige institutioner vil få svært ved at opnå adgang til væsentlige onlinetjenester. Under øvelsen vil medlems­staterne have behov for at samarbejde indbyrdes for at undgå et simuleret nedbrud af hele nettet. Øvelsen er tilrettelagt af EU-medlemsstater med bistand fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og Det Fælles Forskningscenter (JRC). Der vil blive fulgt op på dagens øvelse med mere komplekse scenarier, som i sidste instans vil blive opgraderet fra europæisk til globalt niveau. Støtte til EU-dækkende it-sikkerhedsberedskabsøvelser er en af foranstaltningerne i den europæiske digitale dagsorden (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) med henblik på at skabe øget tillid og sikkerhed online.

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, der besøger Det Forenede Kongeriges cyberangrebs-center under øvelsen, udtalte: "Denne øvelse, der skal afprøve Europas beredskab over for cybertrusler, er et vigtigt første skridt i samarbejdet om at bekæmpe potentielle online-trusler mod central infrastruktur og sikre, at borgerne og erhvervslivet føler sig trygge og sikre online."

Som led i dagens "Cyber Europe 2010" vil eksperter i hele Europa afprøve deres beredskab over for et simuleret hackerangreb på kritiske onlinetjenester. Øvelsens scenario går ud på, at internetforbindelser mellem lande i Europa gradvis mistes eller hæmmes betydeligt, og i værste fald, at alle større forbindelser på tværs af landegrænserne i Europa i realiteten vil være ude af drift.

Under øvelsen vil borgerne, erhvervslivet og offentlige institutioner have vanskeligt ved at få adgang til væsentlige onlinetjenester (f.eks. eGovernment), medmindre trafikken fra de berørte forbindelser omdirigeres. Under øvelsen vil det ene land efter det andet i dagens løb få stadig vanskeligere ved at få adgang. Alle deltagende medlemsstater vil skulle samarbejde om at stable et fælles modtræk på benene over for denne fiktive krise.

Sigtet med denne it-sikkerhedsøvelse er at give medlemsstaterne mere viden om, hvordan it-relaterede hændelser håndteres, og afprøve kommunikationsforbindelser og procedurer i tilfælde af en reel it-relateret hændelse i stor skala. Under øvelsen afprøves egnetheden af de deltagende medlemsstaters kontaktpunkter, kommunika­tions­kanaler, typerne af dataudveksling over disse kanaler og medlemsstaternes opfattelse af deres modparters rolle og mandat i andre medlemsstater.

It-sikkerhedsøvelsen er tilrettelagt af EU's medlemsstater i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og med støtte fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter. Alle EU-medlemsstaterne og Island, Norge og Schweiz vil deltage enten som aktive deltagere eller som observatører. Fra land til land inddrages forskellige offentlige myndigheder i medlemsstaterne, f.eks. ministerier med ansvar for kommunikation, myndigheder med ansvar for beskyttelse af vital informationsinfrastruktur, krisestyringsorganisationer, nationale Computer Security Incident Response Teams (CSIRT), myndigheder med ansvar for informationssikkerhed og efterretningsorganisationer.

Baggrund:

ENISA blev oprettet i 2004. Den 30. september 2010 foreslog Kommissionen at styrke og modernisere ENISA med henblik på at bistå EU, medlemsstaterne og private interessenter med at styrke deres kapacitet og beredskab i henseende til at afsløre og forebygge it-sikkerhedsmæssige problemer (se IP/10/1239 og MEMO/10/459).

Derudover foreslog Kommissionen den 30. september 2010 et direktiv, hvormed der åbnes mulighed for at retsforfølge og idømme strengere straffe til personer, der står bag it-angreb, og producenter af tilknyttet skadelig software. Medlemsstaterne vil desuden få pligt til hurtigt at reagere på presserende anmodninger om hjælp i tilfælde af it-angreb for derved at gøre det retslige og politimæssige samarbejde i EU på dette område mere effektivt (se MEMO/10/463).


Side Bar